Verdivurdering

Kontaktpunkter

User

Veronica Magnussen

Ta kontakt med meg

Verdivurdering

Det å få utarbeidet en uavhengig verdivurdering er et viktig hjelpemiddel i mange situasjoner. Weibull har erfarne analytikere med solid kompetanse innen verdivurderinger og dokumentasjon av bedrifter. Hovedsakelig utarbeider vi verdivurderingene i forbindelse med transaksjoner, men vi tilbyr også verdivurderinger som separate oppdrag.

Anvendelser for en uavhengig verdivurdering kan være:

Salg
Avklaring av eiernes forventninger forut for igangsetting av salgsprosessGrunnlag for forhandling av transaksjonssum og oppgjørsform

Oppkjøp
Screening av potensielle oppkjøpskandidaterGrunnlag for forhandling av transaksjonssum og oppgjørsform

Fusjoner
Etablering/vurdering av bytteforhold og verdi av samlet virksomhet

Fisjoner
Fastsetting av verdien av den utskilte virksomheten

Internt
Kvalitetssikring av verdibasert bedriftsstrategi

Internprising
Vurdering av immaterielle verdier slik som varemerker, patentrettigheter, databaser, kunder, osv.

Generasjonsskifter
Etablere et grunnlag for fordeling av verdier mellom arvinger

Våre analytikere benytter moderne verdivurderingsmetoder som, kombinert med deres finansanalytiske kompetanse, markedskunnskap og transaksjonserfaring, gjør Weibull i stand til å levere verdivurderinger med høy kvalitet til våre kunder.

Analytikerne er sterkt deltakende i våre transaksjoner knyttet til beregninger av normalisert arbeidskapital og netto gjeld, noe som er et viktig moment i prosessen for å fastsette endelig transaksjonssum.

"Vårt valg av rådgiver stod mellom 3 aktører hvor Weibull var den som utmerket seg i særklasse i utvelgelsesprosessen. Weibull innfridde våre forventinger og Abaci AS er godt fornøyd med både innsats og gjennomføringsevne, som førte til et vellykket salg til ECIT AS."

Ole Fegth, eier og daglig leder - Abaci AS

Ta kontakt, så hjelper vi deg

Ta kontakt