Kjøp av virksomhet

Oppkjøp av bedrifter

Weibull har bistått mange kunder med oppkjøp av bedrifter. Vi planlegger og leder hele prosessen fra utarbeidelse av oppkjøpsplan til gjennomføring av transaksjoner. De fleste oppkjøpsprosessene starter med et søk etter potensielle kandidater som vi evaluerer sammen med vår oppdragsgiver for å lage en prioritert liste. Weibull kontakter de aktuelle bedriftene for å finne ut om de kan være interesserte i å gå inn i en prosess med en mulig kjøper (dette kan gjøres anonymt slik at kjøper ikke blir identifisert), og bistår videre i prosessen frem til gjennomføring av transaksjonen.

De typiske stegene i en oppkjøpsprosess er:

  • Oppkjøpsplan – identifisere kjøpers mål, planlegging og strukturering av oppkjøpsprosessen
  • Lage en oversikt over mulige oppkjøpskandidater som evalueres og prioriteres sammen med oppdragsgiver
  • Ta kontakt med og kvalifisere utvalgte kandidater
  • Arrangere introduksjonsmøter for å avklare mulighetene for en videre prosess
  • Utarbeide forhandlingsstrategi
  • Verdivurdering av de mest aktuelle kandidatene
  • Forhandlinger av pris, transaksjonsstruktur og avtaleverk
  • Bistand ved gjennomføring av transaksjonen

Ta gjerne kontakt med Frithjof Samuelsen på telefon 932 89 888 eller epost for en uforpliktende samtale om hvordan Weibull kan bistå deg i oppkjøpsprosesser, eller fyll inn kontaktskjemaet.

Weibull er din samarbeidspartner når du skal kjøpe eller selge en bedrift.

Erfarne rådgivere med bred transaksjons- og bransjeerfaring sammen med våre svært dyktige analytikere jobber sammen for å skape best mulige løsninger for våre kunder. Weibull har en ekstremt bred kontaktflate mot norske bedrifter, og våre rådgivere sitter derfor med en inngående  kjennskap til hva som beveger seg i ulike sektorer og bransjer.Vi fokuserer alltid på å få en grundig forståelse av verdidrivere, vekstpotensial og strategisk posisjon. Dette danner et viktig grunnlag enten vi jobber med salg av en bedrift eller med et oppkjøp.

Eierskap: mål eller middel?

Det er alltid viktig å vite hvor en bedrift står i dag, men det er like viktig å forstå hvilket potensiale og utfordringer som ligger i fremtiden og hvordan potensialet enklest kan realiseres og hva som kreves for å møte utfordringene. Risikoviljen og investeringsevnen til bedriftseiere vil ofte avta over tid, mens nye eiere kan ha tilgang på ressurser som gjør at en bedrift kan vokse raskere og mer lønnsomt. Riktig eierskap til en bedrift kan derfor være like mye et middel som et mål, og verdiskapningspotensialet i bedriften kan være veldig forskjellig for ulike eiere. Hvilken verdi ulike kjøpere setter på en bedrift kan derfor variere mye, avhengig av hvilke ressurser de har for å realisere bedriftens evne til verdiskapning.

Passivitet eller aktivitet?

Mange bedriftseiere har et svært passivt forhold til sitt eierskap. Det å vente på at en kjøper dukker opp betyr at man i beste fall går dårlig forberedt inn i en forhandlingssituasjon med én potensiell kjøper, noe som sjeldent gir en optimal løsning. Den beste kjøperen er sjeldent aktivt ute og søker etter kjøpsmuligheter, og interessen vekkes ofte først når vi presenterer den verdiskapningen en bedrifte kan tilføre dem.

Det samme gjelder for bedrifter som vurderer å gjøre strategiske oppkjøp. Det er sjeldent den optimale oppkjøpskandidaten tar kontakt for å bli kjøpt opp. En målrettet oppkjøpsprosess gir et betydelig sikrere grunnlag for å kunne velge riktige oppkjøp.

Vår erfaring tilsier at det er bedre å sitte i førersetet og styre prosessen enn å være passasjer med begrenset innflytelse.

Weibull - Connecting Companies®

For oss i Weibull er dette mer enn et slagord. Vi finner industrielle partnere og kobler sammen virksomheter som har nytte av hverandre. Dette gjør vi gjennom strukturerte prosesser fokusert på å finne optimale industrielle løsninger, samtidig som vi jobber for at vår oppdragsgivers forhandlingsposisjon skal være så sterk som mulig.

Fornøyd kunde

Gjennom en god prosess bidro Weibull som en meget konstruktiv partner i salgsprosessen av Tech4hire». «Gode analytiske egenskaper, god og tydelig kommunikasjon og evne til å finne løsninger er sterke sider hos Weibull

Vidar Eskelund

Nestleder, Tech4hire AS

Ta kontakt, vi hjelper deg

Ta kontakt