Salg av virksomhet

Vurderer du å selge din bedrift?

Hvis du ønsker å selge din bedrift kan Weibull bistå i hele prosessen fra innledende kontakt til kontrakten med kjøper er signert og salget gjennomføres. Våre rådgivere har lang erfaring med gjennomføring av salgsprosesser og jobber for å maksimere verdiskapningen for eierne.

Ta gjerne kontakt med Frithjof Samuelsen epost eller telefon  932 89 888 for en uforpliktende samtale om hvordan Weibull kan bistå deg med å selge din bedrift, eller fyll inn kontaktskjemaet.

Grunnleggende prinsipper for våre salgsprosesser

Forstå eierne
Hva er det strategiske rasjonale bak ønsket om å selge og hva er eiernes mål med prosessen? Har eierne spesielle ønsker? Dette kan gi føringer for hvordan vi strukturerer salgsprosessen for å øke sannsynligheten for å skape et best mulig utfall for eierne.

Forstå bedriften
Analyse av bedriftens verdidrivere og kritiske suksessfaktorer, gjennomgang av risikofaktorer, kjernekompetanse, kapasitetsbegrensninger, osv. Vår kunnskap om bedriften kan avdekke behov for tiltak som bør gjennomføres før en salgsprosess gjennomføres og kan i tillegg gi viktig informasjon om hva vi bør se etter hos potensielle kjøpere. Vekstpotensialet til en bedrift kan endres vesentlig gjennom et eierskifte, og en god forståelse av hvilken kompetanse og andre faktorer som trengs for å realisere potensialet i bedriften er et viktig grunnlag for hvilke potensielle kjøpere som inkluderes i målgruppen og hvordan bedriften skal presenteres.

Fornøyd kunde

"Weibull har vært en god rådgiver for oss som eiere og som vi har hatt stor nytte av særlig i siste del av forhandlingene"

Petter Holth

Deleier, Nortett Bygg

Forstå markedet
Analyse av bedriftens markedsposisjon, markedets størrelse og vekst, konkurransesituasjon og etableringshindre. Vår forståelse av bedriftens posisjon i markedet er viktig for å kunne presentere bedriften overfor potensielle kjøpere og for dialogen rundt hvilke strategiske interesser ulike kjøpere kan ha.

Forstå og bearbeid interessentene
For å skape interesse hos en potensiell kjøper er det viktig å forstå hvorfor de kan være en god eier av bedriften. En god dokumentasjon vil inneholde mye av informasjonen kjøperne trenger for å forstå bedriften, men det er ofte dialogen rundt hvilke muligheter som skapes av oppkjøpet som trigger kjøpsinteressen. For oss er strategiske muligheter og synergier viktige temaer i dialogen med mulige kjøpere, og gir gode indikasjoner på hvor reell interessen faktisk er.

Finn den beste løsningen
Weibull styrer prosessen og dialogen med interessentene frem mot indikative bud. Vi bistår behov med avklarende dialog med interessentene og analyse av de mottatte budene før vi gir vår anbefaling til selgerne som tar det endelige valget av hvem av budgiverne de foretrekker. Intensjonsavtalen som forhandles frem med kjøper setter rammene for prosessen frem mot gjennomføring av salget. Intensjonsavtalen inneholder vanligvis en beskrivelse av de kommersielle vilkårene som kjøper og selger har blitt enige om, en tidsavgrenset eksklusivitetsperiode som gir kjøperen tid til å gjennomføre due diligence, forhandling av salgs- og kjøpsavtale, samt andre avtaler. Weibull bistår sammen med selgers advokat i alle ledd av denne prosessen for å sikre at selgers posisjon blir ivaretatt. Vår lange erfaring med slike forhandlinger gjør at vi ofte kan identifisere hva som er kritiske elementer for kjøperne i forhandlingene og være kreative i arbeidet med å finne gode løsninger.

Fornøyd kunde

Weibull har vært en meget god og ryddig rådgiver for gjennomføring av innmatsalg fra industribedriften Storvask AS. Med et internasjonalt konsern som kjøper, var det svært nyttig å ha en rådgiver som kunne møte dem helt på likefot. Kjøpsprosessen, som var både komplisert og arbeidsom, ble gjennomført på en meget profesjonell måte. Selgerne er meget godt fornøyd med resultatet.

Øyvind Iveland

Styreleder, Storvask AS

Våre rådgivere bistår med følgende

1. Definere eiernes mål
2. Planlegge og tilrettelegge salgsprosessen
3. Utarbeide oversikt over og identifisere potensielle interessenter
4. Utarbeide analyser og verdivurdering
5. Utarbeide bedriftspresentasjon eller informasjons memorandum
6. Arangere introduksjonsmøter med interessentene
7. Utarbeide forhandlingsstrategi
8. Lede dialogen og forhandlingene med potensielle kjøpere
9. Utarbeide avtaler (sammen med selgers advokat)
10. Forhandling av transaksjonsstruktur og gjennomføring av salget

Har du blitt kontaktet av en potensiell kjøper? Still deg selv følgende spørsmål.

Har vi tilstrekkelig erfaring med å selge bedrifter til å håndtere denne situasjonen uten hjelp?

Har ledelsen og eierne ledig kapasitet til å styre denne prosessen selv, eller vil det gå ut over den daglige driften?

Er dette et optimalt tidspunkt for å selge bedriften?

Er denne interessenten de eneste som burde være interessert i å kjøpe oss?

Vil denne kjøperen tilføre oss den kompetansen og kapasiteten som vi trenger til å realisere potensialet i vår bedrift?

Hvis du ikke kan svare ja på samtlige av disse spørsmålene kan et uforpliktende møte med en av våre rådgivere gi deg svært nyttige innspill på hvordan du bør forholde deg til situasjonen. I noen situasjoner kan det være riktig å gå inn i en bilateral prosess med én potensiell kjøper, men svært ofte vil det være mulig å oppnå betydelig bedre betingelser dersom man skaper konkurranse mellom flere potensielle kjøpere. Uansett om man går inn i en prosess med én eller flere mulige kjøpere vil en kompetent rådgiver kunne tilføre betydelig kompetanse i prosessen og redusere belastningen på ledelsen.

Fornøyd kunde

Weibull var profesjonell, tydelig i sin kommunikasjon og sørget for konkurranse mellom interessenter som førte til et vellykket salg av våre selskap. Virksomhetene er nå fusjonert med TBB Eiendomsdrift AS.

Stian Trebekk

Tidligere daglig leder, Ren-Vakt AS og A-Team Gruppen AS

Ta kontakt, så hjelper vi deg

Ta kontakt