Transaksjoner

kjøper
selger
Key Assets Group kjøper PlanB AS

Key Assets Group kjøper PlanB AS

PlanB leverer tjenester til både offentlige instanser som barnevern, psykiatri og skoler, samt til næringsliv og privatpersoner.

Key Assets Group er en internasjonal gruppe selskaper som leverer omsorgstjenester innen barnevern, familievern og fosterhjem.

Selskapet kjøpte i 2020 Familiehjelp AS i Asker og bygger videre opp sin posisjon i Skandinavia ved å innlemme PlanB AS i gruppen som også omfatter tre virksomheter i Finland innen familie- og barnevern.

les mer
kjøper
selger
Synnøve Finden AS i partnerskap med fruktlagre i Hardanger

Synnøve Finden AS i partnerskap med fruktlagre i Hardanger

Synnøve Finden AS ønsket en strategisk partner til sitt frukt- og bærpresseri i Hardanger. Valget falt til slutt på Ullensvang Fruktlager SA og PL Nå Fruktlager SA, begge lokale samvirkelag av frukt- og bærprodusenter i Hardanger. Sammen har de etablert Frukthagen Hardanger AS, som skal videreføre og videreutvikle produksjon- og presservirksomhet av frukt og bær, med et spesielt fokus på produktutvikling, markedsføring og salg av lokale, norske frukt- og bærprodukter.

Weibull var rådgiver for Synnøve Finden.

les mer
kjøper
selger
Instalco kjøper Klimateknikk Oslo

Instalco kjøper Klimateknikk Oslo

Klimateknikk Oslo leverer kjøling, ventilasjon og automasjon for eiendomsbesittere og byggentreprenører i Stor-Oslo. Selskapet tilbyr kundene energieffektive og bærekraftige løsninger og er spesialisert på prosjektering og installering av ventilasjon- og klimaløsninger. Kjøpet av Klimateknikk Oslo er strategisk for Instalco og vil komplettere det allerede sterke tilbud innenfor elektro og VS i Oslo. Klimateknikk Oslo samarbeider allerede i dag med flere av selskapene i Instalco.

Weibull var rådgiver for eierne av Klimateknikk Oslo AS

les mer
kjøper
selger
Fieldata solgt til Namdal Ressurs

Fieldata solgt til Namdal Ressurs

Fieldata AS har et solid feste i avfallsbransjen og leverer logistikksystemer med sanntidsinformasjon (Saas), integrasjonsplattformer (iPaaS) og beslutningstøtte (Saas/BI). Fieldata har erfaring med feltløsninger siden 2005 og har de siste årene utviklet en moderne skybasert og fleksibelarkitektur med en rekke moduler og tilpasninger. Namdal Ressurs ble etablert i1991, og har siden da levert utstyr og annet forbruksmateriell til avfallsbransjen i Norge.

Weibull var rådgivere for eierne av Fieldata.

les mer
kjøper
selger
Contar AS (en del av ECIT) kjøper Aktiv Kontroll AS

Contar AS (en del av ECIT) kjøper Aktiv Kontroll AS

Aktiv Kontroll leverer purre-, faktura-, og inkassotjenester hvor viktigste oppgave er å sikre kundene oppgjør. Det gjøres gjennom personlig kontakt og tett oppfølging

Inkassoselskapet Contar er lokalisert på Lillehammer og hjelper selskaper i alle bransjer til å få oppgjør for sine solgte varer og tjenester så raskt som mulig. Strategiske råd for god kredittpolitikk og effektiv innfordring, bidrar til at det blir få kredittdager og et raskt oppgjør. Contar har fokus på digitale løsninger, og har gode og effektive integrasjoner mot regnskapssystemer som Visma Business og Power Office GO.

Weibull var rådgiver for ECIT.

les mer
kjøper
selger
Birger N. Haug-eierne og Gill Gruppen enda tettere sammen

Birger N. Haug-eierne og Gill Gruppen enda tettere sammen

Birger N. Haug-eierne overtar halvparten av aksjene Autoindustri og øker eierandelen i MG-importøren, Norwegian Mobility Group. Autoindustri har lang historie i norsk bilimport og store deler av Gill Gruppens bilvirksomhet er tuftet på selskapet. Autoindustri skal stå for importen av elbiler fra Seres og DFSK til Norge. De første bilene av modellene Seres 3 og Seres 5 er ventet til Norge medio 2021.

Birger N. Haug er en av Norges største bilforhandler, ble etablert i 1947 og hadde 70 års jubileum i 2017. I dag er Birger N. Haug forhandler av Nissan, Subaru, Hyundai, MG, Isuzu og Maxus og har avdelinger i Oslo, Asker og Bærum, Lillestrøm, Follo, Buskerud, Gardermoen og Røyken. Selskapet 350 ansatte innenfor salg av nybil, bruktbil, verksted, skadeavdeling, bilutleie og klargjøring. Birger N. Haug har de siste årene hatt god vekst og forventer å levere ca 7 000 nye og brukte biler, og omsette for NOK 2,9 mrd. i 2021.

Gill Gruppen er et av de eldste firmaene i norsk bilbransje og eies i dag av Nils Petter Gill. Eventyret startet i 1940 da selskapet Autoindustri AS ble etablert av nåværende eiers far, Nils Fillip Gill. Gill Gruppen består av 15 ulike selskaper fordelt på to konsern. Selskaper i Gill Gruppen står i dag for importen av blant annet Subaru, MG, Ssang Young, Seres og DFSK.

 Weibull har bistått som rådgiver i transaksjonen.

les mer
kjøper
selger
Storvask AS solgt til Konsensus Holding AS

Storvask AS solgt til Konsensus Holding AS

Storvask AS ble etablert i Prinsens gate i Trondheim i 1922, og driver i dag vaskeri i Lensvik i Orkland kommune. Selskapet ble medio november solgt til Konsensus Holding AS. Bak den nye eieren står ledende ansatte i Storvask AS (daglig leder Lars Gåsø og økonomileder Jon Einar Oldernes). Storvask AS er spesialisert på vask og levering av tekstiler til hoteller, restauranter, forsvaret og helsesektoren. 

Som en del av transaksjonen inngår også Storvask Holding AS. 

Med en omsetning på rundt 40 mill. kr., stabil lønnsomhet og vel 40 ansatte er Storvask AS en stødig samarbeidspartner for sine kunder, som i all hovedsak er i Trøndelag.  

Weibull AS har vært selgernes rådgiver i forbindelse med transaksjonen.

les mer
kjøper
selger
Ingeniørfirma Paul Jørgensen (IPJ) overtas av Ernstrømgruppen

IngeniørfirmaPaul Jørgensen (IPJ) overtas av Ernstrømgruppen

Trondheimsfirmaet IPJ har spesialisert seg på leveranse av datasystemer for overvåkning og drift av kommunale vann- og avløpssystemer og har levert anlegg fra Lista i sør til Hammerfest i nord. Selskapet har 12 ansatte og en omsetning på ca 45 mill kr.

Etter å ha fått flere interessenter på banen valgte daglig leder og eier Dagfinn Sten å selge til Ernstrømgruppen. Ernstrømgruppen er et svensk privateid industrikonglomerat som kjøper og utvikler veldrevne selskaper med fokus på fremtidsnisjer. Gruppen eier et 30 talls selskaper med en omsetning på rundt 2,5 mrd kroner og drøyt 1.000 ansatte i Norden og Baltikum.

Dagfinn Sten i IPJ er trygg på at Ernstrømgruppen blir en stabil og langsiktig eier av IPJ som satser på fortsatt utvikling av selskapet slik at de kan fortsette som en aktiv spiller i sin bransje.

For ytterligere informasjon:

www.ipj.no

www.ernstromgruppen.com

les mer
kjøper
selger
Endúr ASA kjøper 100% av aksjene i BMO Entreprenør AS.

Endúr ASA kjøper 100% av aksjene i BMO Entreprenør AS.

Endúr ASA har inngått avtale om kjøp av 100% av aksjene i BMO Entreprenør AS for NOK 448 millioner.

BMO Entreprenør er en av landets største aktører innen rehabilitering av bruer, kaianlegg, damanlegg og andre betong- og stålkonstruksjoner.

Endúr AS er et norsk industrikonsern og en veletablert leverandør av produkter og tjenester til områdene energi & industri, maritim, forsvar, tilkomstteknikk og akvakultur.

les mer
kjøper
selger
Capstone blir majoritetseier i Proviso

Capstone blir majoritetseier i Proviso

Proviso leverer et komplett skybasert påmelding- og administrasjonssystem for arrangementer, både fysisk og digitale.

Et påmeldingssystem effektiviserer administrasjonen og gjør at kunden kan ta ut store gevinster ved digitalisering av arbeidet. Provisosystemet gir solid kostnadskontroll både for arrangør og medarrangør. Ca. 16.000 arrangementer hvert år, mer enn 1 mill. deltakere invitert og registrert årlig gjennom systemet og over 200 mill. kroner betales gjennom betalingsløsningen pr. år.

Capstone leverer løsninger for økonomi og logistikk (ERP), kundebehandling (CRM), lønn (HR), rapportering og WEB i tillegg til applikasjon- og integrasjonsutvikling. Capstone har siden 1989 opparbeidet seg en solid posisjon og erfaring med å effektivisere handelsbedrifter, organisasjoner og foreninger med kompetanse og innovative løsninger.

Weibull var rådgiver for Proviso.

les mer