Kjøp av virksomhet

Mann med lys blå skjorte titter ut av et vindu.

Vi bistår med kjøp av virksomheter

Weibull har bistått mange kunder med oppkjøp av virksomheter. Vi planlegger og leder hele prosessen fra utarbeidelse av oppkjøpsplan til gjennomføring av transaksjoner. De fleste oppkjøpsprosessene starter med et søk etter potensielle kandidater som vi evaluerer sammen med vår oppdragsgiver for å lage en prioritert liste.

Weibull kontakter de aktuelle bedriftene for å finne ut om de kan være interesserte i å gå inn i en prosess med en mulig kjøper (dette kan gjøres anonymt slik at kjøper ikke blir identifisert), og bistår videre i prosessen frem til gjennomføring av transaksjonen.

De typiske stegene i en oppkjøpsprosess er:

  • Oppkjøpsplan - her identifiserer vi kjøpers mål, samt at vi planlegger og strukturerer oppkjøpsprosessen.
  • Lage en oversikt over mulige oppkjøpskandidater som evalueres og prioriteres sammen med oppdragsgiver.
  • Ta kontakt med og kvalifisere utvalgte kandidater
  • Arrangere introduksjonsmøter for å avklare mulighetene for en videre prosess
  • Utarbeide forhandlingsstrategi
  • Verdivurdering av de mest aktuelle kandidatene
  • Forhandlinger av pris, transaksjonsstruktur og avtaleverk
  • Bistand ved gjennomføring av transaksjonen

Ta gjerne kontakt med Frithjof Samuelsen på telefon 932 89 888 eller epost for en uforpliktende samtale om hvordan Weibull kan bistå deg i oppkjøpsprosesser, eller fyll inn kontaktskjemaet.

Weibull er din samarbeidspartner når du skal kjøpe eller selge en bedrift

Erfarne rådgivere med bred transaksjons- og bransjeerfaring sammen med våre svært dyktige analytikere jobber sammen for å skape best mulige løsninger for våre kunder. Weibull har en ekstremt bred kontaktflate mot norske virksomheter, og våre rådgivere sitter derfor med en inngående kjennskap til hva som beveger seg i ulike sektorer og bransjer. Vi fokuserer alltid på å få en grundig forståelse av verdidrivere, vekstpotensial og strategisk posisjon. Dette danner et viktig grunnlag enten vi jobber med salg av en virksomhet eller med et oppkjøp.

Eierskap: mål eller middel?

Det er alltid viktig å vite hvor en virksomhet står i dag, men det er like viktig å forstå hvilket potensial og utfordringer som ligger i fremtiden og hvordan potensialet enklest kan realiseres, og hva som kreves for å møte utfordringene. Risikoviljen og investeringsevnen til bedriftseiere vil ofte avta over tid, mens nye eiere kan ha tilgang på ressurser som gjør at en bedrift kan vokse raskere og mer lønnsomt. Riktig eierskap til en bedrift kan derfor være like mye et middel som et mål, og verdiskapingspotensialet i bedriften kan være veldig forskjellig for ulike eiere. Hvilken verdi ulike kjøpere setter på en bedrift kan derfor variere mye, avhengig av hvilke ressurser de har for å realisere bedriftens evne til verdiskapning.

Passivitet eller aktivitet?

dukker opp betyr at man i beste fall går dårlig forberedt inn i en forhandlingssituasjon med én potensiell kjøper, noe som sjeldent gir en optimal løsning. Den beste kjøperen er sjeldent aktivt ute og søker etter kjøpsmuligheter, og interessen vekkes ofte først når vi presenterer den verdiskapningen en virksomhet kan tilføre dem.

Det samme gjelder for bedrifter som vurderer å gjøre strategiske oppkjøp. Det er sjeldent den mest gunstige oppkjøpskandidaten tar kontakt for å bli kjøpt opp. En målrettet oppkjøpsprosess gir et betydelig sikrere grunnlag for å kunne velge riktige oppkjøp.

Vår erfaring tilsier at det er bedre å sitte i førersetet og styre prosessen enn å være passasjer med begrenset innflytelse.

Weibull - Connecting Companies®

For oss i Weibull er dette mer enn et slagord. Vi finner industrielle partnere og kobler sammen virksomheter som har nytte av hverandre. Dette gjør vi gjennom strukturerte prosesser fokusert på å finne optimale industrielle løsninger, samtidig som vi jobber for at vår oppdragsgivers forhandlingsposisjon skal være så sterk som mulig.

Fornøyd kunde

Under hele prosessen med forberedelser for salg, presentasjonen for ulike potensielle kjøpere og gjennomføringen av transaksjonen med due diligence og opprettelse av ulike avtaler, har vi vært veldig fornøyde med Weibull som støttespiller. Proaktivitet, kunnskap og gjennomføringsevne har vært viktige faktorer for at vi vil anbefale Weibull for andre.

Simon Hansen Elvestad

Grunnlegger og daglig leder

Adstate AS

Ta kontakt, vi hjelper deg

Ta kontakt