10/6/2024

Inflasjon er tilbake, forbigående eller permanent: Dette påvirker både bedriftseiere og investorer.

Inflasjon gir usikkerhet etter lang tid med stabile forhold, men kan også nye muligheter!

-         Investorer vil prioritere teknologi og bærekraftutvikling i kombinasjon med god drift.

________________________________________________________________________________________

Bakgrunn

Inflasjon er en vedvarende økning i det generelle prisnivået på varer og tjenester. Det påvirker fortjeneste, det påvirker renter, og er derfor en nøkkelfaktor i vurderingen av din bedrifts markedsverdi.

Når inflasjonen er lav –slik vi har opplevd i en lengre periode – har det en positiv effekt på bedriftens verdi. Lavinflasjon gir stabile kostnader for varer og tjenester. Dette resulterer i økt forutsigbarhet for drift og investeringer, som igjen gir mulighet for økt fortjeneste for bedriften. Økt lønnsomhet fører til økt markedsverdi, som igjen gir en relativt sett økt verdi på selskapets aksjer. Lav inflasjon motiverer også bedrifter å låne penger til lav rente, gir økt handlingsrom til lønnsomme investeringer i driften, men også lave kapitalkostnader for investorer.

På den annen side kan høy inflasjon ha en negativ innvirkning på bedriftens verdi. Når inflasjonen er høy, øker prisen på innsatsfaktorer som varer og tjenester, som kan resultere i redusert fortjeneste og dermed redusert markedsverdi. I tillegg fører høy inflasjon til høyere renter, som gjør det dyrere å låne penger. Dette påvirker ofte mengden av investeringer i selskapet og gjøre det vanskeligere for selskapet å forbli konkurransedyktig. Høye renter påvirker også mulige investorers kapitalkostnad og dermed betalingsvillighet for selskapets aksjer.

Trender

Utvikling av inflasjon, renter og den generelle markedsutviklingen er vanskelig å spå, og som sådan er det vanskelig å fastslå hvordan markedet vil utvikle seg fremover. Det er imidlertid noen trender vi i Weibull ser som kan prege markedet det kommende året og de neste, for norske små og mellomstore bedrifter.

Den første tydelige trenden er fortsatt fremvekst i bruk av teknologi. Teknologi vil fortsette å drive innovasjon, skape nye muligheter og forme måten både forbrukere og bedrifter samhandler med omgivelsene. Dette vil føre til økt etterspørsel etter teknologirelaterte produkter og tjenester samt et større behov for bedrifter til å investere i teknologi for å holde seg konkurransedyktige. Økt bruk av teknologi kan bidra til lavere kostnader og dermed også økte konkurransefortrinn.

Den andre trenden er økt fokus på miljø-,sosial- og selskapsstyring (ESG på engelsk). ESG-investeringer har vært populære de siste årene i oppstartselskaper og Venture-baserte investeringer, ettersom investorer har ønsket å investere i selskaper som viser en forpliktelse for bærekraft og etisk praksis. Denne trenden vil sannsynligvis fortsette i løpet av de neste årene, men også i tradisjonelle bransjer. Banker og investorer blir mer og mer bevisste på effekten deres investeringer har på miljøet og samfunnet. Bedrifter som kan støtte investorer og bankers, ESG- og bærekrafts mål, vil derfor være attraktive investeringer.

Teknologien er en forutsetning for å lykkes med bærekraftspørsmålene: Teknologi vil fortsette å drive innovasjon og vekst -ESG og bærekraft vil bli viktig ettersom investorer blir stadig mer bevisste på effekten deres investeringer har. Vårt råd til bedriftseiere er å være klar over disse trendene, selv i mer utfordrende tider. Dette kan hjelpe bedriften å holde seg konkurransedyktig og sikre lønnsomhet og skape verdier over tid. Vår tråd for det kommende året er derfor å søke strategiske partnerskap som kan sikre bedriften en robust finansiering, en styrket kompetanse og skape rom for lønnsomme investeringer i tiden som kommer.

Et riktig så godt nyttår!

Hilsen oss i Weibull

Les mer fra oss

10/6/2024

DealSuite

Les mer
15/5/2024

Annonse i Finansavisen 15.05.2024

Les mer
8/5/2024

Annonse i Finansavisen 08.05.2024

Les mer
5/5/2024

Annonse i Finansavisen 25.04.2024

Les mer
18/12/2023

Uvdal Maskinfabrikk AS

Les mer