10/6/2024

Bluefront har blitt majoritetseier i Bio Marine AS

Transaksjonen der Bluefront kommer inn som eier av 59% av Bio Marine AS ble sluttført ultimo april. Aksjekjøpsavtalen ble signert i desember 2021, og perioden mellom signering og gjennomføring er brukt till å legge på plass avtalt selskapsstruktur.

Her er artikkelen i ilaks.no: https://ilaks.no/bluefront-equity-kjoper-59-prosent-av-bio-marine/

Et utdrag fra en artikkel som stod i Finansavisen:

PE-fond gjør sin andre investering

Den kjendistunge sjømatinvestoren Bluefront Equity gjør sin andre investering, i Bio Marine, kun én måned etter at fondet stengte.

NY INVESTERING: Bluefront Equity-partnerne KjetilHaga (t.v.) og Simen Landmark overtar 59 prosent av Bio Marine med sitt førstefond. 
FOTO: BRIAN CLIFFOLGUIN

– Flere investorer har banket på døra vår de seneste årene, men vi har valgt å satse sammen med Bluefront Equity fordi vi har sammenfallende markedssyn og samme behovsforståelse knyttet til kontinuitet og kontinuerlig utvikling av produkter og organisasjon, sier daglig leder Martin Gausen i Bio Marine.

Selskapet tilbyr produkter og systemløsninger for miljøstyring til fiskeoppdrett, og spesielt for oppdrett i merder i sjøen. 

Bio Marine skal ifølge Bluefront være en ledende aktør innen oksygensystemer for akvakultur, og har i tillegg en rekke andre virkemidler for kontroll av miljøet i havmerder, inkludert målere, loggeutstyr, lys, pumper og luseskjørt.

– Bio Marine er pionerer innen oksygentilsetning og merdmiljø, med urokkelig fokus på fiskevelferd. Vi investerer utelukkende i selskaper som bidrar til en mer bærekraftig verdikjede for sjømat, og Bio Marine passer utmerket med vårt investeringsmandat, sier Bluefront-partner Simen Landmark.

Fondet har én milliard i investbar kapital, som for en måned siden stengte fondet et halvt år før planen.

Eier 59 prosent

I forkant av transaksjonen har eiendeler, ansatte og immaterielle rettigheter knyttet til oppdrettsbransjen blitt flyttet fra Bio Marines tidligere morselskap, Oxyvision AS, «ned» til Bio Marine. Sistnevnte vil fortsatt være spydspissen inn mot akvakulturnæringen.

– Etterspørselen etter oksygen og oksygenkompetanse er raskt voksende, og vi forventer at Bio Marine vil innta en lederrolle i denne utviklingen. Selskapet passer godt til vår modell, hvor vi ønsker å utvikle det i et partnerskap med nåværende eiere. Midlene vi skyter inn i Bio Marine skal anvendes til å rigge for videre vekst og for å utvikle enda bedre produkter og tjenester til selskapets kunder, sier Bluefront-partner Kjetil Haga.

Hvor mye fondet måtte ut med for sin 59 prosents eierandel vil ingen av partnerne ut med, annet enn at det skjedde gjennom en kombinasjon av emisjon og aksjekjøp fra eksisterende eiere. De resterende 41 prosentene eies av de nåværende aksjonærene, som inkluderer ledelsen i selskapet.

Og for å holde kontroll med nyervervelsen kjører Bluefront inn en av sine spydspisser, den tidligere toppsjefen i John Fredriksens laksegigant Mowi, Alf-Helge Aarskog. I tillegg vil også Haga ta plass rundt styrebordet.

Oksygenklynge

Bio Marine har hovedkontor i Surnadal og er Bluefront Equitys andre investerering. Selskapet har en egenutviklet diffusorteknologi for oksygentilsetning. Oksygentilsetning i vannet er viktig for karmiljø, fiskehelse og vekst, og kan i tillegg bidra til mindre tap og sykdom.

Det er relevant, fordi Bluefront Equitys første investering var i Redox, som er en ozon- og oksygenspesialist som utvikler miljøvennlige teknologier, som bedrer fiskevelferden og biosikkerheten i oppdrettsnæringen. Redox har samarbeidet med Bio Marine over flere år.

– Bluefront er i ferd med å samle en spennende klynge av bedrifter innen merdmiljø og oksygenering. Vi mener denne grupperingen sammen kan utvikle enda mer komplette løsninger for kundene våre, sier Gausen. 


Her følger Linkedin-profilen til Bluefront Equity med mer informasjon: https://www.linkedin.com/company/bluefront-equity/posts/?feedView=all

Les mer fra oss

10/6/2024

DealSuite

Les mer
15/5/2024

Annonse i Finansavisen 15.05.2024

Les mer
8/5/2024

Annonse i Finansavisen 08.05.2024

Les mer
5/5/2024

Annonse i Finansavisen 25.04.2024

Les mer
18/12/2023

Uvdal Maskinfabrikk AS

Les mer