Aktuelt

Nyheter

les mer
15/5/2024
les mer
8/5/2024
les mer
5/5/2024

les mer
15/12/2023

Weibull ønsker alle våre tidligere kunder - våre nåværende kunder - og framtidige kunder

God Jul & Godt Nytt År

 

Vi går nå inn i et spennende nytt år. Hva 2024 vil innebære er mer usikkert enn på lenge. Våre løpende samtaler med vårt store nettverk av industrielle og finansielle kjøpere gjør oss trygg på at året som kommer også vil gi våre oppdragsgivere spennende nye muligheter.

Vi har satt stor pris på de samtalene vi har hatt gjennom 2023 for de av dere som har valgt å utsette prosessen til 2024.  Vi ser nå frem til hva vi sammen kan skape i året som kommer. 

 

les mer
6/12/2023

Trenger bedriften din nytt eierskap ?

Markedet for kjøp og salg av bedrifter

Markedet for eierskap, salg og kjøp av virksomheter i større bedrifter fungerer godt gjennom børs, oppkjøpsprosesser og gjennom egenkapitalfond som konkurrerer om å få kjøpe bedrifter for utvikling og verdiskapning.

 

SMB-markedet for mindre bedrifter.

Mindre bedrifter i SMB-markedet mangler et aktivt marked som stimulerer til endringer i eierskapet og som tjener bedriftens utvikling og behov. SMB-bedrifter er typisk eiet av gründere, familier eller ledelsen i virksomheten. Slikt eierskap kan i mange sammenhenger ha gode forutsetningene for bedriftens utvikling. Men ofte representerer eierskapet i SMB-bedrifter en begrensning for at selskapene kan utnytte det iboende potensialet i virksomheten. SMB-bedrifter verdsettes som regel betydelig lavere enn større bedrifter. Typiske EV/EBITDA-multipler ligger på 4 - 5 i små til mellomstore SMB-bedrifter mot 6 – 8 i større SMB-bedrifter og 8 - 12 i store bedrifter og modne børsnoterteselskaper. Dette illustrerer hvilket verdiskapingspotensial som finnes i små og mellomstore SMB-bedrifter.

Bedrifter med eiere som ikke er i stand til å skape de beste forutsetningene for at bedriften utvikles og lykkes, fortjener et annet eierskap.

 

Hvordan kan bedriften lykkes bedre?

Eiere av SMB-bedrifter utfordres ikke like aktivt i sitt eierskap som eiere i større bedrifter. Representerer du som eier fremdeles det beste eierskapet for å utvikle bedriften? Det forutsetter at du forstår hvilke utfordringer og muligheter bedriften står overfor. Eieren må ha ambisjoner for bedriften og være villig til å satse ressurser, kompetanse og kapital for at ambisjonen skal kunne realiseres. Alternativet er at nye eiere kommer inn med ambisjoner, risikovillighet og riktig kompetanse.

 

Forskjellige eiere i forskjellige faser

Bedrifter utvikles typisk i faser, hvor kjernekompetansen og eierens bidrag til bedriften varierer avhengig av hvilken fase en bedrift befinner seg i:

·        Etablering: krever stor innsats og prioritering av produkt og tjenester, marked og forretningsmodell. Eier og driver jobbertett sammen (eller er samme person) fordi risikoen i denne fasen er svært høy. Konsekvensene av veivalgene er veldig store.

·        Kommersialisering: krever markedskompetanse og sterk økonomisk styring.

·        Vekst: krever evne og vilje til å gjennomførevedtatt strategi. Dette krever et eierskap som bidrar til å sikre et kompetentstyre og daglig ledelse.  Industrikompetanse, kunnskap og erfaring er viktig for å lykkes. Det samme gjelder gode nettverk og forbindelser som bidrar til markedsføring og salg.

Omstillingsevne: en forutsetning for kunne vokse. Eierne må bidra innen for strategi, organisasjonsutvikling og spesialisering. Organisasjonsutvikling og tydeliggjøring av rolledeling både internt i organisasjonen og mellom daglig ledelse, styre og eiere er viktige komponenter i denne fasen.

Det er lite realistisk å tro at gründer/opprinnelig eier representerer det beste eierskapet for bedriften i alle disse fasene. Eier har ansvar for å realisere virksomhetens potensial med egen eierkompetanse. Like viktig er det å forstå når man når sitt inkompetansenivå og legger til rette for det neste eierskapet.

 

Selvransakelse

Manglende eierforståelse resulterer ofte i feilgrep som skader bedriften på kort eller lengre sikt. Bedriftseiere bør derfor være bevisste på om bedriften er tjent med dagens eierskap eller om det er best for bedriften å åpne opp for et nytt eierskap.

les mer
5/12/2023

Elman blir en del av Konstel AS, med Weibull som rådgivere i prosessen.

Elman blir en del av Konstel - Konstel.no

les mer
24/10/2023

Weibull holder innlegg på Regnskap Norges Fagdager i Stavanger

Tomm Amundsen, styreleder og transaksjonsrådgiver i Weibull, deltar og holder innlegg om verdsettelse, kjøpesum og justering, på seminar i Stavanger med Regnskap Norge.

Fagdager Stavanger 1 (regnskapnorge.no)

les mer
10/10/2023

Stilling ledig

Weibull AS søker Rådgiver M&A i Trondheim.

Se annonse på Finn.no

https://www.finn.no/job/management/ad.html?finnkode=321591254

Ta kontakt med Jarle Aune på mobil 91373387

les mer
19/9/2023

Nye eiere i Nielstorp + arkitekter med Weibull som rådgivere i prosessen.

Se artikkel:

Nye eiere i Nielstorp+ arkitekter (estatenyheter.no)

les mer
21/3/2023

Vi annonserer - følg med i Finansavisen:

les mer
9/1/2023

Inflasjon gir usikkerhet etter lang tid med stabile forhold, men kan også nye muligheter!

-         Investorer vil prioritere teknologi og bærekraftutvikling i kombinasjon med god drift.

________________________________________________________________________________________

Bakgrunn

Inflasjon er en vedvarende økning i det generelle prisnivået på varer og tjenester. Det påvirker fortjeneste, det påvirker renter, og er derfor en nøkkelfaktor i vurderingen av din bedrifts markedsverdi.

Når inflasjonen er lav –slik vi har opplevd i en lengre periode – har det en positiv effekt på bedriftens verdi. Lavinflasjon gir stabile kostnader for varer og tjenester. Dette resulterer i økt forutsigbarhet for drift og investeringer, som igjen gir mulighet for økt fortjeneste for bedriften. Økt lønnsomhet fører til økt markedsverdi, som igjen gir en relativt sett økt verdi på selskapets aksjer. Lav inflasjon motiverer også bedrifter å låne penger til lav rente, gir økt handlingsrom til lønnsomme investeringer i driften, men også lave kapitalkostnader for investorer.

På den annen side kan høy inflasjon ha en negativ innvirkning på bedriftens verdi. Når inflasjonen er høy, øker prisen på innsatsfaktorer som varer og tjenester, som kan resultere i redusert fortjeneste og dermed redusert markedsverdi. I tillegg fører høy inflasjon til høyere renter, som gjør det dyrere å låne penger. Dette påvirker ofte mengden av investeringer i selskapet og gjøre det vanskeligere for selskapet å forbli konkurransedyktig. Høye renter påvirker også mulige investorers kapitalkostnad og dermed betalingsvillighet for selskapets aksjer.

Trender

Utvikling av inflasjon, renter og den generelle markedsutviklingen er vanskelig å spå, og som sådan er det vanskelig å fastslå hvordan markedet vil utvikle seg fremover. Det er imidlertid noen trender vi i Weibull ser som kan prege markedet det kommende året og de neste, for norske små og mellomstore bedrifter.

Den første tydelige trenden er fortsatt fremvekst i bruk av teknologi. Teknologi vil fortsette å drive innovasjon, skape nye muligheter og forme måten både forbrukere og bedrifter samhandler med omgivelsene. Dette vil føre til økt etterspørsel etter teknologirelaterte produkter og tjenester samt et større behov for bedrifter til å investere i teknologi for å holde seg konkurransedyktige. Økt bruk av teknologi kan bidra til lavere kostnader og dermed også økte konkurransefortrinn.

Den andre trenden er økt fokus på miljø-,sosial- og selskapsstyring (ESG på engelsk). ESG-investeringer har vært populære de siste årene i oppstartselskaper og Venture-baserte investeringer, ettersom investorer har ønsket å investere i selskaper som viser en forpliktelse for bærekraft og etisk praksis. Denne trenden vil sannsynligvis fortsette i løpet av de neste årene, men også i tradisjonelle bransjer. Banker og investorer blir mer og mer bevisste på effekten deres investeringer har på miljøet og samfunnet. Bedrifter som kan støtte investorer og bankers, ESG- og bærekrafts mål, vil derfor være attraktive investeringer.

Teknologien er en forutsetning for å lykkes med bærekraftspørsmålene: Teknologi vil fortsette å drive innovasjon og vekst -ESG og bærekraft vil bli viktig ettersom investorer blir stadig mer bevisste på effekten deres investeringer har. Vårt råd til bedriftseiere er å være klar over disse trendene, selv i mer utfordrende tider. Dette kan hjelpe bedriften å holde seg konkurransedyktig og sikre lønnsomhet og skape verdier over tid. Vår tråd for det kommende året er derfor å søke strategiske partnerskap som kan sikre bedriften en robust finansiering, en styrket kompetanse og skape rom for lønnsomme investeringer i tiden som kommer.

Et riktig så godt nyttår!

Hilsen oss i Weibull

les mer
14/6/2022

Se artikkelen Christiania Rørleggerbedrift blir en del av Instalco hentet fra bygg.no.

Der skriver de videre: Instalco forsterker kjøper Christiania Rørleggerbedrift AS og deres datter/søsterselskaper Romerike Rør, Christiania Rørleggerbedrift Vest AS, Christiania Rørleggerbedrift Energi AS og Christiania Rørleggerbedrift Romerike AS.

les mer
22/4/2022

Transaksjonen der Bluefront kommer inn som eier av 59% av Bio Marine AS ble sluttført ultimo april. Aksjekjøpsavtalen ble signert i desember 2021, og perioden mellom signering og gjennomføring er brukt till å legge på plass avtalt selskapsstruktur.

Her er artikkelen i ilaks.no: https://ilaks.no/bluefront-equity-kjoper-59-prosent-av-bio-marine/

Et utdrag fra en artikkel som stod i Finansavisen:

PE-fond gjør sin andre investering

Den kjendistunge sjømatinvestoren Bluefront Equity gjør sin andre investering, i Bio Marine, kun én måned etter at fondet stengte.

NY INVESTERING: Bluefront Equity-partnerne KjetilHaga (t.v.) og Simen Landmark overtar 59 prosent av Bio Marine med sitt førstefond. 
FOTO: BRIAN CLIFFOLGUIN

– Flere investorer har banket på døra vår de seneste årene, men vi har valgt å satse sammen med Bluefront Equity fordi vi har sammenfallende markedssyn og samme behovsforståelse knyttet til kontinuitet og kontinuerlig utvikling av produkter og organisasjon, sier daglig leder Martin Gausen i Bio Marine.

Selskapet tilbyr produkter og systemløsninger for miljøstyring til fiskeoppdrett, og spesielt for oppdrett i merder i sjøen. 

Bio Marine skal ifølge Bluefront være en ledende aktør innen oksygensystemer for akvakultur, og har i tillegg en rekke andre virkemidler for kontroll av miljøet i havmerder, inkludert målere, loggeutstyr, lys, pumper og luseskjørt.

– Bio Marine er pionerer innen oksygentilsetning og merdmiljø, med urokkelig fokus på fiskevelferd. Vi investerer utelukkende i selskaper som bidrar til en mer bærekraftig verdikjede for sjømat, og Bio Marine passer utmerket med vårt investeringsmandat, sier Bluefront-partner Simen Landmark.

Fondet har én milliard i investbar kapital, som for en måned siden stengte fondet et halvt år før planen.

Eier 59 prosent

I forkant av transaksjonen har eiendeler, ansatte og immaterielle rettigheter knyttet til oppdrettsbransjen blitt flyttet fra Bio Marines tidligere morselskap, Oxyvision AS, «ned» til Bio Marine. Sistnevnte vil fortsatt være spydspissen inn mot akvakulturnæringen.

– Etterspørselen etter oksygen og oksygenkompetanse er raskt voksende, og vi forventer at Bio Marine vil innta en lederrolle i denne utviklingen. Selskapet passer godt til vår modell, hvor vi ønsker å utvikle det i et partnerskap med nåværende eiere. Midlene vi skyter inn i Bio Marine skal anvendes til å rigge for videre vekst og for å utvikle enda bedre produkter og tjenester til selskapets kunder, sier Bluefront-partner Kjetil Haga.

Hvor mye fondet måtte ut med for sin 59 prosents eierandel vil ingen av partnerne ut med, annet enn at det skjedde gjennom en kombinasjon av emisjon og aksjekjøp fra eksisterende eiere. De resterende 41 prosentene eies av de nåværende aksjonærene, som inkluderer ledelsen i selskapet.

Og for å holde kontroll med nyervervelsen kjører Bluefront inn en av sine spydspisser, den tidligere toppsjefen i John Fredriksens laksegigant Mowi, Alf-Helge Aarskog. I tillegg vil også Haga ta plass rundt styrebordet.

Oksygenklynge

Bio Marine har hovedkontor i Surnadal og er Bluefront Equitys andre investerering. Selskapet har en egenutviklet diffusorteknologi for oksygentilsetning. Oksygentilsetning i vannet er viktig for karmiljø, fiskehelse og vekst, og kan i tillegg bidra til mindre tap og sykdom.

Det er relevant, fordi Bluefront Equitys første investering var i Redox, som er en ozon- og oksygenspesialist som utvikler miljøvennlige teknologier, som bedrer fiskevelferden og biosikkerheten i oppdrettsnæringen. Redox har samarbeidet med Bio Marine over flere år.

– Bluefront er i ferd med å samle en spennende klynge av bedrifter innen merdmiljø og oksygenering. Vi mener denne grupperingen sammen kan utvikle enda mer komplette løsninger for kundene våre, sier Gausen. 


Her følger Linkedin-profilen til Bluefront Equity med mer informasjon: https://www.linkedin.com/company/bluefront-equity/posts/?feedView=all

les mer
17/2/2022

Weibull opplever en betydelig økning i interessen for kjøp og salg av virksomheter.

Weibull opplever en betydelig økning i interessen for kjøp og salg av virksomheter. Weibull bistår privateide bedrifter som omsetter fra ca.20 til 500 millioner kroner, primært bedrifter om søker nye eiere. 

- Vi har tredoblet antall salgsoppdrag fra 2020 til 2021 sier rådgiver og daglig leder i Weibull AS, Frithjof Samuelsen. Samtidig med at flere bedriftseiere ser behov for å finne nye eiere som kan ta virksomheten videre, har også kjøperne meldt seg på i et helt annet omfang enn tidligere. Vi har ukentlig møter med selskaper som ønsker å komme i kontakt med de bedriftene vi representerer. Dette er svært positiv for selgerne fordi vi oppnår reel konkurranse blant kjøperne. Det er en av årsakene til at vi ser en økning i prising av virksomhetene sammenlignet med situasjonen for bare et år siden.

Tidligere har de fleste kjøperne vært industrielle investorer med bakgrunn fra samme bransje som selger eller beslektede bransjer. Vi opplever nå at våre oppdragsgivere, i økende grad velger norske eller svenske investeringsmiljøer som investeringsselskaper, egenkapitalfond og familieeide formuer. De representerer ofte betydelig forretningsmessig og finansiell kompetanse, er godt finansiert og er et solid, fremtidsrettet hjem, ofte med langsiktig eierhorisont. Ikke minst betaler de godt.

les mer
20/1/2022

Større aktører tvinger seg frem: 3 aktører i Volkswagen-nettverket slår seg sammen

Autoria sin hjemmeside

I Viken Øst har tre VAG forhandlere kjempet side om side i flere generasjoner. Økt press fra produsent, importører og kommende agentmodeller i bilbransjen gjør at større enheter tvinger seg frem. Aktørene i denne regionen har stor tro på fremtiden, dyrker lidenskapen og velger å fusjonere fremfor alternativet som kanskje hadde vært å selge til en større aktør. Det nye fusjonerte konsernet vil ha en årlig omsetning på over 1,5 mrd NOK og trenger seg inn i toppen som en av de større bransjeaktørene i Norge. Weibull sitt bidrag i prosessen har vært å implementere rettferdige modeller for verdifastsettelse av de involverte parters eiendeler og forslag til aksjedeling i det nye konsernet.

Dette er partene:

  • "Gamle" Autoria Gruppen har forhandlere i Kolbotn, Ski og Askim; Autoria Kolbotn forhandler Volkswagen og Skoda, mens Autoria Ski forhandler Kia, Skoda,     Renault/Dacia. I mai i fjor kjøpte Autoria selskapet som står bak Auto Askim (Kia, Opel, Isuzu) og Bilspektrum (Opel-service i Ski), og fikk med det to nye lokasjoner og to nye merker inn i porteføljen.
  • Erling Rød forhandler Volkswagen i Askim, mens datterselskapet Mysen Bil forhandler Skoda, Mitsubishi og Hongqi i Mysen.
  • Nordlie Auto forhandler Volkswagen, Audi og Skoda i Moss

les mer
15/9/2021

Autostrada Bil AS verdsatt til 200 millioner

Gisle Valen fikk 40 millioner kroner i kontanter da han i 2019 solgte 20 prosent av aksjene i Autostrada Bil AS til Harbil AS, kontrollert av Astrup-familien. Denne aksjeprisen betyr at hele Autostrada Bil AS var verdsatt til 200 millioner kroner på tidspunktet for transaksjonen.

Prising av Autostrada AS (artikkel i Telemarksavisa - krever innlogging)


I en artikkel i Telemark Arbeiderblad den 20. august kommenterer Weibull prisingen av selskapet og Gisle Valen bekrefter verdsettelsen:

Salgsprisen

Gisle Valen eier alle aksjene i Autostrada Gruppen AS. Tidlig i 2019 stifter han Autostrada Bil AS med ti millioner kroner i aksjekapital som blir 100 prosent eid av Autostrada Gruppen AS. Senere samme år kjøper så Harbil AS 20 prosent av aksjene i Autostrada Bil AS hvor det ligger beskjedent med lån.

Tilbake i Autostrada Gruppen AS, altså Gisle Valens heleide selskap, var rentebærende gjeld ved utgangen av 2019 på omkring 210 millioner kroner.

- Jeg opplever verdsettelsen av Autostrada Bil AS som en «fair pris» for både selger og kjøper. Salg av bilbutikker verdsettes normalt til mellom fem og ti ganger resultat før renter, avskrivninger og skatt (EBITDA) og det er nettopp hva vi ser her. Større transaksjoner med for eksempel internasjonale kjøpere kan gå for ti ganger EBITDA, sier Peder Kristiansen i Weibull AS. Firmaet har erfarne analytikere som jobber med verdivurderinger og dokumentasjon av bedrifter.

Netto kontantstrøm

Grunnlaget for verdivurderingen av Autostrada Gruppen AS er resultat før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger eller hva som kalles brutto driftsresultat, såkalt EBITDA. Autostrada Gruppen AS oppnådde i 2019 EBITDA på 34 millioner. Tilsvarende tall for 2018 var 18,6 millioner kroner. Det gir et gjennomsnitt på 26 millioner kroner for disse to årene. Hvis vi så dividerer 200 på 26 får vi forholdstallet 7,6. Kontantstrømmen var lavere enn brutto driftsresultat ettersom Autostrada Gruppen AS er en utpreget vekstbedrift.

Jeg tror Harbil AS var villig til å gi 40millioner kroner fordi det ligger lite lån i Autostrada Bil, sier Kristiansen.

Gisle Valen sier TAs regnestykke er riktig men at transaksjonen, inkludert fisjonen, var så komplisert at det knapt er mulig å forstå dette fult ut. Jeg må også tenke meg godt om når du spør, humrer Valen. Ifølge han skal blant annet deler av varebeholdning, altså biler og langsiktig gjeld overføres fra Autostrada Gruppen AS til Autostrada Bil AS slik at hans personlig gjeld i Autostrada Gruppen AS må nedjusteres.

les mer
23/4/2019

«5% vurderer salg – 10% vurderer kjøp» (MotorBransjen, nr 3, mars 2019)

Alle uavhengige merkeforhandlere merker nå de samme utfordringene som bl.a. krav om investeringer, sentralisering i større anlegg,lokasjonsuavhengig salg, usikkerhet rundt leveranser av nye modeller og utsikter til mindre ettermarkedsalg i årene fremover. Samtidig ser de fleste forhandlere, som Weibull har vært i kontakt med, lyst på fremtiden med stor tro på egen modellportefølje og forventninger om økt salg både i 2019 og 2020. I en konsolideringsfase er alltid utsikter til fremtidig vekst en avgjørende faktor for god verdi på egen virksomhet, både ved en eventuell fusjon eller ved et salg av hele eller deler av selskapet.

Weibull bistår i kjøp og salg av virksomheter og har bilbransjen som et viktig satsningsområde. Vi har for tiden flere spennende forretningsmuligheter, blant annet innen tunge kjøretøy, tilbehør/deler,verksteder, bilinnredning/påbygg og MC. Kontakt oss gjerne hvis du vurderer salg av din virksomhet eller ønsker nærmere informasjon om nye potensielle forretningsmuligheter. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Mobility teamet i Weibull.

les mer
1/4/2019

Berendsen Tekstil Service AS kjøper opp arbeidstøy og matte/moppe-porteføljen til Storvask AS.


Storvask AS ble etablert i Prinsens gate i Trondheim i 1922 og har vært en spesialisert leverandør på utleie av flattøy, entre og logo matter, samt vask av arbeidstøy.

Med oppkjøpet av Storvask AS styrker Berendsen ytterligere sin posisjon i Midt Norge!

Kundeporteføljen til Storvask passer perfekt inn i vår virksomhet. Vi har mange fellestrekk og ser mange potensielle synergier i oppkjøpet, sier Frank Mengel, Administrerende direktør i Berendsen Tekstil Service.  

Weibull har vært rådgiver for Storvask AS i forbindelse med transaksjonen.

Overtagelse trer i kraft den 1 april 2019.

les mer
27/3/2019
Dovre group to acquire Tech4hire

Weibull er rådgiver for Tech4hire i prosessen for å finne nye strategiske eiere.

Her er linken: Dovre group to acquire Tech4hire

les mer
20/2/2019

"Hvem bør overta din bedrift?"

En god og nyttig artikkel skrevet av Morten Berge, administrasjonssjef i Bedriftsforbundet.

"Ta strategisk grep

Hvordan skal du og din bedrift klare å orientere dere i denne jungelen, og ta de rette valgene for ikke å sakte akterut? Alt for mange norske virksomheter har én sterk eier som styrer butikken med jernhånd. Ofte er eieren mer opptatt av å eie stor del av noe som forblir lite, enn å gi fra seg eierskap og «risikere» å bli medeier i noe stort. Det er rett og slett for skummelt å skulle gi fra seg kontroll.

Konsekvensen av dette blir virksomheter med veldig smal eierkompetanse. Mange viktige avgjørelser og retningsvalg nærmest står og faller på dagsformen til eier. Før i tiden var det vanligere at flere generasjoner var involvert i driften (familieselskap), men nå vil færre og færre juniorer ta over virksomhetene etter mor og far."

Videre tas et viktig punkt opp i denne artikkelen:

"Det er viktig å starte en salgsprosess i god tid og gjerne før man er helt klar for å trappe ned. Selve salgsprosessen tar gjerne seks til tolv måneder og det er ikke unormalt at man får en overgangsperiode på tolv til 36 måneder etter det igjen. Venter du til pilene peker nedover blir det vanskeligere å få til en god løsning, med rett prising. Vi anbefaler også at man benytter en hjelper (megler) i salgsprosessen. På den måten kan man selv ha 100 prosent fokus på drift og lønnsomhet samtidig med at megleren, som har gjort dette mange ganger før, arbeider med å finne nye eiere. Dette vil som regel også frembringe løsninger og muligheter du ikke kommer på selv. Meglere er spesialister på å finne, markedsføre og sluttforhandle mot nye eiere med synergier som kan løfte bedriften til neste nivå."

Les hele artikkelen her.

les mer
2/10/2018

Ny teknologi forandrer regnskapsbransjen raskt

Ny teknologi som skybaserte tjenester automatiserer og forenkler arbeidsoppgaver. Dette fører til tøffere konkurranse i regnskapsbransjen, men gir også muligheter for å utvide kundemassen og å tilby mer spesialiserte og kompetansekrevende tjenester.

Innføring av ny teknologi vil kreve endringer og investeringer hos det enkelte regnskapsbyrå, store som små. Det å velge og ikke gjøre noe kan innebære en betydelig risiko.

Det er nå et gunstig tidspunkt å vurdere å bli en del av en større virksomhet med ressurser og kompetanse som kan sikre endringer raskt, eller å selv sitte i førersetet og inngå strategiske allianser med andre aktører for å få et større kundegrunnlag og utnytte konkurransefortrinnene.

Weibull sikrer den beste løsningen gjennom en grundig og målrettet prosess. En slik prosess er tidkrevende. Vi gjør den tyngste jobben mens ledelsen i selskapet fokuserer på den daglige driften.

Weibull har bistått i flere transaksjoner i dette markedet og har blant annet vært rådgiver for:            

- bWise ved salg til Visma

- ePartner ved salg til MarkIT

- Multi Regnskap ved salg til NSS

- ECIT/Bookkeeper ved kjøp av: Office Center Hønefoss, Office Center ADB, Profina, Økonomiforum Bergen, Abaci, Empir Norge og Råd & Regnskap Akershus.

- Abipro ved kjøp av Flexibel Regnskap

Transaksjoner

March 14, 2024

Skjervheimgruppen AS

Les mer
January 29, 2024

Østlandske Rengjøring

Les mer
January 10, 2024

Uvdal Maskinfabrikk AS (UMF)

Les mer
December 6, 2023

Elman blir en del av Konstel

Les mer
November 9, 2023

BlueX

Les mer
September 27, 2023

Hår1 kjeden

Les mer
August 23, 2023

Geitanger Bygg AS er solgt til Byggmakker

Les mer
June 21, 2023

Intec har ervervet Zenisk AS

Les mer
December 19, 2022

Tangen Logistics AS får internasjonal eier; Link Logistics

Les mer
December 7, 2022

Bakke El-Installasjon utvikles videre med Instalco

Les mer