21/3/2023

Vi opplever en betydelig økning i interessen for kjøp og salg av virksomheter.

Weibull opplever en betydelig økning i interessen for kjøp og salg av virksomheter.

Weibull opplever en betydelig økning i interessen for kjøp og salg av virksomheter. Weibull bistår privateide bedrifter som omsetter fra ca.20 til 500 millioner kroner, primært bedrifter om søker nye eiere. 

- Vi har tredoblet antall salgsoppdrag fra 2020 til 2021 sier rådgiver og daglig leder i Weibull AS, Frithjof Samuelsen. Samtidig med at flere bedriftseiere ser behov for å finne nye eiere som kan ta virksomheten videre, har også kjøperne meldt seg på i et helt annet omfang enn tidligere. Vi har ukentlig møter med selskaper som ønsker å komme i kontakt med de bedriftene vi representerer. Dette er svært positiv for selgerne fordi vi oppnår reel konkurranse blant kjøperne. Det er en av årsakene til at vi ser en økning i prising av virksomhetene sammenlignet med situasjonen for bare et år siden.

Tidligere har de fleste kjøperne vært industrielle investorer med bakgrunn fra samme bransje som selger eller beslektede bransjer. Vi opplever nå at våre oppdragsgivere, i økende grad velger norske eller svenske investeringsmiljøer som investeringsselskaper, egenkapitalfond og familieeide formuer. De representerer ofte betydelig forretningsmessig og finansiell kompetanse, er godt finansiert og er et solid, fremtidsrettet hjem, ofte med langsiktig eierhorisont. Ikke minst betaler de godt.

Les mer fra oss

21/3/2023

Annonser i mars og april

Les mer
17/1/2023

Innlegg - generasjonsskifte, eierskap og mangfold

Les mer
9/1/2023

Inflasjon er tilbake, forbigående eller permanent: Dette påvirker både bedriftseiere og investorer.

Les mer
14/6/2022

Christiania Rørleggerbedrift blir en del av Instalco

Les mer
22/4/2022

Bluefront har blitt majoritetseier i Bio Marine AS

Les mer