Kjøp og salg av bedrifter.

Weibull bygger bro mellom virksomheter som har nytte av hverandre

Les mer

Våre samarbeidspartnere

Kjøp av virksomhet

Weibull har bistått mange kunder med oppkjøp av bedrifter. Vi kan bistå med hele prosessen fra utarbeidelse av oppkjøpsplan til gjennomføring av transaksjoner.

les mer

Salg av virksomhet

Hvis du ønsker å selge din bedrift kan Weibull bistå i hele prosessen fra innledende kontakt til kontrakten med kjøper er signert og salget gjennomføres.

les mer

Verdivurdering

Weibull har erfarne analytikere som jobber fokusert med verdivurderinger og dokumentasjon av bedrifter.

les mer

Seminarer

Hva er viktig når du vurderer å selge bedriften? - Frokostseminar i Trondheim 18. oktober 2018

Trondheim
18/10/18
08:30 - 10:00
Registrer påmelding

Hva er viktig når du vurderer å selge bedriften? - Frokostseminar i Stavanger 15. november 2018

Stavanger
15/11/18
08:30 - 10:00
Registrer påmelding
Se alle seminarer

Referanser

Dere har fremstått som dyktige med masse kompetanse og erfaring. Vi vil også berømme deres tålmodighet og stå-på-vilje også når det har buttet og sett litt mørkt ut. Nå er resten opp til oss, å få dette godt i havn slik at vi får den planlagte effekten av transaksjonen.

John H. Waatsveen
,
daglig leder
Fjeldseth AS

"Weibull har vært en god rådgiver for oss som eiere og som vi har hatt stor nytte av særlig i siste del av forhandlingene"

Petter Holth
,
deleier
Nortett Bygg

Transaksjoner

Kjøper
Selger

Bewi Drift Holding AS har inngått avtale om kjøp av Forenede Plast AS.

Forenede Plast AS har historie helt tilbake til 1962 i Norge. Selskapet leverer alle slags plastprodukter. Hovedproduktene er folier til bygg og emballasje, samt sekker og poser til kommune-, renholds- og institusjonsmarkedet.

Kjøper
Selger

Duri Fagprofil AS overtar virksomheten i Vendelboe Geosynteter AS.

Salg av veiduk, barkduk, geonett, drensrør, anleggsrørog grunnmursplater videreføres av Duri Fagprofil AS som derved supplerer sitt brede produktutvalg av spesialprodukter for den profesjonelle håndverker.

Kjøper
Selger

Syv selskaper danner OSN Gruppen AS

Syv selskaper innen anlegg- og områdesikring slår seg sammen og danner OSN Gruppen AS.

De syv selskapene som inngår i OSN Gruppen AS er Systemsikring AS, Lauritsen Gjerdefabrikk AS, Røa Gjerdefabrikk AS, OSN Anleggsikring AS, Solheim Gjerdenett AS, Eiker Gjerdesenter AS og Håland & Karlson AS. Alle selskapene, utenom OSN Anleggsikring, vil bli eid 100% av OSN Gruppen AS. Selskapene vil videreføres i sine lokale markeder under dagens selskapsnavn. OSN Gruppen blir den ledende aktøren i det norske markedet for anlegg- og områdesikring og vil kunne levere til kunder i hele Norge. Gruppen vil tilby alt av installasjon og produkter innen områdesikring for industri, bygg- og anlegg, forsvarsanlegg, flyplasser, havner, idrettsanlegg, barnehager og villaer. Selskapet er også Norges største produsent av flettverk til gjerder. OSN Gruppen har en pro-forma omsetning i 2015 på NOK 263 millioner og har de siste 5 årene vokst med mer enn 10% årlig. Selskapet har 156 ansatte og kontorer i Stavanger, Stokke, Oslo, Bergen, Nedre Eiker og Haugesund.

«Selskapene som vil inngå i gruppen har alle utviklet seg positivt på egne ben, men vi ser et ytterligere potensiale i å slå oss sammen og skape en nasjonal aktør innen områdesikring. Sammenslåingen er derfor et naturlig neste steg for alle selskapene i gruppen» sier Erik Lauritzen, daglig leder i Lauritsen Gjerdefabrikk. Dagens eiere har invitert Longship, et norsk aktivt eierfond, inn som partner for å utvikle selskapet videre og for å kunne realisere de potensialene som ligger i en samlet gruppe. «Longship har den riktige kompetansen og en sammenfallende visjon med dagens eiere om hvordan selskapet skal utvikle seg og er derfor den riktige partneren for OSN Gruppen på den videre reisen» sier Kjell Andersen, daglig leder i Systemsikring. «Vi er veldig glade for å bli invitert inn i en unik situasjon hvor vi sammen med dagens eiere kan etablere en tydelig markedsleder og en plattform for videre vekst. Vi er imponert over utviklingen i de enkelte OSN-selskapene. Fremover vil vi bygge videre på det som er skapt til nå, samtidig som etableringen av en større aktør skaper nye muligheter for vekst og utvikling» sier Espen Stenumgård, Partner i Longship. Dagens hovedaksjonærer har stor tro på OSN Gruppens framtidsutsikter og blir med videre som deleiere. Longship vil ha en eierandel på 70% etter at transaksjonen er gjennomført. Weibull var rådgiver for de syv selskapene som har gått sammen i OSN Gruppen AS og bistod eierne i prosessen mot Longship. For ytterligere informasjon se hjemmesidene til Longship, OSN Gruppen, Systemsikring, Lauritsen Gerdefabrikk, Røa Gjerdefabrikk, OSN Anleggsikring, Solheim Gjerdenett og Håland og Karlson AS,

Se alle Transaksjoner

Aktuelt

2/10/2018

Ny teknologi forandrer regnskapsbransjen raskt

Ny teknologi som skybaserte tjenester automatiserer og forenkler arbeidsoppgaver. Dette fører til tøffere konkurranse i regnskapsbransjen, men gir også muligheter for å utvide kundemassen og å tilby mer spesialiserte og kompetansekrevende tjenester.

Innføring av ny teknologi vil kreve endringer og investeringer hos det enkelte regnskapsbyrå, store som små. Det å velge og ikke gjøre noe kan innebære en betydelig risiko.

Det er nå et gunstig tidspunkt å vurdere å bli en del av en større virksomhet med ressurser og kompetanse som kan sikre endringer raskt, eller å selv sitte i førersetet og inngå strategiske allianser med andre aktører for å få et større kundegrunnlag og utnytte konkurransefortrinnene.

Weibull sikrer den beste løsningen gjennom en grundig og målrettet prosess. En slik prosess er tidkrevende. Vi gjør den tyngste jobben mens ledelsen i selskapet fokuserer på den daglige driften.

Weibull har bistått i flere transaksjoner i dette markedet og har blant annet vært rådgiver for:            

- bWise ved salg til Visma

- ePartner ved salg til MarkIT

- Multi Regnskap ved salg til NSS

- ECIT/Bookkeeper ved kjøp av: Office Center Hønefoss, Office Center ADB, Profina, Økonomiforum Bergen, Abaci, Empir Norge og Råd & Regnskap Akershus.

- Abipro ved kjøp av Flexibel Regnskap

2/9/2018

Weibull søker finansanalytiker (M&A) i Oslo

Vi opplever økt etterspørsel av våre tjenester og søker finansanalytiker til vårt Oslo-kontor.

Finansanalytiker - M&A

Dine hovedoppgaver vil være utarbeidelse av verdivurderinger, prospekter og presentasjonsmateriell ifm. våre transaksjonsprosesser. Analytikerne arbeider tett opp mot prosjektleder og har direkte kundekontakt. Du vil delta i hele transaksjonsprosessen.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Utarbeidelse av verdivurderinger
 • Dialog med selskapenes eiere og regnskapsfører for å fremskaffe nødvendig dokumentasjon og grunnlagsinformasjon
 • Utarbeide økonomiske analyser av bransjer og virksomheter
 • Bistå rådgivere i transaksjonsprosessen, i forhandlinger og i utarbeidelse av nødvendig forhandlingsdokumentasjon
 • Bistå i økonomisk/finansiell due diligence prosesser

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Utdannelse på Bachelor- eller Master-nivå fra relevante studier
 • 2-3 års relevant erfaring
 • Erfaring knyttet til transaksjonsprosesser er en fordel
 • God fremstillingsevne muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • Evne til å jobbe effektivt og strukturert både i team og selvstendig
 • God forretningsforståelse og høy arbeidsmoral
 • God praktisk erfaring i arbeid med modellverktøy og presentasjoner

Vi tilbyr:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et dynamisk og hyggelig arbeidsmiljø
 • Gode utviklingsmuligheter i et sterkt faglig miljø
 • Konkurransedyktige betingelser

Stillingen rapporter til daglig leder. Vi oppfordrer spesielt kvinner til å søke. Arbeidsspråk er norsk, og engelsk.

For ytterligere informasjon kontakt Daglig Leder Frithjof Samuelsen (+ 47 932 89 888).

Send gjerne inn søknad til soknad@weibull.no.

Alle søknader blir behandlet strengt konfidensielt og etter gjeldende regler.

2/9/2018

Weibull søker etter M&A/Corporate finance-rådgiver i Trondheim

I Weibull arbeider du for enten kjøper eller selger og veileder kunden i hele transaksjonsprosessen. Du vil jobbe i team med erfarne analytikere og dyktige rådgivere med lang fartstid. Weibull har opparbeidet bred kontaktflate mot norske bedrifter og transaksjonsmiljøer. Dette gjør våre rådgivere i stand til å finne de beste løsningene for våre kunder.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Aktiv deltakelse i gjennomføring av prosjekter
 • Ansvarlig for egen kundeportefølje
 • Utvikle dybdekunnskap i utvalgte bransjer
 • Ansvar for eller deltagelse i prosjekter fra begynnelse til slutt
 • Delta i salgsfremmende aktiviteter
 • Være oppdatert om markedstrender og utviklingen i forskjellige bransjer

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Trives med innsalgsprosesser og kunderelasjoner
 • Høyere utdannelse min. Bachelor og/eller relevant praktisk erfaring
 • Høy grad av integritet og etisk forståelse
 • Relevant kommersiell erfaring, erfaring fra konsulentvirksomhet eller ledelseserfaring
 • God fremstillingsevne muntlig og skriftlig, engelsk og norsk
 • Evne til å jobbe strukturert både i team og selvstendig
 • Høy arbeidskapasitet og god resultatfokus
 • Relasjonsbygger og god menneskeorientering
 • God økonomi- og kundeforståelse

Vi tilbyr:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et dynamisk og hyggelig arbeidsmiljø
 • Gode utviklingsmuligheter i et sterkt fagmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser

Stillingen rapporter til leder av Trondheimskontoret, Jarle Aune. Arbeidsspråk er norsk og engelsk. Vi oppfordrer kvinner til å søke.

For ytterligere informasjon kontakt Jarle Aune på (+47 91 37 33 87).

Søknad kan sendes direkte til Jarle Aune: jarle.aune@weibull.no.

Alle søknader blir behandlet strengt konfidensielt og etter gjeldende regler.

12/6/2018

Artikler om kjøp og salg av virksomheter - juni 2018.

Weibull ønsker å formidle kunnskap om alle viktige problemstillinger knyttet til kjøp og salg av virksomheter.

Vi har nok en gang plukket ut tre artikler som vår samarbeidspartner;

SANDS logo
SANDS

Advokatfirma Stenstrup Stordrange, har publisert på sin hjemmeside.

Første artikkelen er skrevet av Partner | Advokat Thomas Sando: Initielle konkurranserettslige vurderinger og avklaringer

Neste artikkel er skrevet av Partner | Advokat Terje Gulbrandsen: Strukturert salgsprosess

Og den siste artikkelen i denne artikkelserien handler om konfidensialitetsavtale: Konfidensialitetsavtale - NDA. Forfatterne er Partner | Advokat Terje Gulbrandsen og Advokatfullmektig Christian Sønsteby.

Se mer