Verdivurdering virksomhet

Mann sitter i stol på kontoret med nettbrett i hånden, klar for verdivurdering av selskap.

Trenger du verdivurdering av din virksomhet?

Det å få utarbeidet en uavhengig verdivurdering av sin virksomhet er et viktig hjelpemiddel i mange situasjoner. Weibull har erfarne analytikere med solid kompetanse innen verdivurderinger og dokumentasjon av bedrifter. Hovedsakelig utarbeider vi verdivurderingene i forbindelse med transaksjoner, men vi tilbyr også verdivurderinger som egne oppdrag.

Anvendelser for en uavhengig verdivurdering kan være:

Salg av virksomhet

Avklaring av eiernes forventninger forut for igangsetting av salgsprosessen. Dette gir grunnlag for forhandling av transaksjonssum og oppgjørsform.

Oppkjøp

Screening av potensielle oppkjøpskandidater. Dette gir også grunnlag for forhandling av transaksjonssum og oppgjørsform.

Fusjoner

Etablering og vurdering av bytteforhold og verdi av en samlet virksomhet.

Fisjoner

Fastsetting av verdien av den utskilte virksomheten.

Internt

Kvalitetssikring av verdibasert bedriftsstrategi.

Internprising

Vurdering av immaterielle verdier slik som varemerker, patentrettigheter, databaser, kundedatabase osv.

Generasjonsskifter

Etablere et grunnlag for fordeling av verdier mellom arvinger.

Våre analytikere benytter moderne verdivurderingsmetoder som, kombinert med vår finansanalytiske kompetanse, markedskunnskap og lang erfaring fra transaksjoner. Dette gjør Weibull i stand til å levere verdivurderinger med høy kvalitet til alle våre kunder.

Analytikerne er sterkt deltakende i våre transaksjoner knyttet til beregninger av normalisert arbeidskapital og netto gjeld, noe som er et viktig moment i prosessen for å fastsette endelig transaksjonssum.

Fornøyd kunde

Vurdering og valg av ny eier til selskapet er en av de viktigste avgjørelsene du tar som eier. Vi ønsket oss den beste rådgiveren. Vi ønsket en rådgiver med bred transaksjonserfaring og godt kjennskap til vårt marked. Vi ønsket en rådgiver som forsto våre ønsker og gjennom den kunnskapen kunne hjelpe oss med å sikre selskapets fremtid. For å sikre den beste prisen for aksjene trengte vi en erfaren rådgiver som kunne veilede oss gjennom et for oss ukjent farvann. Vi vil takke Weibull for å ha vært denne rådgiveren for oss. De har med sin kompetanse og sitt engasjement veiledet oss gjennom alle fasene og alle detaljene. De skapte trygghet, tillit og gode forhandlingsposisjoner. Den positive dialogen som ble skapt gjennom prosessen med kjøper gjør at vi nå er trygge på fremtiden for selskapet. Vi takker for samarbeidet og anbefale dere gjerne videre til andre selskaper.

Elvis Maksumic

Daglig leder

Centrum Elektriske AS

Ta kontakt, så hjelper vi deg

Ta kontakt