Kjøp og salg av bedrifter.

Weibull bygger bro mellom virksomheter som har nytte av hverandre

Les mer

Våre samarbeidspartnere

Kjøp av virksomhet

Weibull har bistått mange kunder med oppkjøp av bedrifter. Vi kan bistå med hele prosessen fra utarbeidelse av oppkjøpsplan til gjennomføring av transaksjoner.

les mer

Salg av virksomhet

Hvis du ønsker å selge din bedrift kan Weibull bistå i hele prosessen fra innledende kontakt til kontrakten med kjøper er signert og salget gjennomføres.

les mer

Verdivurdering

Weibull har erfarne analytikere som jobber fokusert med verdivurderinger og dokumentasjon av bedrifter.

les mer

Seminarer

Salg av din bedrift - lær av andres erfaringer. - Frokostseminar i Oslo 30. januar 2019

Oslo
30/1/19
08:30 - 10:00
Les mer
Se alle seminarer

Referanser

Dere har fremstått som dyktige med masse kompetanse og erfaring. Vi vil også berømme deres tålmodighet og stå-på-vilje også når det har buttet og sett litt mørkt ut. Nå er resten opp til oss, å få dette godt i havn slik at vi får den planlagte effekten av transaksjonen.

John H. Waatsveen
,
daglig leder
Fjeldseth AS

"Weibull har vært en god rådgiver for oss som eiere og som vi har hatt stor nytte av særlig i siste del av forhandlingene"

Petter Holth
,
deleier
Nortett Bygg

Transaksjoner

Kjøper
Selger

Snap Drive vokser i servicemarkedet

Snap Drive forsterkes med oppkjøpet av Lørenskog Bil og Caravan Service.

Bertel O. Steen har klare ambisjoner om å øke antall lokasjoner i verkstedskjeden Snap Drive AS. Som et ledd i denne satsningen kjøper Snap Drive AS alle aksjene til Lørenskog Bil og Caravan Service AS som i dag er et profilert Meca-verksted.Skal vokse

Til tross for tilspisset konkurranse i servicemarkedet, økte Snap Drive omsetningen fra 233 MNOK i 2015 til 246 MNOK i 2016. Verkstedkjeden har planer om å ekspandere fremover, både gjennom oppkjøp og organisk vekst. Nå kjøper de Lørenskog Bil og Caravan Service AS som et ledd i satsingen. –Vi vurderer Lørenskog Bil og Caravan Service som en riktig lokasjon for videre vekst, sier konsernsjef Bjørn Maarud i Bertel O. Steen AS. Nærmeste Snap Drive-verksted til Lørenskog Bil og Caravan Service, er Kjeller og Helsfyr. Lørenskog Bil og Caravan Service blir dermed ingen konkurrent til eksisternde verksteder, men et supplement i et område der vi ser et potensial, sier Maarud. Lørenskog Bil og Caravan er et godt drevet verksted med en omsetning på 11,6 MNOK (2016) og et driftsresultat på 678.000 NOK (2016). Daglig leder Edgar Bakken og hans team har drevet verkstedet med gode rutiner og ser klare fordeler ved å bli en del av verkstedskjeden Snap Drive. –Med de store endringene vi ser i bilbransjen fremover, har det vært et mål for oss å finne nye eiere som ligger i front av utviklingen. Jeg ønsker at nye eiere skal videreutvikle selskapet og samtidig sikre medarbeiderne en god arbeidsplass, sier nåværende eier Edgar Bakken som ønsker å pensjonere seg. –Snap Drive kan tilføre Lørenskog Bil og Caravan Service synergier gjennom felles utvikling av produkter og tjenester, markedsføring og – ikke minst – ved stordriftsfordeler gjennom felles driftsplattform, kundesenter og administrative funksjoner. Snap Drive har også gode systemer for Online-booking, sier sier Morten Harsem, adm. direktør i Snap Drive AS.God beliggenhet

–For Snap Drive er en rekke kriterier viktige når vi vurderer kjøp av verksteder. God beliggenhet trumfer alt, sier Harsem. Men god omsetnings- og resultatutvikling, nærhet til offentlig kommunikasjon, gode parkeringsmuligheter for kundene og godt omdømme lokalt er også viktig. Alt dette oppnår vi hos Lørenskog Bil og Caravan Service, og i tillegg sikrer vi oss en leieavtale med opsjonsmuligheter med utleier, sier Harsem. Weibull var rådgiver for Snap Drive i oppkjøpsprosessen. For ytterligere informasjon se pressemelding fra Bertel O. Steen og omtale i MotorBransjen.no

Kjøper
Selger

WANI Industrier selger Finnortimber OY

Som et ledd i sin videreutvikling av WANI-konsernet og fokusering på kjerneområder har WANI Industrier AS solgt sitt finske selskap til MCM Timber OY. Weibull AS bisto WANI i salgsprosessen.

Kjøper
Selger

Ing. Yngve Ege kjøper Christiania Oppmerking

Oslofirmaet Ing. Yngve Ege AS, en av Norges ledende leverandører av skjærende verktøy, har overtatt virksomheten til Christiania Oppmerking. Med denne overtagelsen blir selskapet en ledende aktør innen merking av parkeringsplasser på Østlandet. I kundeporteføljen er parkeringsselskap som EuroPark, Parkerings-Compagniet og en rekke større kjøpesentre og borettslag. For Ing. Yngve Ege AS innebærer overtagelsen en økt satsing innen merkeprodukter og tjenester. Selskapet har fra før merkeprodukter fra ROCOL SITE SAFETY i sitt produktprogram. Weibull AS forhandlet avtalen og foresto transaksjonen på vegne av Christiania Oppmerking.

Se alle Transaksjoner

Aktuelt

8/11/2018

Vi ønsker Veronica Magnussen velkommen som analytiker i Oslo.

Veronica var ferdig utdannet siviløkonom i 2016, og har en mastergrad i økonomi og ledelse med fordypning i bedriftsøkonomisk analyse. Etter endt utdannelse begynte hun å jobbe i et revisjonsfirma, og jobbet der i to år som revisormedarbeider før hun begynte hos Weibull AS.

1/11/2018

Nyansatt rådgiver i Trondheim

Vi ønsker Ole Petter Krabberød velkommen til Weibull som rådgiver i Trøndelag.

Han er utdannet siviløkonom ved NHH. Han har bred nasjonal og internasjonal erfaring som toppleder, hvorav 10 år som CEO i utlandet hos Noraqua Chile SA, Ewos South America SA og Stolt Sea Farm Ltd, og mer enn 15 års erfaring som CEO og styreleder i Norge, bl.a. hos Norway Royal Salmon AS, Trondheim Renholdsverk AS, Avfall Sør As og Returkraft AS, primært innen fiskeri/oppdrett og fornybar energi/avfall. En typisk industriellbakgrunn.

Som leder har han forestått kjøp og salg av virksomheter. Siden 2011 har Krabberød arbeid mer finansielt med egenkapitalfinansiering og kjøp og salg av virksomheter, enten som rådgiver, styreleder eller megler. Han har deltatt i og ledet flere transaksjoner. Eksempler er salg av lakseselskaper i Chile og Sverige og flere miljøselskaper i Norge. Han behersker engelsk,spansk og norsk, og har bodd og arbeidet i Chile, USA, UK og Norge.

2/10/2018

Ny teknologi forandrer regnskapsbransjen raskt

Ny teknologi som skybaserte tjenester automatiserer og forenkler arbeidsoppgaver. Dette fører til tøffere konkurranse i regnskapsbransjen, men gir også muligheter for å utvide kundemassen og å tilby mer spesialiserte og kompetansekrevende tjenester.

Innføring av ny teknologi vil kreve endringer og investeringer hos det enkelte regnskapsbyrå, store som små. Det å velge og ikke gjøre noe kan innebære en betydelig risiko.

Det er nå et gunstig tidspunkt å vurdere å bli en del av en større virksomhet med ressurser og kompetanse som kan sikre endringer raskt, eller å selv sitte i førersetet og inngå strategiske allianser med andre aktører for å få et større kundegrunnlag og utnytte konkurransefortrinnene.

Weibull sikrer den beste løsningen gjennom en grundig og målrettet prosess. En slik prosess er tidkrevende. Vi gjør den tyngste jobben mens ledelsen i selskapet fokuserer på den daglige driften.

Weibull har bistått i flere transaksjoner i dette markedet og har blant annet vært rådgiver for:            

- bWise ved salg til Visma

- ePartner ved salg til MarkIT

- Multi Regnskap ved salg til NSS

- ECIT/Bookkeeper ved kjøp av: Office Center Hønefoss, Office Center ADB, Profina, Økonomiforum Bergen, Abaci, Empir Norge og Råd & Regnskap Akershus.

- Abipro ved kjøp av Flexibel Regnskap

12/6/2018

Artikler om kjøp og salg av virksomheter - juni 2018.

Weibull ønsker å formidle kunnskap om alle viktige problemstillinger knyttet til kjøp og salg av virksomheter.

Vi har nok en gang plukket ut tre artikler som vår samarbeidspartner;

SANDS logo
SANDS

Advokatfirma Stenstrup Stordrange, har publisert på sin hjemmeside.

Første artikkelen er skrevet av Partner | Advokat Thomas Sando: Initielle konkurranserettslige vurderinger og avklaringer

Neste artikkel er skrevet av Partner | Advokat Terje Gulbrandsen: Strukturert salgsprosess

Og den siste artikkelen i denne artikkelserien handler om konfidensialitetsavtale: Konfidensialitetsavtale - NDA. Forfatterne er Partner | Advokat Terje Gulbrandsen og Advokatfullmektig Christian Sønsteby.

Se mer