Om Weibull

Weibull bistår med kjøp, salg og verdivurderinger av bedrifter

Weibull har over tid bygget opp en solid erfaring med å bistå bedriftseiere med kjøp og salg av virksomheter. Vi har rådgivere med inngående kompetanse om hvordan salgs- og kjøpsprosesser skal gjennomføres for å maksimere våre oppdragsgiveres verdi. Til grunn for alle våre prosjekter ligger en grundig analyse og forståelse av hva som er verdidriverne i bedriftene og hva som er kritiske suksessfaktorer for våre oppdragsgivere. Denne kunnskapen benyttes som grunnlag for å lage en dokumentasjon som inneholder presis og beskrivende informasjon om selskapet, og i våre rådgiveres dialog med potensielle kjøpere.

For å kunne finne den riktige industrielle partneren til en bedrift må vi forstå strategien og verdidriverne hos både kjøper og selger. Det innebærer at vi fokuserer på å belyse verdien en bedrift kan realisere med den riktige strategiske eieren og ikke bare på hvordan bedriften ser ut i dag. I de fleste tilfeller vil en industriell kjøper kunne realisere synergier med virksomhetene de overtar og derigjennom være i stand til å komme frem til en høyere verdivurdering (og betalingsvilje). Diskusjon rundt potensielle synergier er derfor noe vi alltid fokuserer på i dialogen mellom kjøper og selger.

Våre rådgivere og analytikere jobber både selvstendig og i team for å finne den beste industrielle partneren for våre kunder. Teamene blir satt sammen etter en vurdering av hva som vil være optimalt for det enkelte prosjekt, og vi har som mål at vi skal avlaste våre kunder så mye som mulig slik at dere i størst mulig grad kan fortsette å fokusere på den daglige driften. I tillegg til teamet som direkte jobber med prosjektet har vi interne møter og prosesser som sørger for at Weibulls samlede kompetanse og kontaktnett vil bli utnyttet for å finne optimale løsninger for våre kunder.

En bro i fint sommervær over et juv, med utsikt over havet
Golden Gate Bridge i solnedgang

Historie

Weibull AS har i en årrekke vært et av Norges ledende rådgivningsselskaper for kjøp og salg av bedrifter i SMB-markedet.

I 2001 ble dagens Weibull AS etablert med fokus på transaksjonsrådgivning og verdivurderinger av virksomheter.

I 2004 ble de første franchisekontorene opprettet i Stavanger, Kristiansand og Bergen. I 2006 ble det åpnet ytterligere franchisekontorer i Trøndelag, Tromsø og Ålesund. Selv om franchisemodellen fungerte godt en periode, ble det etterhvert besluttet at man heller ønsket å fokusere virksomheten på færre kontorer, og i 2014 ble franchisemodellen nedlagt og all virksomhet integrert i ett selskap. I dag har Weibull kontorer i Trondheim og Oslo. Weibull ledes i dag av Frithjof Samuelsen.

Internasjonalt

Weibull er i stadig oftere involvert i transaksjoner som krysser landegrensene. Mange norske bedrifter har teknologi eller kompetanse som er attraktive for internasjonale selskaper, og det er stadig vanligere å inkludere utenlandske selskaper i målgruppen når vi jobber med salgsoppdrag. Weibull bistår også utenlandske selskaper som ønsker å kjøpe norske selskaper.

Kompleksiteten i transaksjoner som krysser landegrensen er ofte høyere enn ved prosesser som gjøres lokalt i Norge, og de tar også ofte lenger tid. Dette stiller høye krav til både dokumentasjon og prosesskompetanse, noe vi har et sterkt fokus på. Weibull har rådgivere med erfaring fra cross-border transaksjoner, og vi fokuserer spesielt på å sette sammen team som har den kompetansen som kreves når vi jobber internasjonalt.

I tillegg til våre interne ressurser har Weibull et tett samarbeide med Skarpa i Sverige og Zerbach & Company i Tyskland. Weibull er også medlem av Leading Edge Alliance, et internasjonalt nettverk av revisjons- og rådgivningsselskaper, som er representert i 58 land med 300 kontorer og 7000 rådgivere.

Golden Gate Bridge i solnedgang i froskepersktiv.

Jobbe hos oss?

Weibull har et sterkt faglig miljø med ansatte som har bakgrunn fra mange bransjer. Vi har et sterkt fokus på å skape gode industrielle løsninger for våre kunder, verdsetter derfor industri- og sektorkompetanse høyt.Vi søker kontinuerlig å styrke teamet med personer som har lang erfaring og stort nettverk, men ønsker også å rekruttere yngre personer som ønsker å jobbe med transaksjoner.Som ansatt i Weibull vil du jobbe i team sammen med svært erfarne rådgivere og analytikere. Du vil få muligheten til å ta del i den erfaringen og nettverket som vi har bygget opp over mange år, og du vil bli satt pris på som en viktig del av vårt team.

Har du spørsmål om hvordan det er å jobbe i Weibull, ta kontakt med Frithjof Samuelsen på tlf 932 89 888.Send gjerne en åpen søknad på soknad@weibull.no