Aktuelt

2/10/2018

Ny teknologi forandrer regnskapsbransjen raskt

Ny teknologi som skybaserte tjenester automatiserer og forenkler arbeidsoppgaver. Dette fører til tøffere konkurranse i regnskapsbransjen, men gir også muligheter for å utvide kundemassen og å tilby mer spesialiserte og kompetansekrevende tjenester.

Innføring av ny teknologi vil kreve endringer og investeringer hos det enkelte regnskapsbyrå, store som små. Det å velge og ikke gjøre noe kan innebære en betydelig risiko.

Det er nå et gunstig tidspunkt å vurdere å bli en del av en større virksomhet med ressurser og kompetanse som kan sikre endringer raskt, eller å selv sitte i førersetet og inngå strategiske allianser med andre aktører for å få et større kundegrunnlag og utnytte konkurransefortrinnene.

Weibull sikrer den beste løsningen gjennom en grundig og målrettet prosess. En slik prosess er tidkrevende. Vi gjør den tyngste jobben mens ledelsen i selskapet fokuserer på den daglige driften.

Weibull har bistått i flere transaksjoner i dette markedet og har blant annet vært rådgiver for:            

- bWise ved salg til Visma

- ePartner ved salg til MarkIT

- Multi Regnskap ved salg til NSS

- ECIT/Bookkeeper ved kjøp av: Office Center Hønefoss, Office Center ADB, Profina, Økonomiforum Bergen, Abaci, Empir Norge og Råd & Regnskap Akershus.

- Abipro ved kjøp av Flexibel Regnskap

2/9/2018

Weibull søker finansanalytiker (M&A) i Oslo

Vi opplever økt etterspørsel av våre tjenester og søker finansanalytiker til vårt Oslo-kontor.

Finansanalytiker - M&A

Dine hovedoppgaver vil være utarbeidelse av verdivurderinger, prospekter og presentasjonsmateriell ifm. våre transaksjonsprosesser. Analytikerne arbeider tett opp mot prosjektleder og har direkte kundekontakt. Du vil delta i hele transaksjonsprosessen.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Utarbeidelse av verdivurderinger
 • Dialog med selskapenes eiere og regnskapsfører for å fremskaffe nødvendig dokumentasjon og grunnlagsinformasjon
 • Utarbeide økonomiske analyser av bransjer og virksomheter
 • Bistå rådgivere i transaksjonsprosessen, i forhandlinger og i utarbeidelse av nødvendig forhandlingsdokumentasjon
 • Bistå i økonomisk/finansiell due diligence prosesser

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Utdannelse på Bachelor- eller Master-nivå fra relevante studier
 • 2-3 års relevant erfaring
 • Erfaring knyttet til transaksjonsprosesser er en fordel
 • God fremstillingsevne muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • Evne til å jobbe effektivt og strukturert både i team og selvstendig
 • God forretningsforståelse og høy arbeidsmoral
 • God praktisk erfaring i arbeid med modellverktøy og presentasjoner

Vi tilbyr:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et dynamisk og hyggelig arbeidsmiljø
 • Gode utviklingsmuligheter i et sterkt faglig miljø
 • Konkurransedyktige betingelser

Stillingen rapporter til daglig leder. Vi oppfordrer spesielt kvinner til å søke. Arbeidsspråk er norsk, og engelsk.

For ytterligere informasjon kontakt Daglig Leder Frithjof Samuelsen (+ 47 932 89 888).

Send gjerne inn søknad til soknad@weibull.no.

Alle søknader blir behandlet strengt konfidensielt og etter gjeldende regler.

2/9/2018

Weibull søker etter M&A/Corporate finance-rådgiver i Trondheim

I Weibull arbeider du for enten kjøper eller selger og veileder kunden i hele transaksjonsprosessen. Du vil jobbe i team med erfarne analytikere og dyktige rådgivere med lang fartstid. Weibull har opparbeidet bred kontaktflate mot norske bedrifter og transaksjonsmiljøer. Dette gjør våre rådgivere i stand til å finne de beste løsningene for våre kunder.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Aktiv deltakelse i gjennomføring av prosjekter
 • Ansvarlig for egen kundeportefølje
 • Utvikle dybdekunnskap i utvalgte bransjer
 • Ansvar for eller deltagelse i prosjekter fra begynnelse til slutt
 • Delta i salgsfremmende aktiviteter
 • Være oppdatert om markedstrender og utviklingen i forskjellige bransjer

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Trives med innsalgsprosesser og kunderelasjoner
 • Høyere utdannelse min. Bachelor og/eller relevant praktisk erfaring
 • Høy grad av integritet og etisk forståelse
 • Relevant kommersiell erfaring, erfaring fra konsulentvirksomhet eller ledelseserfaring
 • God fremstillingsevne muntlig og skriftlig, engelsk og norsk
 • Evne til å jobbe strukturert både i team og selvstendig
 • Høy arbeidskapasitet og god resultatfokus
 • Relasjonsbygger og god menneskeorientering
 • God økonomi- og kundeforståelse

Vi tilbyr:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et dynamisk og hyggelig arbeidsmiljø
 • Gode utviklingsmuligheter i et sterkt fagmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser

Stillingen rapporter til leder av Trondheimskontoret, Jarle Aune. Arbeidsspråk er norsk og engelsk. Vi oppfordrer kvinner til å søke.

For ytterligere informasjon kontakt Jarle Aune på (+47 91 37 33 87).

Søknad kan sendes direkte til Jarle Aune: jarle.aune@weibull.no.

Alle søknader blir behandlet strengt konfidensielt og etter gjeldende regler.

12/6/2018

Artikler om kjøp og salg av virksomheter - juni 2018.

Weibull ønsker å formidle kunnskap om alle viktige problemstillinger knyttet til kjøp og salg av virksomheter.

Vi har nok en gang plukket ut tre artikler som vår samarbeidspartner;

SANDS logo
SANDS

Advokatfirma Stenstrup Stordrange, har publisert på sin hjemmeside.

Første artikkelen er skrevet av Partner | Advokat Thomas Sando: Initielle konkurranserettslige vurderinger og avklaringer

Neste artikkel er skrevet av Partner | Advokat Terje Gulbrandsen: Strukturert salgsprosess

Og den siste artikkelen i denne artikkelserien handler om konfidensialitetsavtale: Konfidensialitetsavtale - NDA. Forfatterne er Partner | Advokat Terje Gulbrandsen og Advokatfullmektig Christian Sønsteby.

21/3/2018

Artikler om kjøp og salg av virksomheter - mars 2018

Weibull ønsker å formidle kunnskap om alle viktige problemstillinger knyttet til kjøp og salg av virksomheter.

SANDS logo
SANDS

Vi har igjen plukket ut tre artikler som vår samarbeidspartner;

Advokatfirma Stenstrup Stordrange, har publisert på sin hjemmeside.

Den første artikkelen er skrevet av Partner Halvor Grov: Verdivurdering - generelt

Den andre artikkelen er skrevet av Advokatfullmektig Christian Sønsteby og Partner | Advokat Terje Gulbrandsen: Mandatavtaler med transaksjonsrådgiver

Sist i denne artikkelserien handler om selges due diligencprosess: Selges due diligence. Forfatterne er Partner Halvor Grov og advokat | partner Terje Gulbrandsen.

Vi publiserer flere interessante artikler utover våren - følg med.

16/1/2018

Weibull ønsker å formidle kunnskap om alle viktige problemstillinger knyttet til kjøp og salg av virksomheter.

Først ut er tre artikler vår samarbeidspartner:

SANDS
SANDS

Advokatfirma Stenstrup Stordrange har publisert på sin hjemmeside.

Den første artikkelen er skrevet av advokat/partner Terje Gulbrandsen: Bruk av rådgivere

Den andre artikkelen er skrevet av Advokat Janne Hagen Lygren og Partner | Advokat Terje Gulbrandsen: Restrukturere før salg?

Sist i artikkelserien i denne omgang omhandler hva man bør være forberedt på ved en due diligencprosess: Forberedelse til due diligence - opprettelse av datarom. Forfatterne er Christian Sønsteby og advokat/partner Terje Gulbrandsen.

Vi publiserer flere interessante artikler utover våren.