10/6/2024

Autostrada Bil AS verdsatt til 200 millioner

Autostrada Bil AS verdsatt til 200 millioner

Gisle Valen fikk 40 millioner kroner i kontanter da han i 2019 solgte 20 prosent av aksjene i Autostrada Bil AS til Harbil AS, kontrollert av Astrup-familien. Denne aksjeprisen betyr at hele Autostrada Bil AS var verdsatt til 200 millioner kroner på tidspunktet for transaksjonen.

Prising av Autostrada AS (artikkel i Telemarksavisa - krever innlogging)


I en artikkel i Telemark Arbeiderblad den 20. august kommenterer Weibull prisingen av selskapet og Gisle Valen bekrefter verdsettelsen:

Salgsprisen

Gisle Valen eier alle aksjene i Autostrada Gruppen AS. Tidlig i 2019 stifter han Autostrada Bil AS med ti millioner kroner i aksjekapital som blir 100 prosent eid av Autostrada Gruppen AS. Senere samme år kjøper så Harbil AS 20 prosent av aksjene i Autostrada Bil AS hvor det ligger beskjedent med lån.

Tilbake i Autostrada Gruppen AS, altså Gisle Valens heleide selskap, var rentebærende gjeld ved utgangen av 2019 på omkring 210 millioner kroner.

- Jeg opplever verdsettelsen av Autostrada Bil AS som en «fair pris» for både selger og kjøper. Salg av bilbutikker verdsettes normalt til mellom fem og ti ganger resultat før renter, avskrivninger og skatt (EBITDA) og det er nettopp hva vi ser her. Større transaksjoner med for eksempel internasjonale kjøpere kan gå for ti ganger EBITDA, sier Peder Kristiansen i Weibull AS. Firmaet har erfarne analytikere som jobber med verdivurderinger og dokumentasjon av bedrifter.

Netto kontantstrøm

Grunnlaget for verdivurderingen av Autostrada Gruppen AS er resultat før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger eller hva som kalles brutto driftsresultat, såkalt EBITDA. Autostrada Gruppen AS oppnådde i 2019 EBITDA på 34 millioner. Tilsvarende tall for 2018 var 18,6 millioner kroner. Det gir et gjennomsnitt på 26 millioner kroner for disse to årene. Hvis vi så dividerer 200 på 26 får vi forholdstallet 7,6. Kontantstrømmen var lavere enn brutto driftsresultat ettersom Autostrada Gruppen AS er en utpreget vekstbedrift.

Jeg tror Harbil AS var villig til å gi 40millioner kroner fordi det ligger lite lån i Autostrada Bil, sier Kristiansen.

Gisle Valen sier TAs regnestykke er riktig men at transaksjonen, inkludert fisjonen, var så komplisert at det knapt er mulig å forstå dette fult ut. Jeg må også tenke meg godt om når du spør, humrer Valen. Ifølge han skal blant annet deler av varebeholdning, altså biler og langsiktig gjeld overføres fra Autostrada Gruppen AS til Autostrada Bil AS slik at hans personlig gjeld i Autostrada Gruppen AS må nedjusteres.

Les mer fra oss

10/6/2024

DealSuite

Les mer
15/5/2024

Annonse i Finansavisen 15.05.2024

Les mer
8/5/2024

Annonse i Finansavisen 08.05.2024

Les mer
5/5/2024

Annonse i Finansavisen 25.04.2024

Les mer
18/12/2023

Uvdal Maskinfabrikk AS

Les mer