Aktuelt

8/11/2018

Vi ønsker Veronica Magnussen velkommen som analytiker i Oslo.

Veronica var ferdig utdannet siviløkonom i 2016, og har en mastergrad i økonomi og ledelse med fordypning i bedriftsøkonomisk analyse. Etter endt utdannelse begynte hun å jobbe i et revisjonsfirma, og jobbet der i to år som revisormedarbeider før hun begynte hos Weibull AS.

1/11/2018

Nyansatt rådgiver i Trondheim

Vi ønsker Ole Petter Krabberød velkommen til Weibull som rådgiver i Trøndelag.

Han er utdannet siviløkonom ved NHH. Han har bred nasjonal og internasjonal erfaring som toppleder, hvorav 10 år som CEO i utlandet hos Noraqua Chile SA, Ewos South America SA og Stolt Sea Farm Ltd, og mer enn 15 års erfaring som CEO og styreleder i Norge, bl.a. hos Norway Royal Salmon AS, Trondheim Renholdsverk AS, Avfall Sør As og Returkraft AS, primært innen fiskeri/oppdrett og fornybar energi/avfall. En typisk industriellbakgrunn.

Som leder har han forestått kjøp og salg av virksomheter. Siden 2011 har Krabberød arbeid mer finansielt med egenkapitalfinansiering og kjøp og salg av virksomheter, enten som rådgiver, styreleder eller megler. Han har deltatt i og ledet flere transaksjoner. Eksempler er salg av lakseselskaper i Chile og Sverige og flere miljøselskaper i Norge. Han behersker engelsk,spansk og norsk, og har bodd og arbeidet i Chile, USA, UK og Norge.

2/10/2018

Ny teknologi forandrer regnskapsbransjen raskt

Ny teknologi som skybaserte tjenester automatiserer og forenkler arbeidsoppgaver. Dette fører til tøffere konkurranse i regnskapsbransjen, men gir også muligheter for å utvide kundemassen og å tilby mer spesialiserte og kompetansekrevende tjenester.

Innføring av ny teknologi vil kreve endringer og investeringer hos det enkelte regnskapsbyrå, store som små. Det å velge og ikke gjøre noe kan innebære en betydelig risiko.

Det er nå et gunstig tidspunkt å vurdere å bli en del av en større virksomhet med ressurser og kompetanse som kan sikre endringer raskt, eller å selv sitte i førersetet og inngå strategiske allianser med andre aktører for å få et større kundegrunnlag og utnytte konkurransefortrinnene.

Weibull sikrer den beste løsningen gjennom en grundig og målrettet prosess. En slik prosess er tidkrevende. Vi gjør den tyngste jobben mens ledelsen i selskapet fokuserer på den daglige driften.

Weibull har bistått i flere transaksjoner i dette markedet og har blant annet vært rådgiver for:            

- bWise ved salg til Visma

- ePartner ved salg til MarkIT

- Multi Regnskap ved salg til NSS

- ECIT/Bookkeeper ved kjøp av: Office Center Hønefoss, Office Center ADB, Profina, Økonomiforum Bergen, Abaci, Empir Norge og Råd & Regnskap Akershus.

- Abipro ved kjøp av Flexibel Regnskap

12/6/2018

Artikler om kjøp og salg av virksomheter - juni 2018.

Weibull ønsker å formidle kunnskap om alle viktige problemstillinger knyttet til kjøp og salg av virksomheter.

Vi har nok en gang plukket ut tre artikler som vår samarbeidspartner;

SANDS logo
SANDS

Advokatfirma Stenstrup Stordrange, har publisert på sin hjemmeside.

Første artikkelen er skrevet av Partner | Advokat Thomas Sando: Initielle konkurranserettslige vurderinger og avklaringer

Neste artikkel er skrevet av Partner | Advokat Terje Gulbrandsen: Strukturert salgsprosess

Og den siste artikkelen i denne artikkelserien handler om konfidensialitetsavtale: Konfidensialitetsavtale - NDA. Forfatterne er Partner | Advokat Terje Gulbrandsen og Advokatfullmektig Christian Sønsteby.

21/3/2018

Artikler om kjøp og salg av virksomheter - mars 2018

Weibull ønsker å formidle kunnskap om alle viktige problemstillinger knyttet til kjøp og salg av virksomheter.

SANDS logo
SANDS

Vi har igjen plukket ut tre artikler som vår samarbeidspartner;

Advokatfirma Stenstrup Stordrange, har publisert på sin hjemmeside.

Den første artikkelen er skrevet av Partner Halvor Grov: Verdivurdering - generelt

Den andre artikkelen er skrevet av Advokatfullmektig Christian Sønsteby og Partner | Advokat Terje Gulbrandsen: Mandatavtaler med transaksjonsrådgiver

Sist i denne artikkelserien handler om selges due diligencprosess: Selges due diligence. Forfatterne er Partner Halvor Grov og advokat | partner Terje Gulbrandsen.

Vi publiserer flere interessante artikler utover våren - følg med.

16/1/2018

Weibull ønsker å formidle kunnskap om alle viktige problemstillinger knyttet til kjøp og salg av virksomheter.

Først ut er tre artikler vår samarbeidspartner:

SANDS
SANDS

Advokatfirma Stenstrup Stordrange har publisert på sin hjemmeside.

Den første artikkelen er skrevet av advokat/partner Terje Gulbrandsen: Bruk av rådgivere

Den andre artikkelen er skrevet av Advokat Janne Hagen Lygren og Partner | Advokat Terje Gulbrandsen: Restrukturere før salg?

Sist i artikkelserien i denne omgang omhandler hva man bør være forberedt på ved en due diligencprosess: Forberedelse til due diligence - opprettelse av datarom. Forfatterne er Christian Sønsteby og advokat/partner Terje Gulbrandsen.

Vi publiserer flere interessante artikler utover våren.