Salg av virksomhet

Ung dame med briller står i midtgangen på et kontor, klar til å selge din bedrift.

Vurderer du salg av din virksomhet?

Hvis du ønsker å selge din virksomhet kan Weibull bistå i hele prosessen fra innledende kontakt til kontrakten med kjøper er signert og salget gjennomføres. Våre rådgivere har lang erfaring med gjennomføring av salgsprosesser og jobber for å maksimere verdiskapningen for eierne.

Ta gjerne kontakt med Frithjof Samuelsen epost eller telefon  932 89 888 for en uforpliktende samtale om hvordan Weibull kan bistå deg med å selge din bedrift, eller fyll inn kontaktskjemaet.

Grunnleggende prinsipper for våre salgsprosesser

Forstå eierne
Hva er det strategiske rasjonale bak ønsket om å selge en bedrift og hva er eiernes mål med prosessen? Har eierne spesielle ønsker? Dette kan gi føringer for hvordan vi strukturerer salgsprosessen for å øke sannsynligheten for å skape et best mulig utfall for eierne.

Forstå bedriften
Analyse av virksomhetens verdidrivere og kritiske suksessfaktorer, gjennomgang av risikofaktorer, kjernekompetanse, kapasitetsbegrensninger, osv. Vår kunnskap om bedriften kan avdekke behov for tiltak som bør gjennomføres før en salgsprosess gjennomføres og kan i tillegg gi viktig informasjon om hva vi bør se etter hos potensielle kjøpere. Vekstpotensialet til en virksomhet kan endres vesentlig gjennom et eierskifte, og en god forståelse av hvilken kompetanse og andre faktorer som trengs for å realisere potensialet i bedriften er et viktig grunnlag for hvilke potensielle kjøpere som inkluderes i målgruppen og hvordan virksomheten skal presenteres ved salg.

Fornøyd kunde

I forbindelse med vårt ønske om salg av bedriften kom vi i kontakt med Weibull. Vi opplevde hele prosessen som veldig bra, både på det faglige og personlige plan. Deres presentasjon av vår bedrift, innhenting av mulige kjøpere og gjennomføring av transaksjonen opplevde vi som veldig profesjonell. Vi takker for godt utført jobb.

Helge Vethe

Tidligere daglig leder

Frontal Aluminium AS

Forstå markedet
Weibull foretar en analyse av bedriftens markedsposisjon, markedets størrelse og vekst, konkurransesituasjon og etableringshindre. Vår forståelse av bedriftens posisjon i markedet er viktig for å kunne presentere bedriften overfor potensielle kjøpere og for dialogen rundt hvilke strategiske interesser ulike kjøpere kan ha.

Forstå og bearbeid interessentene
For å skape interesse hos en potensiell kjøper er det viktig å forstå hvorfor de kan være en god eier av virksomheten du ønsker å selge. En god dokumentasjon vil inneholde mye av informasjonen kjøperne trenger for å forstå bedriften, men det er ofte dialogen rundt hvilke muligheter som skapes av oppkjøpet som trigger kjøpsinteressen. For oss er strategiske muligheter og synergier viktige temaer i dialogen med mulige kjøpere, og gir gode indikasjoner på hvor reell interessen faktisk er.

Finn den beste løsningen
Weibull styrer prosessen og dialogen ved salg av virksomheter med interessentene frem mot indikative bud. Vi bistår behov med avklarende dialog med interessentene og analyse av de mottatte budene før vi gir vår anbefaling til selgerne som tar det endelige valget av hvem av budgiverne de foretrekker. Intensjonsavtalen som forhandles frem med kjøper setter rammene for prosessen frem mot gjennomføring av salget. Intensjonsavtalen inneholder vanligvis en beskrivelse av de kommersielle vilkårene som kjøper og selger har blitt enige om, en tidsavgrenset eksklusivitetperiode som gir kjøperen tid til å gjennomføre due diligence, forhandling av salgs- og kjøpsavtale, samt andre avtaler. Weibull bistår sammen med selgers advokat i alle ledd av denne prosessen for å sikre at selgers posisjon blir ivaretatt. Vår lange erfaring med slike forhandlinger gjør at vi ofte kan identifisere hva som er kritiske elementer for kjøperne i forhandlingene og være kreative i arbeidet med å finne gode løsninger.

Fornøyd kunde

”Vi är mycket nöjda med Weibulls rådgivning i försäljningen av Timecut AB. Att luta sig mot en professionell mellanhand som Weibull i dialogen med köpare, jurister och revisorer är något vi verkligen kan rekommendera. Vi är väldigt nöjda med Weibulls arbete och resultat.” Niklas Lundell, CEO Timecut AB

Niklas Lundell

CEO

Timecut AB

Våre rådgivere bistår med følgende

1. Definere eiernes mål
2. Planlegge og tilrettelegge salgsprosessen
3. Utarbeide oversikt over og identifisere potensielle interessenter
4. Utarbeide analyser og verdivurdering av virksomheten
5. Utarbeide bedriftspresentasjon eller informasjons memorandum
6. Arrangere introduksjonsmøter med interessentene
7. Utarbeide forhandlingsstrategi
8. Lede dialogen og forhandlingene med potensielle kjøpere
9. Utarbeide avtaler (sammen med selgers advokat)
10. Forhandling av transaksjonsstruktur og gjennomføring av salget

Har du blitt kontaktet av en potensiell kjøper? Still deg selv følgende spørsmål.

Har vi tilstrekkelig erfaring med å selge virksomheter til å håndtere denne situasjonen uten hjelp?

Har ledelsen og eierne ledig kapasitet til å styre denne prosessen selv, eller vil det gå ut over den daglige driften?

Er dette et optimalt tidspunkt for å selge bedriften?

Er denne interessenten de eneste som burde være interessert i å kjøpe oss?

Vil denne kjøperen tilføre oss den kompetansen og kapasiteten som vi trenger til å realisere potensialet i vår bedrift?

Hvis du ikke kan svare ja på samtlige av disse spørsmålene kan et uforpliktende møte med en av våre rådgivere gi deg svært nyttige innspill på hvordan du bør forholde deg til situasjonen. I noen situasjoner kan det være riktig å gå inn i en bilateral prosess med én potensiell kjøper, men svært ofte vil det være mulig å oppnå betydelig bedre betingelser dersom man skaper konkurranse mellom flere potensielle kjøpere. Uansett om man går inn i en prosess med én eller flere mulige kjøpere vil en kompetent rådgiver kunne tilføre betydelig kompetanse i prosessen og redusere belastningen på ledelsen.

Fornøyd kunde

«Da vi ønsket å gå for et eierskifte av vårt firma, falt vårt valg på Weibull fordi megleren hadde erfaring og god kunnskap om salg av bedrifter i vårt fagfelt, samt at han skisserte en god og ryddig plan på prosessen fremover. Vi har vært veldig godt fornøyd med oppfølgingen underveis, både med tilgjengelighet og proaktivitet overfor markedet, og til slutt også med resultatet av salget.» Cecilie Leine, daglig leder og aksjonær i PlanB AS.

Cecilie Leine

Daglig leder og aksjonær

PlanB

Ta kontakt, så hjelper vi deg

Ta kontakt