Transaksjoner

Kjøper
Selger

Belsvik Elektro AS solgt til Elscoop Group AS

Belsvik Elektro AS ble etablert av Anita og Morten Belsvik i 1993. Selskapet har hovedkontor på Kyrksæterøra og avdelinger i Halsa og i Aure. Belsvik Elektro AS har siden oppstarten opparbeidet seg en bred kundebase innen prosjekt, service, havbruk og industri i regionen. Selskapet har 34 ansatte, og omsatte i 2018 for MNOK 50 med et resultat på MNOK 8. Eier av Belsvik Elektro AS går i forbindelse med salget inn på eiersiden i Elscoop.

Elscoop Group AS er en elektroinstallatør og -servicevirksomhet på Østlandet. Gruppen ble dannet i 2019 ved å slå sammen 10 individuelle installatørfirmaer, og ved å etablere en ledende, landsdekkende innkjøpsgruppering. Credo Partners eier 51% av Elscoop Group AS, og har sammen med gründerne satt som mål å lage en raskt voksende multilokal elektroinstallatør gjennom å kjøpe opp flere lokalt ledende virksomheter. Gruppens datterselskaper opererer selvstendig, slik at drift og daglige beslutninger skjer tettest mulig på det lokale markedet. Elscoop kombinerer fleksibiliteten, personligheten og effektiviteten til lokalevirksomheter med ressursene, nettverket og profesjonaliteten til storevirksomheter.

Weibull har vært rådgiver for Belsvik Elektro AS i forbindelse med transaksjonen.

Kjøper
Selger

ELSCOOP GROUP AS med Credo Partners som hovedeier kjøper 100% av aksjene i Arro Elektro AS, PET Installasjon AS, M. Carlsen & Sønn AS og GECOM AS.

Elscoop Group er en elektroinstallatør og -servicevirksomhet på Østlandet. Gruppen ble dannet ved å slå sammen 10 individuelle installatørfirmaer, og ved å etablere en ledende, landsdekkende innkjøpsgruppering. Sammen har Credo Partners og gründerne satt som mål å lage en raskt voksende multilokal elektroinstallatør gjennom å kjøpe opp flere lokalt ledende virksomheter. Gruppens datterselskaper opererer selvstendig, som innebærer at drift og daglige beslutninger skjer tettest mulig på det lokale markedet. Elscoop kombinerer fleksibiliteten, personligheten og effektiviteten til lokale virksomheter med ressursene, nettverket og profesjonaliteten til store virksomheter.

​Samlet omsetning for Elscoop Group AS vil etter dette være ca. 430 MNOK.

Transaksjonen tredde i kraft 3. juli 2019.

Weibull har vært rådgiver for Elscoop Group i forbindelse med transaksjonen.

Kjøper
Selger

Eieren av ELSCOOP GROUP AS selger 100% av aksjene.

Kjøper vil være ELSCOOP HOLDING AS, hvor CREDO PARTNERS AS vil eie 51% og aksjonærene i ELSCOOP GROUP AS og de andre underliggende selskapene vil eie 49%. Elscoop Group AS kjøper samtidig minoritetsandelene i Brdr. Helgesen AS, Provstrømspesialisten AS og AS Elektrogruppen, slik at disse eies 100 %.

Elscoop Group er en elektroinstallatør og -servicevirksomhet på Østlandet. Gruppen ble dannet ved å slå sammen 10 individuelle installatørfirmaer, og ved å etablere en ledende, landsdekkende innkjøpsgruppering. Sammen har Credo Partners og gründerne satt som mål å lage en raskt voksende multilokal elektroinstallatør gjennom å kjøpe opp flere lokalt ledende virksomheter. Gruppens datterselskaper opererer selvstendig, som innebærer at drift og daglige beslutninger skjer tettest mulig på det lokale markedet. Elscoop kombinerer fleksibiliteten, personligheten og effektiviteten til lokale virksomheter med ressursene, nettverket og profesjonaliteten til store virksomheter.​

Transaksjonen tredde i kraft 3. juli 2019.

Weibull har vært rådgiver for Elscoop Group i forbindelse med transaksjonen.

Kjøper
Selger

Dovre Group gjennomførte kjøp av Tech4hire AS 25. juni 2019.

Dovre Group er et internasjonalt selskap som leverer tjenester innen bedriftsrådgivning og profesjonell prosjektbemanning. Selskapet er børsnotert på Nasdaq Helsinki-børsen.

Tech4hire AS leverer høyt kvalifiserte konsulenter innen ingeniørfagene primært til olje- og gassindustrien. Virksomheten har i dag ca. 100 konsulenter i slike oppdrag. Tech4hire skal fortsette som selvstendig selskap i Dovre Group. 

Tech4hire vil bidrag til å styrke Dovre Groups posisjon i Norge. Selskapenes strategier er komplementære og vil bidra til lønnsom vekst.   

Weibull AS har vært rådgivere for aksjonærene i Tech4hireAS.

Se pressemelding

Kjøper
Selger

TBB Eiendomsdrift AS, som er et datterselskap av Elite Service Partner AS, erverver 100% av Ren-Vakt AS og A-Team Gruppen AS.

Ren-Vakt og A-Team Gruppen leverer vaktmester-, håndverks-, renholds- og skadetjenester. Virksomhetene er lokalisert i Follo i Akershus og i Indre Østfold. Det er forventet betydelig vekst i både bolig- og næringsutvikling, særlig i Follo, som gir et godt markedsgrunnlag fremover.

Ved oppkjøpet styrker TBB Eiendomsdrift sin posisjon innen driftstjenester på det sentrale Østlandet.

- Kundeporteføljen og beliggenheten til selskapene passer veldig godt inn i TBB Eiendomsdrifts strategi for videre vekst. Vi har felles syn på det å levere kvalitet og være pålitelig overforvåre kunder, og vi ser frem til å integrere virksomhetene og bli et sterkere team totalt, sier Ståle Lilledahl, daglig leder i TBB Eiendomsdrift.

Weibull har vært rådgiver for Ren-Vakt AS og A-Team Gruppen AS i forbindelse med transaksjonen.

Kjøper
Selger

Konica Minolta kjøper Bayonette AS sin virksomhet innen IT drift og forvaltning, og blir totalleverandør av it-tjenester i Norge.

Konica Minolta kjøper og overdrar HydraCloud, skyplattformen til Bayonette. Kjøpet omfatter know-how, ansatte og plattform, og setter Konica Minolta i stand til å levere et komplett tjenestetilbud til kunder over hele landet gjennom sin landsdekkende salgs- og serviceorganisasjon. Oppkjøpet er et ledd i Konica Minoltas globale strategi om å utvide tjenestespekteret med it-tjenester og bli totalleverandør for bedriftskunder over hele verden. Oppkjøpet er det foreløpig siste i en rekke oppkjøp i Europa, og med HydraCloud får Konica Minolta en løsning som kan betjene hele Norge.

– Vårt mål er å tilby våre kunder komplette bedriftsløsninger. Nå berikes vår organisasjon med en skyplattform og en høytkompetent driftsorganisasjon, sier Per Sørberg, teknisk direktør i Konica Minolta Norge.

HydraCloud fra Bayonette leverer virtuelle servere, arbeidsflater, lagring og standard kontorstøtteapplikasjoner til kunder over internett, og har en etablert kundebase med en landsdekkende profil. Oppkjøpet skal ikke innebære noen endring i innhold eller prising av tjenesten for eksisterende kunder.

– Kjøpet er en stor anerkjennelse av tjenestene Bayonette har skapt. De ansatte ser frem til å videreutvikle HydraCloud som en del av Konica Minolta, sier Arve Paalsrud, administrerende direktør i Bayonette.

– Konica Minolta er en global virksomhet med solid lokal forankring og stor tillit hos sine kunder. Med et salgs- og serviceapparat som dekker hele Norge, har de alle forutsetninger for å skape en suksess med plattformen, sier Paalsrud.

Se artikkel i Computer World her.

Weibull har vært rådgiver for Bayonette AS

Kjøper
Selger

Bayonette AS selger sin virksomhet innen fibernett og bredbånd til Nexthop AS

Bayonette har levert virtuelle datasenter, skybaserte driftstjenester, applikasjonsforvaltning og utvikling siden 2008. I 2012 ble Bayonette egen ISP og lanserte sin fibersatsing med å knekke prisene på høyhastighetsfiber i Oslo. Selskapet har de senere årene opplevd sterk vekst i omsetning og etterspørsel etter sine tjenester. I forbindelse med en strømlinjeforming av selskapet, er selskapets fibervirksomhet nå overdratt Nexthop AS. Nexthop har sin hovedsatsning på cloudservere, colocation og fibertjenester. Overdragelse inkluderte kundeportefølje og stamnett som dekker Stor-Oslo.

Weibull har vært rådgiver for Bayonette AS

Kjøper
Selger

Berendsen Tekstil Service AS kjøper opp arbeidstøy og matte/moppe porteføljen til Storvask AS.

Storvask AS ble etablert i Prinsens gate i Trondheim i 1922 og har vært en spesialisert leverandør på utleie av flattøy, entre og logo matter,samt vask av arbeidstøy.

Med oppkjøpet av Storvask AS styrker Berendsen ytterligere sin posisjon i Midt Norge!

Kundeporteføljen til Storvask passer perfekt inn i vår virksomhet. Vi har mange fellestrekk og ser mange potensielle synergier i oppkjøpet, sier Frank Mengel, Administrerende direktør i Berendsen TekstilService.  

Weibull har vært rådgiver for Storvask AS i forbindelse med transaksjonen.

Overtagelse trer i kraft den 1 april 2019.

Kjøper
Selger

Bewi Drift Holding AS har inngått avtale om kjøp av Forenede Plast AS.

Forenede Plast AS har historie helt tilbake til 1962 i Norge. Selskapet leverer alle slags plastprodukter. Hovedproduktene er folier til bygg og emballasje, samt sekker og poser til kommune-, renholds- og institusjonsmarkedet.

Kjøper
Selger

Duri Fagprofil AS overtar virksomheten i Vendelboe Geosynteter AS.

Salg av veiduk, barkduk, geonett, drensrør, anleggsrørog grunnmursplater videreføres av Duri Fagprofil AS som derved supplerer sitt brede produktutvalg av spesialprodukter for den profesjonelle håndverker.

Kjøper
Selger

ECIT kjøper 80% av aksjene i Kippr AS

Kippr leverer tjenester som strekker seg fra rådgivning tillevering av komplette driftede IT- løsninger. Som totalleverandør gir Kipprkundene ett kontaktpunkt for samtlige tjenester og produkter.

ECIT Group har vokst til å bli en vesentlig aktør innenforleveranse av tjenester og produkter knyttet mot forretningsstøtte. I dag erECIT ca. 900 ansatte fordelt på Norge, Sverige og Danmark, og leverer tjenesterknyttet til IT, økonomi og inkasso.

Weibull var rådgiver for eierne i Kippr AS

Kjøper
Selger

Bunzl plc kjøper 100% av aksjene i Riise og GG Storkjøkken as (Culina Oslo) og Enor as (Culina hovedkontor).

Bunzl er en ledende internasjonal leverandør av forbruksvarer og utstyr, inkludert storkjøkkenutstyr, til proffmarkedet.

Bedriftene viderefører sine selskapsnavn, organisasjonsnumre, ansatte, ledelse, kontorer, showrom, lager, butikkutsalg og Culinas forhandlernett som i dag.

For våre kunder og forretningsforbindelser medfører eierskiftet ingen formelle endringer. På sikt vil samarbeidet gi mulighet for en bredere produktportefølje som ytterligere vil styrke Culinas markedsposisjon.

Ny juridisk eier er Bunzl Holding Danmark A/S som igjen er eid av det engelske selskapet Bunzl plc. Bunzl er representert med lokale selskaper i 31 land, der de enkelte selskapene har sin egen selvstendige profil.

Kjøper
Selger

Buvik Elektro AS overtar aksjemajoriteten i Trøndelag Elektro AS

Trøndelag Elektro AS er en mindre installasjonsbedrift i Stjørdal. Selskapet har 9 ansatte, og omsatte i 2017 for vel kr. 13 mill, med et resultat på vel kr. 4 mill. Gründer i selskapet, Olaf Angel Antonsen, har solgt sine aksjer i selskapet, mens Grevling Holding AS selger seg noe ned.

Buvik Elektro AS holder til i Trondheim. Selskapet har 66 ansatte, og omsatte i 2016 for kr. 90 mill., med et resultat på vel kr. 8 mill. Selskapet kontrolleres av Amarillo AS.

Weibull har vært rådgiver for Trøndelag Elektro AS i forbindelse med transaksjonen.

Kjøper
Selger

Bertel O. Steen ønsker å øke antall verksteder i Snap Drive-kjeden, og oppkjøpet er et ledd i den satsingen.

Bertel O. Steen har klare ambisjoner om å øke antall lokasjoner i verkstedskjeden Snap Drive AS. Som et ledd i denne satsningen kjøper Snap Drive AS alle aksjene til Byåsen Bilverksted AS som i dag er profilert som et Meca-verksted på Byåsen i Trondheim. Overtakelsen skjedde 26. april 2018.

Se hele pressemeldingen her.

Weibull var rådgiver for Snap Drive i oppkjøpsprosessen.

Kjøper
Selger

Norgesdekk har gjort avtale om kjøp av 100% av aksjene i Røwdehjul AS.

Kjøpet innebærer at Norgesdekk styrker sin posisjon som leverandør i markedet for spesialdekk i hele Norge, samt at det gir en del andre ønskede synergier.

Røwdehjul er landets største leverandør av slanger, dekk, komplette hjul og hjulkomponenter til landbruk, industri og fritidsbruk, og er agenter for bl.a. Trelleborg, Duro og Maxxis. Med dette oppkjøpet økes varetilbudet og servicegraden betraktelig, spesielt for Røwdehjul sine eksisterende kunder som vil få et enda større varetilbud tilgjengelig.
Røwdehjul har mer enn 60 års erfaring i hjulbransjen og har bygget opp en unik innsikt og kompetanse i markedet for spesialdekk i Norge. Ansatte ved både ordrekontor og lager blir med videre, og det gamle telefonnummeret beholdes slik at det for kundene vil oppleves veldig likt.

Oppkjøpet vil også bety et økt varetilbud fra en og samme leverandør og hele Røwdehjul sitt sortiment blir overflyttet til Norgesdekk og vil bli tilgjengelighet via vår nye nettbutikk fortløpende.
Det er planlagt å samlokalisere ordre, administrasjon og varelager til vårt nye bygg i Ytre Enebakk i juni 2018.

Weibull har bistått eierene av Røwdehjul AS i prosessen med salg av selskapet til Norgesdekk AS.

Kjøper
Selger

Vetlesen Stillas har nå skiftet navn til Bouvet Industries.

Endringen kommer som en følge av at selskapet har fått nye eiere, som vil styrke driften ytterligere. Samtidig videreføres det som har bidratt til at Vetlesen Stillas, særlig de siste 20 årene, har vokst til å bli en betydelig stillasbedrift med aktiviteter og oppdrag over hele Sør Norge.

Pål Gunleksen trer inn som plassjef, mens Kjetil Stöckel-Kvamme er ny daglig leder i Bouvet Industries.

Selskapet ble etablert som Vetlesen Stillas i 1970 og har i dag rundt 70 ansatte. De siste 20 årene har selskapet vokst til å bli en betydelig stillasbedrift med aktiviteter og oppdrag over hele Sør-Norge. De største oppdragene er på industrianleggene i Grenlandsområdet og selskapets viktigste kunder er Yara, Norcem, Skanska og Veidekke

Kjøper
Selger

Med siste oppkjøp dekker Frøy-gruppen snart hele norskekysten

Seadive AS har sitt hovedkontor i Toftøy Næringspark i Øygarden utenfor Bergen og sitter på betydelig dykkerkompetanse.

Landsdekkende

Oppkjøpet er en del av strategien til Frøy-gruppen om å bli en landsdekkende leverandør av servicetjenester. Fra før dekker Frøy-gruppen Nord-Norge, Trøndelag, Møre og Romsdal, og Sogn og Fjordane. Med oppkjøpet av Seadive er vi godt posisjonert for å vokse ytterligere i kystområdene i Hordaland, og etter hvert i Rogaland, sier daglig leder i Frøy Vest, Joar Gjerde.

Dykkerkompetanse

Seadive er godt etablert i havbruksnæringen, har 15 ansatte og omsatte for i overkant av 30 millioner kroner i 2017. Selskapet ble etablert i 1997 og tilbyr profesjonelle dykkertjenester og andre tilhørende servicetjenester primært til havbruksnæringen. Seadive har i dag fem fartøy som alle er spesialutrustet for dykkertjenester, og har i tillegg faste dykkerstasjoner integrert i lastebiler og spesialbygde tilhengere. I tillegg har selskapet nylig etablert en base i Espevik (Tysnes kommune) ytterst i Hardangerfjorden.

De ansatte i Seadive har en betydelig dykker- og servicekompetanse, og passer derfor svært godt inn hos oss i Frøy-gruppen, sier Gjerde.

Rådgiver

Weibull AS var rådgiver for Frøy-gruppen i forbindelse med oppkjøpet. Weibull var også rådgiver da Frøy ervervet West Dykkerservice i Måløy for en tid tilbake. Det samme var tilfelle da presenning produsenten Rantex AS nylig ble overtatt av Botngaard AS. Weibull har således opparbeidet seg betydelig erfaring innenfor oppdrett service bransjen.

Bildet på toppen av omtalen viser Åge Kismul til venstre. Han er daglig leder i Seadive AS, og Joar Gjerde (til høyre) i Frøy Vest AS

For mer informasjon: www.froygruppen.no eller www.seadive.no

Link til pressemeldingen.

Kjøper
Selger

Way Nor solgt til Pegasus Industrier

Weibull har bistått eieren av Way Nor i prosessen med salg av selskapet til Pegasus Industrier.

WAY NOR AS er en ledende leverandør av souvenir, troll, klær og gaveartikler i Norge. Selskapet har hatt en god vekst de siste årene.

Pegasus Industrier er et nyetablert norsk investeringsselskap med fokus på små og mellomstore bedrifter. Vi representerer et kompetansemiljø bestående av syv personer med lang og variert erfaring fra ulike bransjer og anerkjente virksomheter.

Kjøper
Selger

ECIT styrker sin posisjon på Østlandet gjennom oppkjøpet av Office Center Hønefoss AS og Office Center ADB AS.

Office Center er det ledende IT-selskap på Ringerike og tilbyr IT-utstyr og programvare til forretningsdrift og økonomisystemer. Selskapet ble etablert i 1992 og har opparbeidet en solid plattform innen IT og ERP løsninger.

ECIT Group har vokst til å bli en vesentlig aktør innenfor leveranse av tjenester og produkter knyttet mot forretningsstøtte. I dag er ECIT ca. 900 ansatte fordelt på Norge, Sverige og Danmark, og leverer tjenester knyttet til IT, økonomi og inkasso.

For mer informasjon se hjemmesidene www.ecit.no og www.office-center.no.

Weibull var rådgiver for eierne i Office Center.

Kjøper
Selger

ECIT styrker sin posisjon i Oslo gjennom oppkjøpet av AS Profina.

AS Profina er et autorisert regnskapsfører- og konsulentselskap som ble etablert i 1987 med kunder hovedsakelig i Oslo-regionen.

ECIT Group har vokst til å bli en vesentlig aktør innenfor leveranse av tjenester og produkter knyttet mot forretningsstøtte. I dag er ECIT ca. 900 ansatte fordelt på Norge, Sverige og Danmark, og leverer tjenester knyttet til IT, økonomi og inkasso.

For mer informasjon se hjemmesidene www.ecit.no og www.profina.no

Weibull var rådgiver for eierne i Profina.

Kjøper
Selger

Bookkeeper styrker sin posisjon i Bergen gjennom oppkjøpet av Økonomiforum Bergen AS.

Økonomiforum er en autorisert regnskapsførerselskap og økonomihus med 3 kontorer i Bergensområdet.

Bookkeeper er et landsdekkende byrå som per i dag teller 150 motiverte medarbeidere på 13 lokasjoner i 8 fylker og heleid av ECIT AS. Bookkeeper leverer regnskap, lønn og HR, og rådgivning til mer enn 2000 kunder.

For mer informasjon se hjemmesidene www.bookkeeper.no og www.okonomiforum.no

Weibull var rådgiver for ECIT og Bookkeeper i prosessen med oppkjøpet av Økonomiforum.

Kjøper
Selger

Weibull har bistått eierne av Rantex med salget til Botngaard AS.

Botngaard AS har som mål å være den ledende aktøren i Norge for utvikling, produksjon og bruk av presenning innen oppdrettsnæringen i samarbeide med FoU miljøet i Midt-Norge. Botngaard AS skal utnytte det faktum at selskapet holder til i en av verdens ledende oppdrettsregioner og i nærhet til Skandinavias største FoU miljø. For å styrke posisjonen og sikre videre utvikling har Botngaard AS kjøpt Rantex AS.

- Vi er svært glade og stolt over å ha fått gjennomført dette oppkjøpet, sier daglig leder Torstein Rønning i Botngaard AS. - Nå får vi samlet og styrket kompetansen på store fleksible presenningsprodukter til oppdrettsnæringen. Blant annet vil Svein Tveiten umiddelbart gå inn som CTO i Botngaard. Dette vil gi økt satsing på utvikling av nye løsninger og produkter for effektivt bærekraftig havbruk.

- Botngaard AS, som leverandør til oppdrettsnæringen, vil dra stor nytte av dette. Med på kjøpet får vi medarbeidere med stor kunnskap og bred erfaring, spesielt innenfor PVC-sveising. I tillegg vil oppkjøpet komplettere vår maskinpark og teknologi på en utmerket måte, sier daglig leder Torstein Rønning.

- Botngaard har historisk sett hatt fullt fokus på Havbruksnæringen, men oppkjøpet åpner adgang til markeder vi tidligere ikke har vært inne på. Spesielt transport- og bygg- og anleggsbransjen er spennende satsningsområder, sier Rønning videre.

- Oppkjøpet av Rantex AS passer perfekt i forhold til de ambisjonene vi har for de kommende årene. Botngaard AS står nå bedre rustet til å være en god leverandør, vi har større og bedre fasiliteter slik at vi kan drive nyutvikling av produkter, og fortsatt være en solid bidragsyter innen FOU, avslutter Rønning.

Om Botngaard AS:
Selskapet utvikler, produserer og distribuerer produkter innen industritekstiler, presenning, til oppdrettsnæringen i Norge og internasjonalt. Botngaard AS har satt seg som mål at selskapet skal bli den ledende leverandøren av produkter av presenning til oppdrettsnæringen. I den forbindelse har selskapet etablert gode kontakter med næringen, utstyrsleverandører og det sterke FoU miljøet i Midt-Norge

Om Rantex AS:
I over 140 år har Rantex AS vært en solid leverandør av skreddersydde industritekstiler og lærvarer. Med en moderne maskinpark og målsetting om å være en ledende leverandør på tekniske- og belagte tekstiler til industri, bygg og anlegg, oppdrett og maritimt miljø, har Rantex AS tilbydd tilpassede løsninger til nesten alle behov som krever innkledning og tildekning.

For ytterligere informasjon kontakt:
Daglig leder Torstein Rønning. Mobil: 99 59 00 19 – Mail: torstein@botngaard.no

Kjøper
Selger

Transtema Group AB förvärvar 100 % av aktierna i TheBplan AS.

TheBplan AS etablerat 2009, är ett av Norges ledande företag inom datasäkring, backup och recovery. TheBplan har 6 anställda med kontor i Oslo. Bolaget förväntas under 2017 omsätta ca 50 MNOK med ett rörelseresultat på ca 5 MNOK.

”TheBplan är ett viktigt förvärv för koncernen. Vi växer koncernens totala teknikerbjudande och ser direkta synergier mellan TheBplan och WinCore som varit en del av koncernen sedan maj 2016. TheBplan är vårt första förvärv utanför Sverige, vilket är viktigt steg för oss. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Tom och hans kollegor framöver”, säger Magnus Johansson, VD i Transtema Group.

"Allerede etter første møte med Transtema Group og WinCore så vi direkte fordeler med et tettere samarbeid. Vi ser at vi etter Transtema Groups overtakelse får en økt synlighet og en større tyngde i markedet som gir oss mulighet til å kunne gjøre enda større forretninger i fremtiden. I tillegg er det veldig spennende for oss å være Transtemas første kjøp utenlands», säger Tom Stensholt, VD i TheBplan.

Weibull har bistått eierne i TheBplan.

For mer informasjon kontakt Weibull AS eller se www.transetema.com / www.thebplan.no

Kjøper
Selger

Snap Drive vokser i servicemarkedet

Snap Drive forsterkes med oppkjøpet av Lørenskog Bil og Caravan Service.

Bertel O. Steen har klare ambisjoner om å øke antall lokasjoner i verkstedskjeden Snap Drive AS. Som et ledd i denne satsningen kjøper Snap Drive AS alle aksjene til Lørenskog Bil og Caravan Service AS som i dag er et profilert Meca-verksted.Skal vokse

Til tross for tilspisset konkurranse i servicemarkedet, økte Snap Drive omsetningen fra 233 MNOK i 2015 til 246 MNOK i 2016. Verkstedkjeden har planer om å ekspandere fremover, både gjennom oppkjøp og organisk vekst. Nå kjøper de Lørenskog Bil og Caravan Service AS som et ledd i satsingen. –Vi vurderer Lørenskog Bil og Caravan Service som en riktig lokasjon for videre vekst, sier konsernsjef Bjørn Maarud i Bertel O. Steen AS. Nærmeste Snap Drive-verksted til Lørenskog Bil og Caravan Service, er Kjeller og Helsfyr. Lørenskog Bil og Caravan Service blir dermed ingen konkurrent til eksisternde verksteder, men et supplement i et område der vi ser et potensial, sier Maarud. Lørenskog Bil og Caravan er et godt drevet verksted med en omsetning på 11,6 MNOK (2016) og et driftsresultat på 678.000 NOK (2016). Daglig leder Edgar Bakken og hans team har drevet verkstedet med gode rutiner og ser klare fordeler ved å bli en del av verkstedskjeden Snap Drive. –Med de store endringene vi ser i bilbransjen fremover, har det vært et mål for oss å finne nye eiere som ligger i front av utviklingen. Jeg ønsker at nye eiere skal videreutvikle selskapet og samtidig sikre medarbeiderne en god arbeidsplass, sier nåværende eier Edgar Bakken som ønsker å pensjonere seg. –Snap Drive kan tilføre Lørenskog Bil og Caravan Service synergier gjennom felles utvikling av produkter og tjenester, markedsføring og – ikke minst – ved stordriftsfordeler gjennom felles driftsplattform, kundesenter og administrative funksjoner. Snap Drive har også gode systemer for Online-booking, sier sier Morten Harsem, adm. direktør i Snap Drive AS.God beliggenhet

–For Snap Drive er en rekke kriterier viktige når vi vurderer kjøp av verksteder. God beliggenhet trumfer alt, sier Harsem. Men god omsetnings- og resultatutvikling, nærhet til offentlig kommunikasjon, gode parkeringsmuligheter for kundene og godt omdømme lokalt er også viktig. Alt dette oppnår vi hos Lørenskog Bil og Caravan Service, og i tillegg sikrer vi oss en leieavtale med opsjonsmuligheter med utleier, sier Harsem. Weibull var rådgiver for Snap Drive i oppkjøpsprosessen. For ytterligere informasjon se pressemelding fra Bertel O. Steen og omtale i MotorBransjen.no

Kjøper
Selger

Wagner Group GmbH ekspanderer i Skandinavia.

Fra 15. mai 2017 har selskapet tilegnet seg aksjemajoritet i det norske selskapet Hypoxic Technologies AS med hovedkontor i Verdal. I likhet med Wagner Group har dette selskapet spesialisert seg på aktiv brannforebygging ved hjelp av inertluft, dvs brannsikring basert på oksygenreduksjon. I fremtiden vil Hypoxic Technologies selge Wagners OxyReduct-teknologi på det skandinaviske markedet.

«I Hypoxic Technologies har vi funnet en profesjonell og strategisk samarbeidspartner som kjenner de norske markedsforholdene utmerket, og som gjennom mange år har bygd opp et nettverk», sier Andreas Schober, ny styreleder for Hypoxic Technologies og områdeansvarlig for Continental i Wagner Group. «Vi har med oss en 360°-hjelpetjeneste som inkluderer vår ledende teknologikunnskap samt vår internasjonale kompetanse innen planlegging, prosjektering, idriftsettelse og vedlikehold av brannforebyggingsanlegg.» Hypoxic Technologies AS vil fortsette LowOx-salget, og sammen med Wagner suksessivt utvide den lokale porteføljen med hele varespekteret systemmerket har å by på innen brannforebygging. Den videre utbyggingen vil også omfatte en utvidelse av tilbudet med systemer for branndeteksjon og brannslukking. Dermed tilpasses produkttilbudet trinnvis til Wagners produktspekter på området forebyggende, anleggsteknisk brannvern – slik at man kan tilby skreddersydde komplette løsninger for det skandinaviske markedet. «Wagner Group vil, sammen med sine to medaksjonærer Eivind Elnan og Jon Olav Vikan, drive frem videre ekspansjon og bygge ut porteføljen av anleggstekniske brannvernløsninger suksessivt», sier Andreas Schober.

«For å kunne tilby kundene våre behovstilpassede og fremtidsrettede brannvernløsninger har vi valgt Wagner som ny hovedaksjonær» – slik begrunner Eivind Elnan, som sammen med Jon Olav Vikan er en av grunnleggerne og innehaverne av Hypoxic Technologies, salget av 65 prosent av selskapets aksjer til Wagner. «Det internasjonale fokuset, årtier med erfaring innen anleggskonstruksjon og selskapets egen forsknings- og utviklingsavdeling gir Wagners ingeniører en ekspertkunnskap som vi nyttiggjør oss og profiterer på i vår videre ekspansjon.» Lokalt får Hypoxic omfattende og intensiv støtte av Wagners hovedkontor og av ingeniørene ved avdelingen Internasjonal anleggskonstruksjon. De første felles brannforebyggingsanleggene til Wagner og Hypoxic Technologies er allerede satt i drift, f.eks. ved Universitetet i Oslo. Et annet prosjekt for å beskytte Nasjonalmuseet i Oslo er under utføring.

Helt siden 1998 har Wagner utviklet, planlagt og realisert anlegg for oksygenreduksjon, og fortløpende videreutviklet og bygget ut tilbudsporteføljen sin. OxyReduct-serien omfatter kompakte membrananlegg med lav ytelse for EDV-rom eller arkiver, skalerbare PSA-anlegg for store romvolumer samt de energisparende VPSA-systemene. British Library, Preferred Freezer, noris network, 1&1, Deutsches Naturkundemuseum, LaLorraine er bare noen av de kjente kundene som bruker OxyReduct fra Wagner. Prinsippet med en oksygenredusert atmosfære for aktiv brannforebygging blir stadig mer etterspurt internasjonalt i store logistikkbedrifter, ved datasentre med høyeste sikkerhetstrinn og ved biblioteker og museer som har verdifulle kulturgjenstander. På grunn av den brannhemmende, beskyttende atmosfæren reduserer OxyReduct ikke bare brannrisikoen på forhånd, men forhindrer også skader forårsaket av slukkemidler, røykutvikling og senere driftsstans.

Weibull har bistått Hypoxic Technologies i denne prosessen.

Kjøper
Selger

Big Bite Holding har kjøpt 100 % av Matmegleren AS.

Matmegleren AS er en uavhengig grossist innen næringsmidler lokalisert på Søberg næringspark på Melhus. Selskapet kan bistå med lagring, håndtering, plukk, ekspedering og distribusjon i hele Norge. Matmegleren har 5000 m² fordelt på fryselager, kjølelager og tørrlager. Full digital håndtering av hele prosessen fra skanning ved mottak til lagring og utskipning gir 100% kontroll på beholdning, holdbarhetsdatoer, parti, rullering og sporing.

Big Bite Holding investerer i Matmegleren for å effektivisere distribusjon til egne butikker og fordi man ser et vekstpotensial for Matmegleren fremover.

Vi er veldig fornøyd med muligheten til å investere i Matmegleren,

sier styreleder Bjørn M. Wiggen i Big Bite Holding AS.

Matmegleren er en velfungerende og moderne distributør, med et potensiale for videre vekst. Med vår kompetanse ønsker vi å bidra til videre utvikling av selskapet.
- Med Big Bite inne på eiersiden vil vi kunne øke veksttakten for Matmegleren, sier daglig leder Kjell Åberg.

Det vil ikke være endringer i ledelse eller organisasjon i Matmegleren som følge av transaksjonen. Big Bite Holding vil i etterkant av transaksjonen fusjonere sitt distribusjonsselskap inn i Matmegleren.

For ytterligere kommentarer, kontakt Bjørn M. Wiggen (tlf 47820937) eller Kjell Åberg (tlf 41646000).

Fakta:
Big Bite Holding AS er et holdingselskap som eier hurtigmatkjeden Big Bite, som er basert i Trondheim. Bitbite Holding er eid av Salvesen & Thams Invest AS, et regionalt investeringsselskap lokalisert på Orkanger, sammen med selskapets grundere Trond Stavne og Roar Stjern.

Weibull bisto eierne av Matmegleren AS i prosessen.

Kjøper
Selger

ChartCo Ltd kjøper Docmap AS

ChartCo Ltd, med Equistone Partners på eiersiden, er globale ekspert innen maritim digitalisering og compliance. Docmap AS, etablert I 2005, utvikler programvare innenfor helse, sikkerhet, miljø og kvalitet (HSEQ) for maritime operasjoner og landbasert virksomhet.

Weibull var rådgiver for eierne av Docmap AS.

MARKET LEADERS JOIN FORCES – CHARTCO AQUIRES DOCMAP

ChartCo, global experts in maritime digital data and compliance services, has today acquired Docmap, a global leader in digital document management at sea.

Docmap AS, based in Oslo, was founded in 2005 and provides world class solutions within the Health, Safety, Environmental and Quality (HSEQ) operations on vessels and ashore. Their recently launched Docmap 8 software operates both shoreside and on board through standard web browsers and incorporates modules for audit control and risk assessment, and works alongside customers’ continuous improvement programmes.
ChartCo’s core range of digital services date back to 1998, created in anticipation of the move from paper to digital charts and publications. Today, it provides digital data for navigational and compliance management to around 12,000 vessels within the maritime community.

Martin Taylor, CEO of ChartCo commented:
“Docmap is the recognised leader in their sector and it is with great excitement that I announce this acquisition which will strengthen further the already well-respected ChartCo brand. The Docmap team of experts have just launched their latest market offering, Docmap 8, which will sit neatly alongside ChartCo’s range of solutions including PassageManager, Regs4Ships, EnviroManager and FleetManager. We are already building a Docmap solution for replicating Safety Management Systems (SMS), complete with integrated regulations using the Regs4ships brand, capability and knowledge which we acquired a couple of years ago.
Many of our own customers, and those of Docmaps, have already requested such a solution and this will massively simplify the management of their SMS, ensuring continuous compliance with the ever changing and growing regulatory environment they operate within. The market need became evident also through our training and consultancy arm, which regularly audits and updates customers’ SMS; this work identified the need for better connection between the SMS and the complex regulatory requirements which are unique for each individual vessel.”

Oyvind Orbak, Docmap’s Managing Director added:
“ChartCo is a great partner for us. Their market-leading position gives Docmap the ideal expertise and footprint for expansion. Our recently launched Docmap 8 platform provides a truly off the shelf, cloud based solution for document management within the marine environment. Most exciting is that the market has been calling for a solution combining regulations with a document management system for quite some time; this deal allows us to fully deliver this much longed-for customer requirement.”

Docmap is the first acquisition for ChartCo since the investment made by Equistone European Partners in June 2016 and continues to build on their market leading digital platform by expanding its range of integrated marine solutions.

ABOUT CHARTCO

 • ChartCo Limited, formerly part of the Kelvin Hughes Group, is the world’s longest-established distributor of navigational data worldwide, with more than 12,500 vessels purchasing its products and services each year.
 • PassageManager is ChartCo’s flagship software and allows access to ChartCo’s full range of services through an intuitive graphical interface providing ‘at a glance’ monitoring of all update statuses.
 • Regs4ships is ChartCo’s unique, searchable database which combines Flag State compliance documentation with IMO, ILO and EU legislation to provide an overall regulatory solution.
 • For more information visit chartco.com

ABOUT DOCMAP

 • Docmap AS is the vendor of the world-leading Safety and Quality Management System Docmap® Marine Suite.
 • Docmap® provides the next generation platform for HSEQ compliance.
 • Modules include Documents, Incidents, Audits, Risk Assessments. Bi-directional satellite based ship-shore synchronisation gives instant compliance with the complete fleet at all times.
 • The system supports all modern screens, tablets and smartphones.
 • Docmap’s success stems from being able to satisfy the needs of demanding customers. More than 120,000 users and 1,300 vessels use the system.
 • Docmap® head office is in Oslo, with subsidiaries in Stavanger and Kuala Lumpur.
 • For more information visit docmap.com

For further in se pressemelding fra Chartco, pressemelding fra Equistone, omtale i Digital Ship, MarineLink, BankerBay, RealDeals, Maritime Logistics, Maritime Executive

Kjøper
Selger

Techstep ASA har kjøpt 100% av aksjene i Apro Tele og DataAS

Weibull har bistått eierne av Apro Tele og Data AS med salget av selskapet til Techstep ASA. Gaute Engbakk, CEO i Techstep: “The acquisition of Apro strengthens our core customer base and a team particularly skilled in serving the public sector. Together with our newly acquired InfraAdvice, which also have many municipalities on their customer list, we now have a significant combined reach towards the public sector in Norway and Sweden. Within the Techstep umbrella we will actively engage with these customers to ensure that we can offer leading mobility as a service to assist with digital transformations. We believe Apro will be an efficient partner and distribution channel for services delivered by other Techstep companies such as Smartworks and Mytos.” Ronny Røsand, Styreleder i Apro, says: “We are very excited about joining Techstep and believe this will be a major step in our continued efforts to offer leading services to our customers. I believe this is the start of a new journey both for our customers and employees. We have long standing relationships with our customers and will, together withTechstep, be able to strengthen our offering of ‘as-a-service’ solutions.”

Om Apro:
APRO har eksistert i over 40 år, og har levert kommunikasjonsløsninger siden telemonopolet ble oppløst. APRO er en av landets største leverandører av fastnett-, IP- og mobilløsninger. Vår fartstid, og med de ansattes nesten 300 års bransjeerfaring, står vi klare til å bistå din bedrift med dagens og fremtidens kommunikasjonsutfordringer. Vi jobber langsiktig sammen med våre kunder, samt at våre bedriftsrådgivere tenker helhetlig slik at oppetid,tilgjengelighet og beredskap ivaretas på best mulig måte. Vi er opptatt av at dere som bedrift skal kunne bruke egen tid på egen kjernevirksomhet! APRO har kvalifisert kompetanse og kan forvalte deres totale abonnementsportefølje, inkluderer vedlikehold og optimalisering av abonnementsporteføljen,standardisering av mobilt utstyr, hjelp til å utarbeide brukerpolicy, sikreinnhold på mobile enheter samt at vi tilbyr flere gode løsninger for miljøretur. Vi kan bistå i arbeidet eller ta hånd om det meste, du velger det som passer deg best! På dine vegne er vi opptatt av kostnader, bedre tilgjengelighet for egne kunder og utvikling av bedriftens evne til å ta i bruk nye og moderne kommunikasjonsløsninger. Telering Bedrift betjener bedriftsmarkedet på nasjonalt nivå.

Om Techstep ASA:
Techstep has embarked upon a journey and established itself as a leading B2B provider of mobility and communications services in Norway. The digitization of society and business is changing the mentality of the telecom industry, as well as the organizations and people it serves. Focus is moving from infrastructure and devices to valueadding services. This opens up new market opportunities and Techstep with its subsidiaries are building and expanding their market offerings to become the preferred digital workplace vendor. The strategy for building the solutions platform is through organic innovation, acquisitions and partnerships. The aimis to become a fully integrated digital solutions provider. For ytterligere informasjon se hjemmesiden til Apro og Techstep, samt pressemelding.

Kjøper
Selger

dormakaba kjøper Seca Solutions AS og utvider tilbudet avkomplette adgangsløsninger for flyplasser i Skandinavia og Baltikum (Scanbalt)

Med oppkjøpet av Seca, en ekspert på fysisk adgangskontroll og flyplassløsninger i Norge, styrker dormakaba tilstedeværelsen og ekspertisen sin på det norske markedet og i Scanbalt-regionen. “Oppkjøpet av Seca er et naturligskritt i implementeringen av strategien vår for dormakaba Scanbalt generelt og Norge spesielt“, sier regionssjef Peter Larsson. “Vi øker tilbudet vårt som leverandør av komplette dør- og adgangsløsninger samt for flyplasstjenester i Scanbalt-regionen, inkludert modernisering.” Seca Solutions ble etablert i 2004 og er basert i Stavanger (Norge). De tilbyr totalløsninger for fysisk sikkerhet, adgangssystemer og kundestøtte for dørmiljøer. Seca har 9 ansatte og en omsetning på NOK 45 millioner i 2016. Med dormakabas produktportefølje og Secas ekspertise på installasjon og kundestøtte, kan dormakaba tilby kundene i Norge mer effektiv hjelp og en bredere produktportefølje. Weibull var rådgiver for eierne av Seca Solutions AS For ytterligere informasjon se hjemmesidene til Seca Solutions og dormakaba

Om dormakaba

dormakaba-gruppen er en av de tre største selskapene i det globale markedet for adgangs- og sikkerhetsløsninger.Med sterke merker som Dorma og Kaba i porteføljen, er dormakaba en felles kilde til produkter, løsninger og tjenester knyttet til dører og sikker adgang til bygninger og rom. Vi har ca. 16 000 ansatte og mange forretningspartnere, og vier aktive i over 130 land. dormakaba-gruppen har hovedkontor i Rümlang (Zürich/Sveits) og har en årlig omsetning på 2,3 milliarder sveitsiske franc i regnskapsåret 2015/2016. Om Seca SolutionsSiden oppstart i 2004 har SecaSolutions opparbeidet seg status som en av landets ledende aktører innen fysisksikkerhet. Seca Solutions er totalleverandør av sikkerhets- og adgangsløsninger. Med et bredt produktspekter og modulbaserte løsninger, har Seca Solutions en optimal tilnærming til bruker- og behovtilpasning. Med landsdekkende driftssikringsavtaler sørger Seca Solutions for at levert utstyr fungerer tilfredsstillende til enhver tid.

Kjøper
Selger

ECIT Group kjøper Empir Norge AS

ECIT Group styrker sin posisjon i Oslo-området innen «Managed IT» etter å ha kjøpt majoritet av aksjene i Empir Norge AS. Empir Solutions AS (tidligere Office Team AS) er et ledende IT-selskap med spesialisering innenfor hybride skytjenester, hardware og software. Selskapet har vært en del av det svenske Empir-konsernet med omfattende erfaring fra bygging av innovative og solide IT-løsninger. Selskapet ser frem til å skape synergier med andre IT-selskaper i ECIT Group. Som en del av ECITs strategi rundt IT tjenester, endrer Empir Solutions AS navn til ECIT Solutions AS.

ECIT Group består av mellomstore regnskaps- og IT selskaper som tilbyr tjenester innen regnskap, lønn, hosting og IT-services. ECIT Group har vokst til et konsern etter nærmere 50 oppkjøp, flere enn 400 ansatte og en omsetning større enn 500 millioner i løpet av de siste tre år. Selskapet har fortsatt ambisiøse vekstambisjoner. For ytterligere informasjon se hjemmesidene til Empir Norge og ECIT Group. Weibull var rådgiver for eieren av ECIT Group i prosessen med oppkjøpet av Empir Norge.

Kjøper
Selger

Aller styrker byrånettverket Ahead – kjøper seg inn i designbyrået Uniform

Byrånettverket Ahead Group er et av Nordens største byrånettverk med en omsetning på rundt 900 mill NOK og 500 medarbeidere. I nettverket i Norge inngår Redink, Hyper, OMG og NVFT. Felles for byråene i Ahead Group er at de alle er blant de ledende innen sine fagfelt, som bl.a. omfatter innholdsmarksføring, digital forretnings- og tjenesteutvikling, CRM, performance marketing, field marketing og events. Uniform ble etablert for 20 år siden og har de siste årene vokst til nærmere 20 ansatte med en årsomsetning på i overkant av 20 mill. kroner. I 2016 vil omsetningen ende på nærmere 26 mill. kroner. Selskapet bygger helhetlige opplevelser og løsninger. Byrået har befestet sin posisjon som et kompetansemiljø hvor design som strategisk virkemiddel skaper relevante løsninger i skjæringspunktet tjenester og merkevarer. Tilnærmingen til prosjektene er basert på tjenestedesign med vekt på brukerens behov og kundereisen. På kundelisten står store og ambisiøse oppdragsgivere som Jernbanedirektoratet, Bane NOR, Kunst- og designhøgskolen i Bergen, Stortinget, Stiftelsen Norsk Luftambulanse, NSB, Veidekke og Sjømatrådet.

Uniform har ambisiøse mål for utviklingen videre og har sett fordelen av å bli en del av en større konstellasjon. De skal legge enda mer ambisiøse planer ”Vi er stolte over hvor vi har kommet med en tydelig strategi og retning for byrået, høy kvalitet på alle leveranser, bevisst tenkning rundt forretningskritisk kompetanse kombinert med kontinuerlig fokus på å skape løsninger som begeistrer brukerne. Nå ser vi frem til å bli en del av et større nettverk med supplerende kompetanse, gleder oss til å starte samarbeidet og legge enda mer ambisiøse planer for fremtiden”, sier daglig leder Helle Thorkildsen.”Tjenestedesign er et fremtidig vekstområde som vil styrke det strategiske tjenestetilbudet fra Ahead Group, og ikke minst nyttiggjøre seg ressurser fra de eksisterende byråene i nettverket. Uniform er et spennende byrå med riktig kompetanse og attraktive kunder, som vil stå i sentrum for denne satsingen”, sier Rolf Hanche-Olsen, konserndirektør for strategi og nye forretningsområder i Aller Media. Weibull var rådgiver for Aller Media For ytterligere informasjon se hjemmesiden til Aller Media, samt pressedekning i Kampanje, dn.no, DN, Fagpressenytt

Kjøper
Selger

HB og HBB solgt til SE Gruppen AS

SE Gruppen etablerer det største lokaleide entreprenørsystemet i midtre Hålogaland

Målsettingen er å bli en slagkraftig entreprenørkonstellasjon, som skal være i stand til å gjennomføre de største prosjektene i regionen. Alle selskapene vil bli opprettholdt og videreutviklet, under de opprinnelige merkenavnene og i de markedene som en i dag jobber i. "Vi har tidligere samarbeidet med Harstadbygg AS og Harstadbygg bolig AS, og vi arbeider jo i stor grad med det samme. Alle de tre selskapene er sterke virksomheter, og når vi blir større kan vi utnytte kompetansen bedre" forteller Oddbjørn Toften, adm.dir. i SE Gruppen AS.

Om Harstadbygg AS
Harstadbygg AS er en ledende lokale betongentreprenør med tjenester innen oppføring og rehabilitering av næringsbygg og offentlige bygg. Selskapet har en egen entreprenøravdeling med fokus på utvikling av totalprosjekt for næringsliv og offentlig sektor. Dette innebærer at selskapet er involvert i hele prosessen - kjøp av tomt, prosjektering, oppføring, ferdigstilling og utleie. Harstadbygg AS konkurrerer også innenfor vanlige entrepriseformer, der tomteutvikling og prosjektering er utført av andre. Selskapet har lang erfaring med oppføring og ferdigstilling av ulike typer offentlige og private bygg. Selskapets hovedmarked er Sør-Troms, Ofoten, og Vesterålen. Selskapet har 30 egne ansatte hvorav 8 er prosjektledere og formenn.

Om Harstadbygg Bolig AS
Harstadbygg Bolig AS er Byggmester og Mesterhus forhandler som selger og bygger eneboliger, rekkehus og leiligheter. Virksomheten har 4 egne ansatte og 4 fast innleide ansatte i tillegg til andre håndverkere ved behov. Om SE Gruppen SE-gruppen AS er morselskapet i konsernet SE-gruppen. Konsernet SE-gruppen består foruten morselskapet av 9 datterselskaper – fordelt på fire forretningsområder. SE-konsernet har 100 fast ansatte medarbeidere. SE-gruppen omsatte i 2015 for 208 millioner kroner. SE-gruppen er regionens største totalleverandør av byggevarer og entreprenørtjenester for bygg- og anlegg. I tillegg leverer selskapet tannhelsetjenester og er engasjert i eiendomsforvaltning. Virksomheten har sitt hovedkontor i Vestmarka på Sortland, med avdelinger på Borkenes, Harstad, Finnsnes og Leknes. Weibull var rådgiver for eierne av Harstadbygg AS og Harstadbygg Bolig AS For ytterligere informasjon se hjemmesidene til Harstadbygg og SE Gruppen i tillegg til presseomtale i Bladet Vesterålen, vol.no og neso.no

Kjøper
Selger

Syv selskaper danner OSN Gruppen AS

Syv selskaper innen anlegg- og områdesikring slår seg sammen og danner OSN Gruppen AS.

De syv selskapene som inngår i OSN Gruppen AS er Systemsikring AS, Lauritsen Gjerdefabrikk AS, Røa Gjerdefabrikk AS, OSN Anleggsikring AS, Solheim Gjerdenett AS, Eiker Gjerdesenter AS og Håland & Karlson AS. Alle selskapene, utenom OSN Anleggsikring, vil bli eid 100% av OSN Gruppen AS. Selskapene vil videreføres i sine lokale markeder under dagens selskapsnavn. OSN Gruppen blir den ledende aktøren i det norske markedet for anlegg- og områdesikring og vil kunne levere til kunder i hele Norge. Gruppen vil tilby alt av installasjon og produkter innen områdesikring for industri, bygg- og anlegg, forsvarsanlegg, flyplasser, havner, idrettsanlegg, barnehager og villaer. Selskapet er også Norges største produsent av flettverk til gjerder. OSN Gruppen har en pro-forma omsetning i 2015 på NOK 263 millioner og har de siste 5 årene vokst med mer enn 10% årlig. Selskapet har 156 ansatte og kontorer i Stavanger, Stokke, Oslo, Bergen, Nedre Eiker og Haugesund.

«Selskapene som vil inngå i gruppen har alle utviklet seg positivt på egne ben, men vi ser et ytterligere potensiale i å slå oss sammen og skape en nasjonal aktør innen områdesikring. Sammenslåingen er derfor et naturlig neste steg for alle selskapene i gruppen» sier Erik Lauritzen, daglig leder i Lauritsen Gjerdefabrikk. Dagens eiere har invitert Longship, et norsk aktivt eierfond, inn som partner for å utvikle selskapet videre og for å kunne realisere de potensialene som ligger i en samlet gruppe. «Longship har den riktige kompetansen og en sammenfallende visjon med dagens eiere om hvordan selskapet skal utvikle seg og er derfor den riktige partneren for OSN Gruppen på den videre reisen» sier Kjell Andersen, daglig leder i Systemsikring. «Vi er veldig glade for å bli invitert inn i en unik situasjon hvor vi sammen med dagens eiere kan etablere en tydelig markedsleder og en plattform for videre vekst. Vi er imponert over utviklingen i de enkelte OSN-selskapene. Fremover vil vi bygge videre på det som er skapt til nå, samtidig som etableringen av en større aktør skaper nye muligheter for vekst og utvikling» sier Espen Stenumgård, Partner i Longship. Dagens hovedaksjonærer har stor tro på OSN Gruppens framtidsutsikter og blir med videre som deleiere. Longship vil ha en eierandel på 70% etter at transaksjonen er gjennomført. Weibull var rådgiver for de syv selskapene som har gått sammen i OSN Gruppen AS og bistod eierne i prosessen mot Longship. For ytterligere informasjon se hjemmesidene til Longship, OSN Gruppen, Systemsikring, Lauritsen Gerdefabrikk, Røa Gjerdefabrikk, OSN Anleggsikring, Solheim Gjerdenett og Håland og Karlson AS,

Kjøper
Selger

VT Gruppen har kjøpt en majoritetsandel i Øst-Kran AS, og slår sammen sitt kranbilselskap Veikran AS med Øst Kran AS.

Det nye kranselskapet vil bli en ledende aktør i det sentrale østlandsområdet innen kranbiltjenester og tilhørende oppgaver. Eier av Øst Kran, Thomas Fredriksen, vil ha en eierandel i det nye selskapet på 20 prosent, mens VT Gruppen, som kontrolleres av Jonny Enger, vil eie de resterende 80 prosent. Samlet omsetning for de to selskapene vil være nærmere 80 millioner kroner i 2016 og vil ha en flåte på ca. 40 biler og 50 ansatte.

Selskapet ser for seg en betydelig vekst i årene som kommer. - Med dette kjøpet får vi en meget god partner for å sikre videre vekst, sier Jonny Enger i en kommentar. Han legger til at han tror det nye selskapet vil stå godt rustet i kampen om større oppdrag, og at han er veldig fornøyd med å få med seg den kompetansen Øst Kran har bygget opp innen bransjen. - Sammen med Veikran og Jonny Enger har vi nå skapt en svært god plattform for fremtiden, sier Thomas Fredriksen i Øst Kran. - Dette sikrer både eksisterende og nye kunder en fleksibel og pålitelig samarbeidspartner, fortsetter Fredriksen.

De to selskapene vil formelt slås sammen på nyåret, og vil hete Veikran. Om VT GruppenVT Gruppen er samlebetegnelsen og morselskapet til selskapene Veitransport, Veireno og Veikran. Selskapenes fellestrekk er at de utfører transporttjenester, men innen hvert sitt spesialfelt. Alle selskapene bygger på følgende visjon; «Kvalitet hele veien». Totalt har gruppen ca. 230 ansatte og 160 biler i drift hver dag. Veikran AS leverer flere typer transporttjenester innenfor krantransport til byggebransjen. Arbeidsområder er innenfor levering av byggevarer og krantjenester på Østlandsområdet. Om Øst Kran & Transport Øst Kran & Transport har 20 års erfaring i bransjen og tilbyr kranbiltjenester og spesialtransport. De utfører alle typer heise-, løfteoppdrag og transport av alle typer gods med topp moderne utstyr. Øst Kran og Transport etterlever sitt mål om høy sikkerhet og topp servicenivå, stor fleksibilitet og god kvalitet på sine tjenester.

Kjøper
Selger

ÅF kjøper Solid Engineering AS

ÅF styrker sin posisjon i Norge gjennom oppkjøpet av Solid Engineering AS og datterselskapet Solid Counsulting AS. Weibull var rådgivere for eierne av Solid Engineering AS i prosessen må ÅF. Se også pressemelding Om Solid Engineering.

Solid Consult AS og Solid Engineering AS leverer rådgivende, tekniske og administrative ingeniørtjenester. Vi tilbyr erfarne og dyktige konsulenter innenfor en rekke fagområder og tjenester, og bidrar til at våre kunder kommer trygt i mål med sine prosjekt. SOLID har hovedfokus på kvalitet og sikkerhet og skal være et naturlig førstevalg for våre kunder. Vi kan vise til store referanseprosjekter innen ulike bransjer der vi får brukt vår faglige sterke side, kombinert med god samhandling og en sterk løsningsvilje. SOLID er Sellihca-, Achilles- og TransQ-sertifiserte, og vårt kvalitetssystem er bygd opp i henhold til NS-EN ISO 9001. Solid Engineering AS Solid Engineering AS er energibransjens førstevalg. Våre medarbeidere har spisskompetanse innenfor kjerneoppgavene ved utbygging og forvaltning av overføringsanlegg for ren energi. Fleksible og løsningsorienterte fagfolk bidrar til at du får gjennomført ditt prosjekt.Solid Consult AS Solid Consult AS skal være en ledende rådgiver for bygg- og anleggsbransjen. Selskapets medarbeidere har en erfaring og kompetanse som gjør at vi kan løse enhver utfordring innenfor våre fagområder. Vår kompetanse gjør at kundene får rask og profesjonell hjelp. For ytterligere informasjon om Solid Engineering, se selskapets hjemmeside.Om ÅF

ÅF er et engineering og consulting selskap innen energi, infrastruktur og industrisektoren. ÅF har i dag ca 8.500 ansatte, en omsetning på ca SEK 10 milliarder, og kontorer i mer en 30 land. I 2015 gjennomførte ÅF prosjekter i mer enn 100 land. For mer informasjon om ÅF, se selskapets hjemmeside. Se også presseomtale på byggeindustrien.no.

Kjøper
Selger

Abaci AS solgt til ECIT Group

Abaci AS slutter seg til ECIT Group ECIT Group styrker sin posisjon i Oslo-området etter å ha kjøpt en majoritet av aksjene i Abaci AS. ECIT Group består av mellomstore regnskaps- og IT selskaper som tilbyr tjenester innen regnskap, lønn, hosting og IT-services. ECIT Group har vokst fra 1 til 400 ansatte og en omsetning på over NOK 445 millioner i løpet av tre år og har fortsatt ambisiøse vekstambisjoner. Abaci AS ble etablert i 1997. Abaci har 10 ansatte og leverer et bredt tjenestespekter innen regnskap og økonomi. Selskapets ansatte har lang erfaring og god kompetanse innen bedriftsøkonomiske utfordringer. Weibull var rådgiver for eieren av Abaci i prosessen med ECIT Group. For ytterligere informasjon om selskapene se hjemmesiden til Abaci og ECIT Group.

Kjøper
Selger

Rørteft AS går sammen med installasjonskonsernet Intstalco.

Weibull var rådgiver for Sigmund Muri, dagens eier av Rørteft AS, i prosessen som ledet til at Rørteft blir en del av Instalco. Rørteft AS er en rørleggerbedrift på Kjeller.Rørteft AS ble etablert i 2000, og har siden starten utviklet høy kompetanse på levering av totalentreprise av rørarbeider til store og middels prosjekter til anleggsbransjen på Romerike og i Oslo. F.eks leilighetsprosjekter, skoler, lagerbygg, idrettshaller og Butikker med både utbygging og serviceavtaler. Selskapet har i dag 30 ansatte. Daglig leder er Sigmund Muri. Daglig leder i Rørteft AS kommenterer inntredelsen i Instalco slik «Rørteft AS har vokst jevnt siden starten for 16 år siden og lagt «stein på stein». Vi er i dag en solid bedrift med 30 ansatte og god økonomi. Inntredelsen i Instalco-konsernet matcher våre strategiske ambisjoner om å videreutvikle og profesjonalisere en allerede robust selvstendig organisasjon, slik at vi sikrer fortsatt kontrollert vekst og forblir en attraktiv leverandør for både eksisterende og nye kunder i anleggsbransjen og privatmarkedet på Romerike og i Oslo. Vi gleder oss til fortsettelsen!.»

Sigmund Muri blir nå deleier i Instalco og kommer til å fortsette i sin nåværende rolle, samt delta aktivt i oppbyggingen av Instalcos virksomhet i Norge. Virksomheten i Rørteft kommer til å bli drevet som tidligere, og ingen endringer vil skje, verken på personalsiden, i organisasjonen eller i pågående prosjekter. Konsernsjef for Instalco – Per Sjöstrand, sier følgende «Det er med stolthet vi kan informere om at vi nå forsterker vår norske satsning og at Instalco også skaffer seg kompetanse innen VVS i Norge. Vi kommer i løpet av året til å kjøpe opp ytterligere selskaper i Norge. Innretningen vil forbli den samme som i Sverige; med selskaper fra flere lag, nært samvirke mellom selskapene, samt et modent eierskap.»

Om Instalco:
Instalcos visjon er å etablere seg som den ledende aktøren i bransjen mtp. høy teknisk kompetanse, effektive leveranser til rett tid, og med kapasitet til å utføre totaltekniske løsninger som gir høy merverdi for kundene. Instalco er en relativt ny aktør i installasjonsbransjen og ble etablert i 2014. Konsernet omsetter i dag for over 2,2 milliarder svenske kroner. For ytterligere innformasjon, se hjemmesidene til Rørteft og Instalco Se også pressemelding fra Rørteft, omtale på hjemmesiden til Instalco og artikkel på www.vvsforum.se

Kjøper
Selger

Kolonihagen solgt til REMA 1000

REMA 1000 skal bli best på økologi

REMA 1000 satser stort på økologi og skal nå tilby økologiske kvalitetsprodukter fra Kolonihagen i alle sine butikker over hele landet gjennom oppkjøpet av anerkjente Kolonihagen. - Vi kan påvirke miljøet mye gjennom verdikjeden, men til syvende og sist er det produktene vi selger som påvirker miljøet mest. Det beste «verktøyet» for salg av bærekraftige produkter er i dag økologi. Økologi er godt kjent, men få kjenner egentlig til hva det står for. Det skal vi gjøre noe med, sier Ole Robert Reitan, administrerende direktør i REMA 1000.

Kolonihagen driver salg og distribusjon av kortreist økologisk mat gjennom Kolonihagen Bakeri, restauranten Kolonihagen Frogner, nettbutikk og abonnementsordning med levering av mat på døra. - Vi er svært glade for at REMA 1000 ønsker å satse på økologi. Kolonihagen er drevet at et ekte ønske om å endre verden og det kan REMA 1000 virkelig gjøre med sin kunnskap, kraft og kompetanse, og ikke minst muligheten til å nå utrolig mange kunder. Ved å kombinere Kolonihagens kompetanse med REMA 1000 sin gjennomføringskraft, kan vi sammen tilby økologiske høykvalitetsprodukter – bedre enn noen andre i verden, sier daglig leder i Kolonihagen,

Jon-Frede Engdahl. REMA 1000 har som mål å øke volumet på økologiske varer betydelig som gjør at prisene på økologi blir lavere – og som igjen gjør at flere vil kjøpe produktene. - Det blir økologi for alle. Økologi skal være tilgjengelig for alle som har lyst til å spise sunn og bærekraftig mat, sier Reitan. REMA 1000 ønsker at Kolonihagen skal være Norges beste kompetansemiljø for å fremme utvikling av økologiske produkter. Dette skal gjøres gjennom produktutvikling, produksjon og salg av høykvalitetsprodukter i ulike kanaler; bakerier, restauranter, butikker, osv. Kolonihagen skal også være Norges klart beste kompetansemiljø for å hjelpe bønder til å konvertere over til økologisk produksjon. - Det tar tid å omlegge til økologisk drift, og den største frykten for den lokale bonden er om varene blir solgt i tiden under omlegging – og om det er lønnsomt i fremtiden, sier Engdahl.

Derfor etablerer REMA 1000 nå Øko-fondet som med hjelp av Kolonihagen og deres eksperter skal bidra til å få flere norske bønder til å omlegge til økologisk drift. Gjennom å selge varene i omleggingen skal REMA 1000 sørge for at den lokale bonden kan fokusere på å produsere best mulig kvalitet mest mulig ansvarsfullt. - Vi kaller det «Veien frem mot 100% økologisk», sier Ole Robert Reitan Weibull var rådgiver for eierne av Kolonihagen i prosessen med REMA 1000. For ytterligere informasjon, se hjemmesiden til Kolonihagen og REMA 1000, video med Jon-Frede Engdahl og Ole Robert Reitan, pressemelding, video fra Kolonihagen, samt pressedekning i Dagens Næringsliv, Aftenposten, Adresseavisa, E24, DN.no

Kjøper
Selger

Visma styrker sin satsing på Business Intelligence og kjøper BWise.

Visma kjøper bWise AS, Norges ledende kompetansesenter innenfor Business Intelligence, datavarehus og virksomhetsstyring. Oppkjøpet styrker satsningen på Business Intelligence i Visma Consulting, som med dette blir en av de ledende leverandørene av skreddersydde Business Intelligence-løsninger i det norske markedet. - I et samfunn hvor datamengde og kompleksitet vokser, og kravene til tidsbruk er strenge øker behovet for automatisering og selvbetjening innen analyse og rapportering. bWise er landets mest erfarne Business Intelligence-spesialist og Norges eneste Qlik Elitepartner.

Med over 350 gjennomførte prosjekter tilfører bWise en betydelig kompetanse og erfaring innenfor et strategisk viktig forretningsområde for oss, sier Vidar Evensen, administrerende direktør i Visma Consulting. - Kompetansemessig utfyller vi hverandre veldig godt, og med det tjenestespekteret vi kan tilby sammen ser vi spennende muligheter både innenfor Vismas kundebase, og ut mot potensielt nye kunder, fortsetter Evensen. - Vi er svært fornøyd med at vi kan fortsette å utvikle vår virksomhet med en sterk aktør som Visma i ryggen. Det er viktig både for vår egen utvikling og for kundene våre å inngå i et konsern med muskler. Vårt tilbud komplementerer porteføljen til Visma veldig bra, både når det gjelder produkter, tjenester og kompetanse. Sammen utgjør vi en helhet som jeg er sikker på vil skape verdi for både eksisterende og nye kunder, sier Torstein Thorsen, daglig leder i bWise. Weibull var rådgiver for eierne av bWise i salgsprosessen For ytterligere informasjon se pressemelding fra Visma og omtale i Dagens Næringsliv, Computerworld og Finansavisen

Om bWise:
AS bWise AS er Norges ledende kompetansesenter innenfor Business Intelligence (BI), datavarehus og virksomhetsstyringsløsninger med over 300 gjennomførte prosjekter. bWise ble etablert i 2007 og har 40 ansatte som er lokalisert i Oslo, Drammen og Stavanger. Se bWise.noOm Visma Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 400 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har 7 400 ansatte og hadde i 2015 en omsetning på NOK 8 338 mill. Se visma.no og visma.com

Kjøper
Selger

Eskoleia kjøper Tekstilservice

Eskoleia AS har inngått avtale med eierne av Tekstilservice AS om kjøp av 100 prosent av selskapet. Tekstilservice leverer tekstiler og utstyr til vaskerier, helseinstitusjoner, sykehus, næringsmiddelindustri, hoteller, forsvaret og offshore. Selskapet hadde i 2015 en omsetning på 26 millioner kroner.

Eskoleia har vært en av Tekstilservice sine største leverandører på vogner og traller til bruk i vaskerier, og sikrer seg nå større kontroll over sin distribusjon innen dette segmentet. Weibull har vært rådgiver for Tekstilservice og selskapets eiere i prosessen.

Kjøper
Selger

Bauda-konsernet kjøper Toyota Hønefoss og Toyota Hadeland

Norges største Toyota- og Lexus-forhandler, Bauda-konsernet, kjøper Toyota-forhandlerne Toyota Hønefoss AS og Toyota Hadeland AS. Selger er Bilholding AS. Det er også gjort avtale om at Bauda kjøper aksjene i eiendomsselskapene Osloveien 4 AS og Roa Eiendom AS. Toyota Hønefoss omsatte i 2015 for 153,5 millioner kroner, mens Toyota Hadeland omsatte for 55,2 millioner. Selskapene har totalt 41 ansatte. -Dette oppkjøpet er et viktig steg i Bauda sitt arbeide med å vokse videre med Toyota i et voksende og tilstøtende distrikt til Stor-Oslo. Begge selskaper kjenner vi godt gjennom ”Toyota-familien” og vår nære tilknytning geografisk. Mange dyktige medarbeidere har ført begge selskaper til den posisjonen de har i dag. Gjennom samhandling med vårt øvrige konsern, har vi stor tro på at vi skal videreutvikle selskapene, medarbeidere og styrke Toyota sin posisjon i regionen, sier styreleder Henrik Baumann i Bauda.

Toyota Hønefoss AS og Toyota Hadeland AS er begge forhandlere av nye og brukte Toyota i Ringerike og Hadeland. Toyota Hønefoss omsatte i 2015 for 153,5 millioner kroner og har i dag 33 medarbeidere lokalisert i helt nye lokaler i Hønefoss. Toyota Hadeland omsatte i 2015 for 55,2 millioner og har i dag 8 medarbeidere i sine lokaler på Roa. Runar Johannessen, nåværende adm. dir. i begge selskaper, sier han er stolt over at begge bedrifter blir kjøpt opp av en av Norges ledende forhandlere. Dette sikrer vekst, utviklingsmuligheter og solid økonomi. Dette gir en trygghet for både medarbeidere og kunder. Weibull var rådgiver for Bilholding AS i prosessen. For mer informasjon se pressemelding fra Bauda AS, og presseomtale i www.bilnytt.no , Ringerikes Blad og Hadeland.no.

Kjøper
Selger

Råd & Regnskap Akershus AS slutter seg til ECIT Group

ECIT Group har blitt majoritetseier i Råd & Regnskap Akershus AS.

ECIT Group styrker sin posisjon i Oslo-området etter å ha kjøpt en majoritet av aksjene i Råd & Regnskap gruppen. ECIT Group består av mellomstore regnskaps- og IT selskaper som tilbyr tjenester innen regnskap, lønn, hosting og IT-services. ECIT Group har vokst fra 1 til 200 ansatte og en omsetning på over NOK 200 millioner i løpet av to år og har fortsatt ambisiøse vekstambisjoner. Råd & Regnskap Akershus AS har siden starten i 2005 utviklet seg til å bli et av de største regnskapskontorene i Oslo og Akershus.

De tre selskapene i Råd & Regnskap gruppen har i dag tilsammen cirka 50 ansatte. R&R har kontorer i Oslo, Bærum og Drøbak og har løpende samarbeid med over 1100 bedriftskunder. Selskapets ansatte har lang erfaring og god kompetanse innen bedriftsøkonomiske utfordringer. Weibull har bistått ECIT Group i oppkjøpet av Råd & Regnskap. For ytterligere informasjon om selskapene se hjemmesiden til ECIT Group og Råd & Regnskap.

Kjøper
Selger

ePartner blir en del av MarkIT

ePartner slutter seg til den europeiske aktøren Markit.

MarkIT er et online IT-innkjøpssystem for bedrifter med kunder i 26 europeiske land. Markit har integrert 150 ledende IT distributører i Europa i en web-tjeneste som tilbyr konkurransedyktige priser, tilgjengelighet og direkte bestillinger. ePartners kjernevirksomhet er effektivisering av innkjøp samt optimalisering av avtaler og priser på IKT-anskaffelser. Hensikten er å eliminere mye av dagens foreldede papirbaserte og manuelle prosesser innen anskaffelser. I tillegg bistår vi kunden med å standardisere og sentralisere sine innkjøp.

ePartner AS tilbyr en innkjøpsportal som har innebygget alle de krav en storkunde har i forhold til å ivareta egne inngåtte storkundeavtaler, kombinert med markedets beste produkttilgjengelighet. Innkjøpsløsningen inneholder produkt-, pris- og tilgjengelighetsinformasjon fra de store distributørene i tillegg til utvalgte nisjedistributører. Dette betyr at ePartner fører et komplett spekter av alle de kjente produktene i IKT-bransjen. Weibull bisto eieren av ePartner i prosessen mot Markit. For ytterligere informasjon se omtale i Finansavisen og hjemmesidene til ePartner og Markit

Kjøper
Selger

Rom for Flere AS kjøper Sterling AS

Rom for Flere tar grep om Vestlandet!

Rom for Flere AS kjøper Sterling AS. Med oppkjøpet styrker Rom for Flere sin posisjon som Norges ledende og frittstående aktør i markedet for møbler til privat og offentlig miljø. «Vår bransje står overfor store strukturelle endringer. Vi ønsker å være en sentral del i denne prosessen, og oppkjøpet av Sterling AS gjør at Rom for Flere AS vil få et bedre fotfeste på Vestlandet og stå sterkere i hele markedet» sier Terje Olsvik, gründer og daglig leder i Rom for Flere AS. «For Sterling AS betyr dette at vi får en enda sterkere posisjon som en stabil og viktig leverandør til kontor- og skole markedet på Vestlandet.» legger Ivar Østensjø til. Rom for Flere AS har i dag en omsetning på 350 millioner kroner og avdelinger i Oslo, Porsgrunn, Trondheim, Stavanger, Fredrikstad, Hamar og Jessheim.

I tillegg har Rom for Flere AS salgs- og markedsfunksjonene for Svenheim Møbelindustri AS med et landsdekkende forhandlernett med 52 forhandlere. Nå utvider Rom for Flere AS sitt engasjement og portefølje ved kjøpet av Sterling. I tillegg til Sterling AS egen produktportefølje vil Sterling nå få tilgang til Rom for Flere AS sin produktportefølje, kompetanse og sentrale støttefunksjoner. «Vi skal fungere som en sentral og dynamisk partner for våre avdelinger og forhandlere. Dette gjør at vi kan tilby våre kunder markedets bredeste produktspekter, enklere innkjøpsprosesser og lavere kostnader forbundet med bestilling og leveranser. Samtidig vil våre forhandlere stå sterkere i sitt lokale marked når de kan tilby vår kompetanse på prosjektarbeid og oppfølging» avslutter Olsvik.

Weibull bistod eieren av Sterling AS med å finne en ny industriell eier til selskapet. For ytterligere informasjon se hjemmesidene til Sterling AS eller Rom for Flere AS.

Kjøper
Selger

NFB Relocation Services AS solgt til First Mover Group AS

NFB Relocation Services er en av Norges ledende flyttebedrifter i bedriftsmarkedet, og har siden 2001 bistått en lang rekke store bedrifter og offentlige instanser med relokalisering til nye lokaler. First Mover Group er eier av Relokator AS. Relokator ble etablert i 2006 av Tore Martinsen, og selskapet er i dag den største aktøren innen leietakerrådgivning i forbindelse med relokaliseringsprosesser, kontorflytting og montasje Relokator har kontorer i Oslo, Stavanger og Bergen, og er landsdekkende operativt.

NFB vil fortsette som et selvstendig selskap i etterkant av transaksjonen. Weibull bisto eierne av NFB med å finne en ny langsiktig eier til selskapet.

Kjøper
Selger

Eurofins kjøper Radonlab AS

Eurofins, verdens ledende selskap innen laboratorietesting knyttet til mat, miljø og farmasi, har kjøpt Radonlab AS, Norges ledende laboratorium innen radontesting og rådgivning. Oppkjøpet sikrer Eurofins kompetanse innen et fagfelt med økende betydning i Norden.

Weibull var rådgivere for Radonlab i prosessen med å finne nye strategiske eiere. For mer informasjon se Eurofins hjemmeside.

Kjøper
Selger

Veidekke ASA kjøper Leif Grimsrud AS

Veidekke Entreprenør AS har inngått endelig avtale om å kjøpe 80 % av aksjene i anleggs-entreprenøren Leif Grimsrud AS i Halden med datterselskapene Leif Grimsrud Entreprenad AB og Øst AS.

– Veidekke ønsker å vokse i anleggsmarkedet, og Grimsrud vil styrke vår lokale og regionale virksomhet i det sentrale østlandsområdet, sier adm. direktør Dag Andresen i Veidekke Entreprenør.Grimsrud har 230 ansatte i Østfold og 30 i Strømstad, og samlet omsetning var 920 millioner kroner i 2014. Grimsrud utfører lokale byggeoppdrag i Halden og anleggsoppdrag i Østfold, Akershus og i Bohuslän. – Grimsrud er en solid og veldrevet entreprenør som har levert gode resultater i lang tid. De har god kompetanse på prosjektering, planlegging og drift med egne ansatte og maskiner. I tillegg har de sammen­fallende verdier og en bedriftskultur som vil passe svært godt inn i Veidekke. Vi ser frem til å få deres dyktige fagarbeidere og funksjonærer med på vårt lag, sier administrerende direktør Dag Andresen i Veidekke Entreprenør.

Weibull var rådgiver for Leif Grimsrud AS i prosessen som nå har ledet frem til inngått endelig avtale med Veidekke. – Som en del av Veidekke i det sentrale østlandsområdet og i Bohuslän vil Leif Grimsrud AS, Øst AS og Leif Grimsrud Entreprenad AB nå lettere kunne utvikle og styrke sine tjenester mot det lokal næringslivet, sier Frithjof Samuelsen, partner i Weibull AS. Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 24 milliarder kroner (2014), og halvparten av de 6 400 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Overdragelsen skjer med virkning fra 13. november. Kjøpesummen utgjør 300 millioner kroner. For ytterligere informasjon se pressemelding fra Veidekke og GG Gruppen, samt presseomtale i Hegnar.no, bygg.no, Halden Arbeiderblad og Teknisk Ukeblad.

Kjøper
Selger

Renax AS og Renax Renhold AS solgt til Canny Co AS

Renax Gruppen har drevet med renhold siden 1997. Renax Renhold AS skreddersyr totalløsninger tilpasset hver enkelt kunde innenfor alle områder av renhold. Renax arbeider eksklusivt med byggrenhold og er en ledende aktør i Osloregionen. Canny Co AS er eid og drevet av personer med lang erfaring i rengjøringsbransjen, og som vil videreføre Renax Gruppens lange og solide tradisjoner til beste for både nåværende og nye kunder.

Weibull AS har bistått som rådgivere for Renax Gruppen. Se også hjemmesiden til Renax Renhold AS for mer informasjon om tjenestene til Renax Gruppen.

Kjøper
Selger

Spoon og Bonnier Media kjøper Teft

Nordens ledende content marketing-byrå Spoon og Bonnier Media kjøper content-byrået Teft. Det nye Spoon Norge kommer etter sammenslåingen til å ha 18 ansatte og en forventet omsetning på over 30 millioner norske kroner i 2016.

– Det er en “perfekt match”. Tefts anerkjente gode kunnskap, sammen med Bonnier Medias spesialistkompetanse og vårt globale nærvær gir oss en posision som Norges ledende content marketing-byrå, sier Johan Andersson, Head of International Expansion i Spoon. Det norske content-byrået Teft ble etablert i 2006 og har siden da vokst til et fullservicebyrå og Norges sterkeste eierledede byrå innen content marketing. Selskapet har i dag 14 ansatte. – Spoon er i elitedivisjonen innenfor vår bransje, og det å bli del av Spoon-familien vil gi kundene våre tilgang på ekspertise innen digital utvikling, native advertising og analyse, sier Eirik Norderud, daglig leder i Teft. – I tillegg blir vi en del av et nettverk med 20 års erfaring i å håndtere content-kunder i Norden og resten av verden. Det ser vi frem til å hente synergier fra. – For øvrig har Teft ved flere anledninger bistått Bonnier Media med utvikling og videreutvikling av deres magasinportefølje. Vår felles faglige forståelse og ambisjon gir oss derfor høye forventninger til hva vi i fellesskap skal utrette for kundene våre. Spoon er en stor nordisk aktør med mangeårig erfaring fra det norske markedet og eget kontor i Oslo siden 2014. De går nå sammen med Bonnier Media og kjøper 100 prosent av aksjene i selskapet. Som en del av oppkjøpet kommer Bonnier Creative, Bonnier Medias avdeling for content marketing, til å flytte inn i det nye selskapet. Bonnier Creative leverer i dag integrerte content-løsninger til i første rekke Bonnier Medias ulike annonsører, men de har også flere tradisjonelle content marketing-kunder. – Vi gjør dette først og fremst fordi vi styrker og kompletterer vårt tilbud til våre eksisterende content marketing-kunder og annonsører. Ved å slå kreftene sammen med både Spoon og Teft, vil vi i aller høyeste grad skape en reell merverdi for våre kunder, samt ta en posisjon som foretrukken samarbeidspartner, sier Trond Juliussen, administrerende direktør i Bonnier Media. Med det nye selskapet på plass, kommer Spoon-konsernet til å ha 160 ansatte og en omsetning på 250 millioner svenske kroner. Foruten tre svenske kontorer – i Stockholm, Gøteborg og Malmø, har Spoon et eget kontor i Finland og et nettverk av partnere over hele verden. – Vi har Nordens sterkeste tjenester innenfor content marketing, med spesialister innenfor hver gren, samtidig som vi med dette oppkjøpet ytterligere posisjonerer oss som en nordisk aktør med internasjonal tilstedeværelse, sier Johan Andersson, head of international expansion. Weibull var rådgiver for Teft i prosessen. For mer informasjon se pressemelding fra Spoon. Se også presseomtale i Dagens Næringsliv, Kampanje, Dagens Media og Breakit  Om Spoon

Spoon er et contentbyrå. Vi skaper medieopplevelser for våre kunders målgrupper. Vi gjør engasjerende redaksjonelt innhold som pakketeres i ulike kanaler som aviser, nyhetsbrev, web, magasin og web-tv. Vi sørger for at ditt innhold når ut og påvirker mottakeren. Vi gir varemerker mening og innhold.Om Teft

Teft er et ledende kommunikasjonsbyrå innen utvikling, bygging og drift av egne kanaler. Siden 2006 har selskapet bistått industrikonsern, store offentlige aktører, organisasjoner og mange av Norges største mediebedrifter med redaksjonell utvikling, rådgivning og produksjon. Selskapets mål er å skape innhold og produkter som er nyttig, relevant og engasjerende, og samtidig gi treffsikre råd som bidrar til å trekke kundene, faget og selskapet videre.Om Bonnier Media/Bonnier Creative:

Bonnier Media AS er en del av Nordens største mediekonsern, og gir i Norge bl. a. ut Costume, Tara, Stella, Bo Bedre, BoligPluss og Vi i Villa både på print og digitalt, samt at vi satser på rene digitale produkter som Stylista.no. I tillegg satses det på content marketing og event. Bonnier Media er et moderne mediehus med mål om gi brukere og lesere inspirasjon og opplevelser, samt skape verdi for samarbeidspartnere. Bonnier Creative er en avdeling som produserer content-løsninger både for egne kunder, samt for Bonnier Medias annonsører.

Kjøper
Selger

Betong Øst kjøper Dyrøy Betong Spydeberg

Betong Øst AS er en videreføring av ferdigbetongvirksomheten til Kongsvinger Betong AS og Nor Betong AS i Hedmark, Oppland og Akershus. Disse to selskapene eier 50 % hver i Betong Øst AS. Dyrøy Betong Spydeberg AS har et av de mest moderne og funksjonelle betongstasjoner i Norge. Betongverket er bygget ut i fra de strengeste krav som er i markedet, og stasjonene er sertifisert for alle typer fabrikkblandet betong. Selskapet omsetter for ca. NOK 30 mill. pr. år Formålet med oppkjøpet er å etablere seg som en betydelig aktør innenfor ferdigbetong i indre Østfold. Weibull AS har vært rådgiver for Betong Øst AS i oppkjøpsprosessen.

Kjøper
Selger

Room2Room solgt til Hestra Inredningar AB

Room2Room har i en årrekke vært en totalleverandør av tjenester til hotellinnredningsmarkedet. Room2Room har vunnet og levert prosjekter til alle de større hotellkjedene som er representert i Norge, og har levert innredningsløsninger til hoteller i mange land i Europa. I forbindelse med at eieren ønsket å trekke seg tilbake ble Weibull engasjert for å finne en ny eier som kunne videreutvikle selskapet, og den 29. juni 2015 var transaksjonen med det svenske selskapet Hestra Inredningar AB gjennomført.

Hestra Inredningarer et familieeid selskap som produserer og selger butikkinnredninger. Weibull AS har bistått som rådgivere for Room2Room.

Kjøper
Selger

Frøy Akvaservice kjøper 66,5% av aksjene i Mermaid AS

Frøy Akvaservice AS er det ledende havbruk serviceselskap i Midt Norge og omsetter sammen med søsterselskapet Frøy Sjøtransport for ca 350 mill kr. Selskapene er eid av Gåsø Næringsutvikling. Mermaid AS samler virksomheten i selskapene Mermaid Drift, West Dykkerservice, Sunnfjord Dykkerservice, Møre Dykkerservice og West Service. Disse selskapene er den ledende grupperingen innenfor havbruk service i Sunnmøre og i Nordre Sogn og Fjordane.

Selskapene har en samlet omsetning på ca 120 mill kr og 96 ansatte. Begge selskapsgruppene har Marine Harvest som sin store kunde og samarbeidspartner. Gjennom dette oppkjøpet ser en mulighet for stordriftsfordeler samtidig som man vil være bedre rustet til å møte økte krav fra kundene både med hensyn til HMS og KS arbeide. Samtidig ser man at det er nødvendig med store investeringer i stadig mer avanserte fartøyer og utrustning for å betjene de store oppdrettsselskapene.

Rådgiver i oppkjøpsprosessen har vært Weibull AS.

Kjøper
Selger

Abipro AS ekspanderer og kjøper 70% av aksjene i Flexibel Regnskap AS

Abipro AS er et nystartet firma som tilbyr en full skala av tjenester til rørleggerselskaper, fra etablering av selskap til opplæring i prosjektsystem og utføring av regnskapsføring til fastpris. Gründerne av Abipro har lang erfaring fra rørleggerbransjen og har bl.a. stått for utviklingen av JobOffice, et dataverktøy som i dag benyttes av 1000 rørleggerbedrifter i Norge. Mer informasjon om selskapet finner du her.

Flexibel regnskap AS er et relativt nystartet regnskapskontor i Stjørdal med betydelig kompetanse og erfaring i regnskapsbransjen. Formålet med oppkjøpet er å kunne tilby en komplett tjenestepakke til rørleggerbransjen, men hovedfokus på regnskapstjenesten. På årsbasis etableres rundt 300 nye rørleggerfirma i Norge. Både disse og eksisterende rørleggerfirma vil kunne dra særlig nytte av tjenestepakken som tilbys.

Weibull AS har vært rådgiver for Abipro AS i oppkjøpsprosessen.

Kjøper
Selger

Bernhd. Brekke AS selger 70% av Solhjell AS til Bøndenes Hus, Oslo

Solhjell AS har nærmere 70 års erfaring innen konfeksjon, og fremstår i dag som et av de sterkeste fagmiljøer innen bunader i Norge. Med en moderne systue i Estland har Solhjell lyktes med å kombinere norske tradisjoner med dyktige fagfolk innen søm og brodering. Dette har bidratt til at Solhjell har etablert seg som en kvalitetsleverandør av bunader til det norske folk. Bøndenes Hus AS Bøndenes Hus AS, eid av Bondeungdomslaget i Oslo, har over 100 års historie innen utvikling, produksjon og salg av bunader. Selskapet driver i dag to butikker, Heimen Husflid og Den Norske Husfliden. Heimen har også egen produksjonsavdeling i Oslo som leverer skreddersydde bunader.

For Bøndenes Hus er det viktig å sikre at Solhjell også i fremtiden kan levere kvalitetsprodukter til gode norske bunadsbutikker. Bernhd. Brekke AS og Bøndenes Hus AS har inngått en avtale hvor Bøndenes Hus AS overtar Bernhd. Brekkes aksjepost på 70% i Solhjell AS. De resterende 30% av aksjene eies av daglig leder Inger Siri Strand som fortsetter som daglig leder i selskapet. Med dette vil Solhjell AS få et mer strategisk eierskap i et miljø som vil styrke Solhjell som leverandør av kvalitetsbunader til det norske bunadsmarkedet. Det nye eierskapet vil satse sterkt på å videreutvikle Solhjell sin markedsposisjon i samarbeid med dagens og nye kunder.

Weibull AS har vært rådgiver for Bernhd. Brekke AS i prosessen.

Kjøper
Selger

OTIS A/S (Danmark) ekspanderer på Vestlandet - har kjøpt Ingeniør Stein Knutsen AS og Knutsen Heisalarm AS

Ing. Stein Knutsen er et ledende heisfirma på Vestlandet med base i Bergen og avdelinger i Haugesund og på Østlandet. Virksomhetene leverer komplette nye heisprosjekter, driver utstrakt service & vedlikehold og har tilknyttet egen alarmtjeneste. Knutsen har stor kundekrets, vist god vekst og gode resultater. Selskapene forblir selvstendige enheter i OTIS-familien. OTIS vil gjennom denne transaksjonen øke sitt nærvær på Vestlandet og gjennom ytterligere vekst i fremtiden få et større fotavtrykk i Norge og bidra til målet om at OTIS blir ledende heisaktør i Norge. Ingeniør Stein Knutsen AS/Knutsen Heisalarm AS Selskapet ble etablert i 1973 av familien Knutsen hvor Thomas Knutsen er daglig leder. Det er vel 30 ansatte i selskapet og har en omsetning på i overkant 60 millioner og et konsolidert nettoresultat på ca 20%.OTIS Otis Elevator Companies er verdens største heisfirma med 61 000 ansatte i 200 land og en omsetning på USD13 mrd. Otis i Norge har fra før en omsetning på vel 200 mill. og i overkant av 150 medarbeidere. Weibull AS var rådgiver for Ingeniør Stein Knutsen AS/Knutsen Heisalarm AS i transaksjonen.

Kjøper
Selger

Ramstadkrysset Auto solgt til Bilbutikk 1

Bilbutikk 1 etablerer seg nå også i Indre Østfold. Kjøpekontrakten med Volvoforhandleren Ramstadkrysset Auto ble undertegnet 30. november. Vi føler det vanskelig å overleve som lykkelig og liten i fremtiden. Det går mot store enheter, og det er en næring som krever stor kapital. Vi synes det er bedre å være en del av en større konstellasjon, sier Tore Rylander, daglig leder ved Ramstadkrysset Auto. Rylander er også medeier i holding-selskapet sammen med Jan Helge Gundersen, Torbjørn Holthe og Frank Rylander. Bilbutikk 1 har i dag bilutsalg i de store Østfold-byene, i Follo og nå altså i Mysen. Selskapet forhandler Volvo, Kia, Land Rover og Hyundai.

I tillegg har man autoriserte verksteder, dekkhotell, lakkering, BilRessurs, og Easy Rent Hertz. Selskapene eies av Breivik Holding. Breivik Eiendom kjøpte for en tid siden tomt på Sekkelsten i Askim for å sikre en lokalisering nær E18. – Det ligger vel i kortene at virksomheten i Indre Østfold i fremtiden skal være på Sekkelsten. Det er den beste beliggenheten en kan få. Ledelsen i selskapene skal nå stake ut retningen, og så vil det vel ganske raskt komme en byggemelding, sier Breivik. Mer om transaksjonene finner du i vedlagte artikkel fra Presseomtale Ramstadkrysset Auto AS - bilnytt.no og i Smaalenenes Avis

Weibull bistod Ramstadkrysset Auto AS i transaksjonen

Kjøper
Selger

Fire ortopediselskaper fusjonerer og får Blatchford Ltd. som hovedeier

Nytt ortopediselskap Blatchford Norway AS resultat av fusjon mellom Ortopediservice AS, Atterås Ortopediteknikk AS, Nordland Ortopediske Verksted AS og Aktiv Ortopedi AS. Britiske Chas A Blatchford LTD går inn som hovedeier i et nytt ortopediselskap som resultat av fusjon mellom Ortopediservice AS i Kristiansand, Atterås Ortopediteknikk AS i Bergen, Nordland Ortopediske Verksted AS i Bodø og Aktiv Ortopedi AS i Tromsø. Hovedaksjonærene i de fire ortopediselskapene deltar som aksjonærer og medarbeidere i det nye samlede selskapet.

Blatchford er en familieeid bedrift i England med over 120 års erfaring innen proteseproduksjon. Les pressemeldingen her. Det nye selskapet vil fortsette de nåværende aktivitetene i Aktiv Ortopedi, Ortopediservice, Nordland Ortopediske Verksted og Atterås Ortopediteknikk. Blatchford og aksjonærene i de fire bedriftene deler en felles målsetningen om å fortsette å utvikle den kliniske «beste praksis» tankegangen og fortsette å forbedre tjenestene til pasientene.

Weibull var rådgiver for de 4 ortopediselskapene. Se også pressemeldingen fra Blatchford for ytterligere informasjon.

Kjøper
Selger

Nye medeiere i Autovie

Lars Dahl og Tom Arne Ingier har inngått avtale med eierne av Autovie AS, Ronald Hansen og Roger Hansen om å overta 50,6 % av aksjene i selskapet. Øvrige eiere er brødrene Ronald og Roger Hansen. Tidligere aksjonær og daglig leder Johan Forsman blir med videre som salgssjef under de nye eierne. Sammen skal dette teamet bli Norges største Citroën forhandler innen 3 år. Planen er å passer 200 millioner i omsetning neste år. Autovie Autovie startet opp i midten av mai 2008 med salg og service på Citroën person- og varebiler i samlokalisering med Autonova i det tidligere anlegget til US Møller i Kloppaveien 16, sentralt ved det nye Lørenskog sentrum.

Autovie har 26 ansatte og omsatte i 2013 for 115 millioner kroner. Lars Dahl Startet i bilbransjen i 1991 hos Ullern Bil. Etablerte i 1995 Kia/Dahihatsu-forhandleren Vest Auto. Overtok i 1999 Citroën-forhandleren AutoCo Bærum (tidligere Muri Autoco) og drev denne til 2005 da han ble dagliger leder hos Ford Forum i Sandvika. Var i perioden 2007 til 2013 ansvarlig for Røhne Selmer i Oslo, hvor han også hadde 9 % prosent eierandel. Tom Arne Ingier Har solgt både Saab, Triumph, Subaru, Fiat, Mazda og Hyundai. Arne Ingier Bil AS vil bli drevet videre av Tom Arnes sønn, hovedsakelig med kjøp og salg av brukte bilder. Arne Ingiers Bilverksted AS (Mekonomen), hvor Tom Arne Ingier eier 50 %, trappes ned og er senere planlagt avviklet.

Kjøper
Selger

AF Gruppen kjøper Fjerby

AF Gruppen har gjennom sitt datterselskap VSP Holding AS inngått avtale med eierne av Fjerby AS om å overta 100 prosent av aksjene i selskapet.

Fjerby AS ble stiftet i 1979 og er Norges eldste spesialfirma innen fjellsikring, selskapet leverer og monterer rasgjerder, snøgjerder, steinsprangnett mm. Fjerby opererer i hele landet og har en solid posisjon i markedet både som materialleverandør og som utførende entreprenør. Kjøpet omfatter også overtagelse av 50 prosent av aksjene i DS Entreprenør AS som også tilbyr fjellsikringstjenester. Fjerby AS og DS Entreprenør AS omsatte for henholdsvis MNOK 65 og MNOK 34 i 2013. Weibull var rådgiver for Fjerby i transaksjonen. Se også pressemelding fra AF Gruppen.

Kjøper
Selger

GK Elektro overtar Ing. Hans Pedersen

GKs strategi med utvikling av GK Elektro AS fortsetter som planlagt. Med dette kjøpet er GK Elektro på plass i Bergen og vil kunne tilby sine kunder et bredt produkt som supplerer leveranser av ventilasjon, byggautomasjon og kjøling. Ing. Hans Pedersen AS er en elektroentreprenør og teleinstallatør for Åsane og Bergen. De har totalt ca 40 ansatte fordelt på serviceavdeling, anleggsavdeling og storkundeavdeling.

Firmaet har gjennom årenes løp hatt god økonomisk vekst, og er i dag et veletablert firma med mange faste kunder. GK er Nordens ledende totaltekniske entreprenør og servicepartner. Selskapet leverer løsninger for nye- og eksisterende næringsbygg. Weibull har bistått Ing. Hans Pedersen AS i prosessen. Se også vedlagte pressemelding for ytterligere informasjon.

Kjøper
Selger

Braathe Gruppen kjøper alle aksjene i Pepco

Braathe Gruppen AS har kjøpt selskapet Pepco AS og vil innlemme selskapet i egen virksomhet i løpet av året. Oppkjøpet er en naturlig del av Braathe Gruppens strategi for videre vekst og ekspansjon i markedet for Nettsky- og IT driftstjenester i Norge. Pepco AS er spesialister på IT-drift. De tar ansvar for forvaltning og drift av IT – enten som IT-avdeling eller som IT-avdelingens forlengede arm.

Selskapet holder til i Oslo sentrum. Pepco har levert profesjonelle IT-tjenester til SMB-markedet på østlandet siden 1997. Selskapet kombinerer standarder og skreddersøm til en fleksibel, kundeorientert pakke. Sentralt i konseptet er deres servicedesk - bemannet med kompetente IT-spesialister. Braathe Gruppen leverer nettskyløsninger fra eget datasenter til kunder i hele Norge. Weibull var rådgiver for Pepco i transaksjonen. Se også vedlagte pressemelding for ytterligere informasjon.

Kjøper
Selger

9 SATS og ELIXIA treningssentre solgt til ICON

De ni siste sentrene er alle solgt til samme kjøper og vil bli slått sammen til en ny kjede som heter ICON. Den nye treningskjeden består av: ELIXIA sentrene på Bekkestua, Hoff, Lillestrøm og Årvoll i tillegg til SATS sentrene på Grorud, Ila, Manglerud, Sandnes og Stavanger. Treningssentrene de kjøper har 40 fast ansatte, 300 timeinstruktører og ca. 16.000 medlemmer. Omsetningen til disse ni sentrene er på ca. 125 millioner kroner.

Eierne av Nytt Senter er Gudleiv Bjørklund, Tom Even Mortensen og Christian Sinding. Gudleiv Bjørklund er administrerende direktør i finansieringsselskapet Cellector Norge. Tom Even Mortensen har bakgrunn fra olje- og gassindustrien. Christian Sinding er partner i Nordens største oppkjøpsfond, EQT, som blant annet har kjøpt opp deler av Storm Geo og XXL.

Weibull var rådgiver for SATS og ELIXIA.Pressemelding

Kjøper
Selger

SATS Sandsli solgt til Aktiv365

Aktiv365 og investeringsselskapet OT Invest kjøper SATS Sandsli, som dermed blir det femte treningssenteret i Aktiv365-kjeden.Konkurransetilsynet har pålagt SATS og Elixia å selge 11 treningssentre i forbindelse med den planlagte fusjonen mellom SATS, ELIXIA og Fresh Fitness. Weibull AS er rådgiver for SATS og ELIXIA i forbindelse med salget av disse treningssentrene. Vi takker alle involverte parter for en konstruktiv og effektiv prosess. Se også pressemeldingene fra Aktiv 365 og SATS for ytterligere informasjon.

Kjøper
Selger

SATS Vulkan solgt til SiO

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) kjøper SATS Vulkan, som dermed blir det femte treningssenteret til SiO Athletica.

SATS Vulkan er ett av syv treningssentre Konkurransetilsynet har pålagt SATS å selge i forbindelse med sammenslåingen med ELIXIA. Det populære treningssenteret ligger sentralt plassert ved Akerselva, med kort avstand til flere studentbyer og læresteder. "SATS Vulkan er et moderne og attraktivt treningssenter, og dette er gode nyheter for studentene", sier Magnus Nystrand, styreleder i SiO. Weibull AS var rådgiver for SATS og ELIXIA i forbindelse med salget av 11 treningssentre. Vi takker alle involverte parter for en konstruktiv og effektiv prosess. Se pressemeldinger fra SiO og SATS Vulkan for ytterligere informasjon.

Kjøper
Selger

Fjordland overtar 75 % av selskapene Matvarehuset og Transporty

Fjordland inn i markedet for direkte levert mat til eldre Fredag 4. april overtok Fjordland AS 75 % av aksjene i Matvarehuset AS og Transporty AS. De Bergenslokaliserte selskapene leverer varme og kalde ferdige middagsløsninger til eldre og til institusjoner. Matvarehuset AS og Transporty AS leverer næringsrike og skikkelige måltider til hjemmeboende eldre og institusjoner i Bergensområdet. Bedriftene har blant annet kontrakt med Bergen kommune og flere omkringliggende kommuner. Det er et potensial for et utvidet tilbud av direkte leverte næringsrike og gode måltider til eldre. Med dette grepet går Fjordland inn i et spennende marked hvor Fjordland per i dag har liten tilstedeværelse.

Fjordland ønsker å bidra med kompetanse for å gjøre det eksisterende tilbudet enda bedre og bidra til vekst i de to Bergensselskapene. På sikt vil brukerne få et enda bedre og bredere mattilbud. Matvarehuset tilbyr måltidsløsninger som er i tråd med Fjordlands verdier og filosofi. Begge selskaper leverer næringsrik og smakfull mat, fortrinnsvis basert på norske råvarer. Matvarehuset AS ble stiftet i 2005 og Transporty AS i 2011. Selskapene omsetter for rundt 29 millioner kroner. Gründer og eier Freddy Furenes beholder 25 % av aksjene i begge selskaper og vil fortsette som daglig leder.

Weibull har vært rådgiver for Matvarehuset og Transporty. Se også pressemelding fra Fjordland for ytterligere informasjon.

Kjøper
Selger

Saltens Bilruter kjøper aksjemajoriteten i Wiiks Transport

Gjennom kjøpet av aksjene i Wiiks Transport AS vil vi styrke vår posisjon som godstransportør i Nord Norge og samtidig utvide virksomheten på Nordkalotten sier adm. dir. Wilhelm Hunstad i Saltens Bilruter AS. Wiiks Transport AS, som har hovedkontor i Skibotn og avdeling i Luleå, vil åpne for nye muligheter i markeder hvor vi i dag ikke er representert og vil legge grunnlag for styrking av tilbudet til våre kunder både innenfor transport og spedisjon. Med tilførsel av 80 – 90 mill. kr i omsetning vil konsernet Saltens Bilruter få en omsetning innenfor godstransport på Nordkalotten på over 300 mill. kr.

Aksjene kjøpes fra Per Arne Wiik som har vært hovedeier og driver av selskapet gjennom 40 år. Med Saltens Bilruter som hovedeier av Wiiks Transport AS er det lagt et godt grunnlag for videreføring og videreutvikling av selskapet sier Per Arne Wiik, som vil fortsette som daglig leder i selskapet. Weibull var rådgiver for Wiiks Transport. Kontaktpersoner: Wilhelm Hunstad Mobil: 0047 977 91 525 Epost: wilhelm.hunstad@saltensbil.no Per Arne Wiik Mobil: 0046 705 884 207 Epost: per-arne@wiiks.no Se også medieomtale i Transportmagasinet, Avisa Nordlandog Nord 24.

Kjøper
Selger

Enimed.no AS har fått nye eiere

Enimed.no AS har fått nye eiere.Selskapet er importør og distributør av tekniske hjelpemidler og utstyr til fysikalsk medisin og rehabilitering. Kundegruppen er hovedsakelig leger, fysioterapeuter og kiropraktorer, men også andre klinikker med relevant fysikalsk medisinsk bakgrunn. Eierne, Egill Knag og familie har valgt å selge til Anders Olborg, tidligere markedsdirektør i Alere, og Tore Borkø, salgssjef i Enimed gjennom sine eierselskaper. Egill Knag fortsetter i selskapet som Markedssjef.

Kjøper
Selger

Saga Innovation AS solgt til Centric Nordic Holding AS

Fra 1. januar 2014 blir Saga Innovation en del av Centric konsernet, et større europeisk selskap med over 5000 ansatte og medarbeidere i hele Skandinavia og Nord-Europa. Saga Innovation er et ledende kompetansehus av opplæringsprodukter og konsulenttjenester i Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus. De har delt sine tjenester inn i virksomhetsområdene IT People, IT Services og IT Studies. Det er dynamikken og samhandlingen mellom de tre satsningsområder som gjøre Saga Innovation unike. Centric er et IT-selskap med hovedkontor i Nederland. I Norge driver Centric vikarutleie og rekruttering, tidligere Xtra Personell.

Formålet med navnendring 1 november 2013 er å skape en tydeligere posisjon i markedet og skape synergier over landegrensen i et arbeidsmarked som blir stadig mer globalt og grenseløst. I et globalt arbeidsmarked trengs det bemanningsaktører som agerer og tenker internasjonalt. Centric Norge har lokalkontorer i alle de store byene i Norge, men har ikke tidligere vært representert i Hamar regionen. Weibull AS har bistått Saga Innovation AS Se medieomtale i Computerworld.

Kjøper
Selger

Otterlei Group har signert avtale om overtakelse av alle aksjene i Contech as.

Otterlei Group er et norskeid investeringsselskap med fokus på industri og eiendom, og eier også de to produksjonsbedriftene Adax og Norac AS. Contech har det siste året vært ute etter å finne en industriell samarbeidspartner som kan være med å løfte bedriften. De har siden oppstarten i 1998 hovedsaklig levert innredning og bad til til skips- og offshoreindustrien, men måtte finne et nytt marked i 2010 som følge av finanskrisen. Produksjonen ble da rettet mot byggeindustrien og firmaet har til nå levert over 8000 bad til skip og 1800 bad til bolig. De to gründerne av Contech, Tom Knudsen og Ragnar Olsen, ser frem til at en ny eier skal få videreutvikle bedriften. Dette vil også være en god løsning for kundene våre, der vi vil ha enda større mulighet til å imøtekomme deres behov, sier Knudsen.

Bakgrunnen for kjøpet er Contechs unike konsept med ”smarte bad”. Dette er et produkt der alle tekniske installasjoner til hele boligen er tilknyttet badet. Det er ingen tvil om at dette er en bedrift med flere spennende produkter og dyktige medarbeidere, sier Jan Sigurd Otterlei, styreleder i Otterlei Group. Fortsatt drift i Arendal Selskapet vil drive videre på Krøgenes i Arendal under samme navn. Driften skal fortsatt være fokuserrt på prefabrikerte bad til byggeindustrien. Avtalen forutsetter at kjøpet blir godkjent av konkurransetilsynet

Weibull var rådgiver for Contech Holding AS. Se også medieomtale i VVS Aktuelt, og pressemelding fra Norac For ytterligere informasjon: Jan Sigurd Otterlei, styreleder Otterlei Group AS. Tlf. 90 10 11 63. Email : jan.sigurd.otterlei@otterleigroup.no Ellen Knudsen Løvås, Daglig leder Contech as,Tlf: 91595777, mail: ellen@contech.no

Kjøper
Selger

STØRRE SJANSE FOR Å VINNE I NORDOMRÅDENE

En sterk vekst og økt konkurranse knyttet til nordområdeutviklingen utfordrer nordnorsk næringsliv. JM Hansen og Tromsø elektro er de to eldste aktørene innenfor elektrobransjen i Tromsø. Selskapene er svært tilfreds med å ha inngått samarbeidsavtale for å styrke selskapets og landsdelens konkurransekraft i møte med fremtidens utfordringer. Mange nasjonale og internasjonale aktører ser nordover. Det er her den største verdiskapingen vil komme. Vårt mål er å videreutvikle JM Hansen til å kunne møte en hvilken som helst konkurrent innen elektrobransjen på vår hjemmebane, sier Nina Hjort, administrerende direktør i JM Hansen og Jostein Pettersen i Tromsø Elektro, som fra nå er en del av JMH.

Pettersen vil i fremtiden bli leder for ett viktig forretningsområde til JM Hansen, JM Hansen Maritim. Med dette oppkjøpet styrker JM Hansen sin posisjon i nord. Antall ansatte vil overstige 170 og samlet omsetning ca 250 mill. Begge bedriftene har tiår for tiår bygd nordnorsk kompetanse innen elektrobransjen, og vil fortsette veksten fremover. Alle deler av JM Hansen blir styrket gjennom dette oppkjøpet. Særlig tilfreds er jeg med den kompetansen vi nå får på Maritim side for å ta nye markedsområder. Vi skal vokse kraftig knyttet til oppdrett, olje/gass og tradisjonell maritim sektor, sier Hjort. Den Maritime skipstrafikk vil endre seg i betydelig grad inn i neste generasjon.

Den gradvise åpningen av nordøstpassasjen og en forventet økning i trafikken langs vår egen kyst gir enorme muligheter. Denne utviklingen skal ikke Nord-Norge være en tilskuer til. Vi skal tvert i mot være en pådriver og utvikler, og JM Hansen skal ta vår del av dette ansvaret, sier Hjort. Våre kunder vil møte en enda sterkere samarbeidspartner. Vi skal bli bedre både i møte med enkeltkunden og enkle oppdrag, og også være med i de store utviklingstrekk. All virksomhet videreføres og butikkene i nærmarkedet i Tromsø skal utvikles ytterligere. Oppkjøpet skjer i et tett samarbeid mellom JM Hansen og Tromsø Elektro. Alle ansatte blir med i nye JM Hansen. For ytterligere kommentarer, kontakt Nina Hjort 416 05 904 eller Jostein Pettersen 900 11 058 Weibull var rådgiver for Tromsø Elektro.

Kjøper
Selger

Tradisjonsrikt selskap styrker sin virksomhet.

Fjeldseth vil med dette styrke sin posisjon innenfor servicesegmentet og mindre entrepriser. Samtlige 13 ansatte i Elsøk får ansettelse i Fjeldseth når virksomheten overtas. Aktiviteten i Elsøk vil bli flyttet over til Fjeldseth’s lokaler i Haakon VII’s gate i Trondheim. Elsøk’s omsetning i 2012 var på 14 mill kr med et driftsresultat på 1,4 mill kr. Fjeldseth, som kan se tilbake på over 110 års virksomhet, er en av de ledende elektrobedrifter i Midt-Norge og hadde i 2012 en omsetning på knappe 100 mill kr med et driftsresultat på drøyt 4 mill kr.

Adm. dir John-H Waatsveen i Fjeldseth sier han er godt fornøyd med å kunne legge Elsøk’s virksomhet inn i Fjeldseth. Overtakelsen innebærer at Fjeldseth står sterkere rustet til å møte markedets krav til økt service og tilgjengelighet, og man regner i tillegg med å kunne overta en spennende, ny kundeportefølje. Daglig leder Svein Kämpe i Elsøk er svært tilfreds med at man har funnet nye eiere til Elsøk. Han nærmer seg selv pensjonsalderen og det føles godt å ha funnet en ny, trygg havn for virksomheten og de ansatte. Weibull var rådgiver for Fjeldseth AS

Kjøper
Selger

Martin Prestegård AS styrker sin posisjon i installasjonsmarkedet i Bergen

Martin Prestegård AS vil med dette styrke sin posisjon i installasjonsmarkedet i Bergen og få tilgang på verdifull prosjektledererfaring. Samtlige 7 ansatte i Nico Elektro AS får ansettelse i M. Prestegård AS når virksomheten overtas. Aktiviteten i Nico Elektro vil bli flyttet over til M. Prestegård AS lokaler ved Kokstad. Nico Elektro As omsetning i 2012 var på NOK 12,8 mill. med et driftsresultat på NOK 0,3 mill. M. Prestegård AS hadde i 2012 en omsetning på NOK 30 mill. med et driftsresultat på NOK 1,8 mill. Adm. dir. Knut Prestegård sier han er godt fornøyd med å kunne legge Nico AS virksomhet inn i M. Prestegård AS. Daglig leder og eier Tore Nielsen i Nico Elektro AS er også meget tilfreds med at man har funnet ny solid eier til Nico Elektro AS. Rådgiver i prosessen har vært Weibull AS

Kjøper
Selger

Leif Grimsrud AS kjøper BIS Maskin AS

Anleggsentreprenøren Leif Grimsrud AS har inngått en avtale med BIS Maskin AS om kjøp av selskapet Kjøpet styrker Leif Grimsrud AS sin posisjon i Østfold som en betydelig anleggsentreprenør. Gjennom oppkjøpet av BIS Maskin AS tar vi en sterk stilling i Østfold innen anlegg, sier daglig leder i Leif Grimsrud AS, Asle Berg. Videre vil BIS Maskin sin kompetanse knyttet opp mot leveranser til Jernbaneverket tilføre Leif Grimsrud AS mye ny kompetanse sier Berg. BIS Maskin AS har oppdrag innen maskinentrepriser, jernbanedrift, anleggsgartner tjenester og har eget mobilt knuseverk. Kjøpet fordrer godkjennelse av konkurransemyndighetene.

Om Leif Grimsrud AS
Leif Grimsrud AS driver tradisjonell maskinentreprenørvirksomhet. Selskapet utfører alle typer grunnarbeidsoppdrag med arbeidsområde i Østfold og Akershus. Selskapet er etablert med kontor og verksted i Halden. Firmaet ble etablert av brødrene Erling og Leif Grimsrud i 1957 (Br. Grimsrud AS). I 1981 dannet brødrene vært sitt entreprenørfirma og Leif Grimsrud AS ble etablert. Da Leif Grimsrud gikk bort i 1986 gikk sønnen Martin inn som daglig leder som 21 åring. Han tok sin ingeniør eksamen i 1987 og har siden den gang utviklet firma til hva det er i dag. Asle Michael Berg som har vært ansatt i firmaet siden 1988 overtok som daglig leder 1.august 2008. I 2007 feiret firmaet 50 års jubileum. Tidligere overtakelser: 2001 - Høydal Anlegg As, Sarpsborg. 2003 - Fred Johansen, Rygge. 2004 - Vei og Grunn As, Råde. 2011 - Kystmiljø As, Hvaler. 2013 - Lyshaugen Entreprenør As, Rygge. Selskapet sysselsetter ca 115 ansatte og omsatte i 2012 for ca. 300 millioner. Selskapet har siden 1989 også vært etablert med søsterselskap i Strømstad. Grimsrud Entreprenad AB driver sitt geografiske virke fra Gøteborg – Svinesund med ca 50 ansatte og en omsetning på ca 90 millioner i 2012. Dagens eiere av Leif Grimsrud AS er: GG Gruppen AS (95%) og A-M-B Holding AS (5%). www.leifgrimsrud.no

Om BIS Maskin AS
Selskapet ble etablert i 2004 av Bjørn Ingar Strøm og Paul Einar Strøm. Selskapet sysselsatte i 2012 ca. 45 personer og omsatte for ca. 85 millioner. BIS Maskin er et tradisjonelt maskin entreprenør med tilholdssted på Spydeberg i Østfold. Selskapet utfører oppdrag for private og det offentlige i Oslo, Akershus og Østfold. Weibull var rådgiver for BIS Maskin i transaksjonen. Eventuelle spørsmål vedr. ovennevnte bes rettet til eier Martin Grimsrud, mob. 95973200 eller Bjørn Ingar Strøm i BIS Maskin AS, mob. 40039094

Kjøper
Selger

COWI blir Norges største rådgivermiljø innen brannteknikk og brannrelatert sikkerhet

COWI AS overtar 1. november aksjene i Skansen Consult AS, et Bergensbasert firma innen brannteknikk og brannrelatert sikkerhet. Firmaet ble etablert i 1992 og har 38 medarbeidere fordelt på seks kontorsteder i Norge. Med de nye medarbeiderne på plass, kan COWI tilby markedet Norges største brannfaglige rådgivermiljø med 70 medarbeidere. COWI blir med dette den dominerende aktøren i Norge og Skandinavia innenfor fagområdet. Integrasjonen starter umiddelbart etter 1. november forutsatt godkjenning fra Konkurransetilsynet. Styrket kontaktnett, kapasitet og kompetanse Kjøpet understøtter vår strategiske målsetting om videre vekst i Norge innen prioriterte geografier og fagområder. Med kjøpet av Skansen Consult styrker vi vår posisjon vesentlig på Vestlandet men også i Oslo og Tromsø, sier administrerende direktør Terje Bygland Nikolaisen. Videre sier Nikolaisen; - Som den dominante aktøren innen brannteknikk og brannrelatert sikkerhet vil vi få et unikt kunde- og kontaktnett. Dette skal vi aktivt benytte for å erobre nye markeder, også regionalt, og slik befeste vår posisjon som den ledende rådgiveren innen store, komplekse funksjonsbygg herunder flyplasser, sykehus, laboratorie- og kulturbygg i Norge.

Kjøpet av Skansen Consult er i tråd med vår ambisjon om vekst i Vest, hvor de har en sterk posisjon, spesielt overfor privatmarkedet. I tillegg er kjøpet viktig for å utvikle kompetansetunge fagmiljøer – det styrker vår tverrfaglighet og markedsposisjon. COWI får nå blant annet tilgang til et meget interessant marked innen eiendomsforvaltning, samt et voksende marked innen FDV. Skansen Consult tilfører solid kompetanse innen brannteknisk analyse og branndokumentasjon. I COWI setter vi kunnskap og kundeforståelse øverst. I Skansen Consult har vi til fulle fått innsyn i en virksomhet som tenker på samme måte. Dag Skansen, gründer og styreleder i Skansen Consult, understreker at styret er svært tilfreds med å bli en del av COWI. Etter å ha mottatt svært mange interessenter til vårt foretak utmerket COWI seg ved å passe vår organisasjon meget godt. Som gründer er det selvsagt knyttet en del følelser til det som har vært min "baby" i 20 år, men trender i markedet tilsier at en mer slagkraftig organisasjon vil sikre vekst og inntjening på en mer optimal måte. Videre sier Skansen; – Vi har hatt sterk vekst de siste årene, nå var vi klar for å komme inn i et større kompetansemiljø. Begge firmaene representerer sterke faglige miljøer, hvor vi både overlapper og kompletterer hverandre, det samme gjelder våre kunderelasjoner. I tillegg har vi sammenfallende geografiske vekstambisjoner. Vår samlede kompetanse og kapasitet gir det suverent beste tilbudet innen brannteknisk rådgivning. Weibull var rådgivere for aksjonærene i Skansen Consult. Se også pressemelding og medieomtale av transaksjonen i bygg.no

Kjøper
Selger

AS Convect blir en del av Kitchentec AS

Convect er en ledende leverandør av systemløsninger for tilberedning av fastfood på bensinstasjoner, gatekjøkken, kaféer og kiosker. Bedriften utvikler konsepter, leverer og installerer disker, montre, maskiner og småutstyr. I løpet av oktober 2003 flytter virksomheten til AS Convect inn i Storkjøkken-Huset i Arnljot Gellines vei 3 i Oslo og blir del av Kitchentec Gruppen. Storkjøkken-Huset huser for øvrig bedriftene Riise Prosjekt, Berg & Dahl AS, Culina Oslo (Riise & GG Storkjøkken AS) og Oslo Storkjøkken Service AS. Weibull AS har bistått Convect i søket etter en ny partner til virksomheten.

Kjøper
Selger

Sulland Holding overtar aksjemajoriteten i Madsen Bil

Madsen Bil AS i Verdal er den ledende bilforhandleren i Nord-Trøndelag og omsatte i 2012 for nærmere 250 mill kr. Ca 1000 biler fant nye eiere gjennom selskapets virksomhet. Madsen bil representerer merkene Volkswagen, Audi og Skoda. Det er søsknene Per og Christina Madsen som selger seg ned. Sulland Holding AS holder til i Gjøvik og eier i dag 17 bilforhandlere som representerer 14 ulike bilmerker. Omsetningen var i 2011 på 2,2 milliarder kr og gruppen er således en av de største uavhengige forhandlere i landet. Daglig leder i Sullandgruppen er Odd Arvid Sulland. Weibull har vært rådgiver for Madsen Bil AS i forbindelse med transaksjonen.

Kjøper
Selger

Braathe Gruppen kjøper driftsportefølje fra Sesam Data

Kjøpet er en del av Braathe Gruppens økte satsing på ASP Desktop og nettskytjenester. Braathe Gruppen leverer nettskyløsninger fra eget datasenter til kunder i hele Norge. Weibull har vært rådgiver for Sesam Data i denne prosessen.

Kjøper
Selger

Kokstad Bedriftshelsetjeneste AS blir en del av International SOS.

Kokstad Bedriftshelsetjeneste AS er det ledende norske bedriftshelsemiljøet i offshoremarkedet. Gjennom de siste årene har selskapets eiere sett behov for videreutvikling av interne prosesser og en ytterligere profesjonalisering av styringssystemer, organisasjon og ledelse. Mange av selskapets kunder opererer i økende grad internasjonalt og møter nye utfordringer. Dette stiller også økte krav å bistå kundene i disse markedene. 1. mars er selskapet blitt en del av en stor og meget anerkjent aktør som kan tilføre ny kompetanse på disse områdene og samtidig bidra internasjonalt med sin spisskompetanse innen helse- og arbeidsmiljø i det samme nettverket.

About International SOS:
International SOS (www.internationalsos.com) is the world’s leading medical and security services company operating from over 700 sites in 76 countries with 10,000 employees, led by 1,100 physicians and 200 security specialists. Our global services include medical and risk planning, preventative programs, in-country expertise and emergency response for travelers, expatriates and their dependents of over 70 percent of the Fortune 500 companies.

Weibull var rådgiver for de selgende aksjonærene.

Kjøper
Selger

OfficeTeam kjøper Nova IT

Første mars 2013 fullførte OfficeTeam oppkjøpet av konsulentselskapet Nova IT. Dette er en strategisk satsning som vil gi to allerede godt etablerte IT selskaper en større og bredere kompetanse. For våre kunder og markedet generelt vil OfficeTeam og Nova IT komplettere hverandre både på tjenester, produkter og leveransemetoder. Med et bredere geografisk nedslagsfelt og økt kompetanse skal OfficeTeam nå spise markedsandeler.

OfficeTeam er en del av Empir Gruppen med blant annet kontorer i Stockholm, Gøteborg, Uddevalla, Trollhättan og Oslo, og nå også i Tønsberg. Som en del av vår strategi av å være en totalleverandør leverer vi driftsavtaler, utviklingsprosjekter, infrastrukturprosjekter, salg av hardware, software og rådgivning. Med Nova IT sin seniorkompetanse og rendyrkning av tjenester innenfor informasjonssikkerhet befester OfficeTeam sin posisjon som totalleverandør i det norske markedet. OfficeTeam har strategiske partnerskap med de fleste store IT-leverandørene og ble senest i 2012 kåret til Årets SMB partner av Microsoft.

Weibull har bistått Nova IT i prosessen.

Kjøper
Selger

Opplysningsvesenets fond overtar driftsorganisasjon til Sesam Data AS

Opplysningsvesenets fond (Ovf) etablerer med virkning fra 1. februar 2013 et driftsselskap for IKT. Ved etableringen overtar selskapet avtalene som Ovf har hatt med leverandøren Sesam Data AS. - Gjennom avtalen sikres de eksisterende statlige brukerne av Ovf-nett en fortsatt stabil drift. Samtidig åpner en slik selskapsdannelse for en fremtidig utvikling, sier Eli Selstad, konstituert direktør i Ovf. Fra Ovf-nett til eget selskap Gjennom enheten Ovf-nett har Ovf i dag ansvar for å levere IKT tjenester til alle de statlige kirkelige enheter som Kirkerådet og bispedømmerådene. Ovf-nett leverer også IKT-tjenestene til Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider og Ovfs egen virksomhet. Totalt utgjør dette ca. 500 brukere.

Ovf-netts oppgaver videreføres gjennom etableringen av Clemens IKT AS. Oppgavene til Ovf-nett har vært løst gjennom avtale med underleverandøren Sesam Data AS gjennom en tiårs periode. Avtalen med Ovf ble fornyet i 2012 etter offentlig konkurranse. Anskaffelsesprosessen viste at de ansatte i Sesam Data har verdifull kompetanse og erfaring. Det skal legges til rette for at det nye selskapet vil være et egenregiselskap, underlagt det offentlige anskaffelsesregelverket. I dette ligger det at selskapet skal være eiet og kontrollert av sine kunder/brukere. Samtidig med etablering av selskapet overfører Ovf dagens maskinpark og fellesløsninger til selskapet. Selskapet vil fra første dag levere IKT tjenester til alle dagens brukere av Ovf-nett. Dagens eiere av Sesam Data går inn som ledere i det nye selskapet, med Inge Mauseth som daglig leder.

Kjøper
Selger

Atea AS overtar Itale AS

Atea AS overtar Itale AS gjennom oppkjøpet av eierselskapet Mobility Invest AS. Itale er en landsdekkende totalleverandør innen mobil- og telekommunikasjon. Itale har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Larvik og Sandefjord, og har 25 medarbeidere. Selskapet er et av Norges fremste mobilkommunikasjonsselskaper. Itale leverer skreddersydde mobilkommunikasjonsløsninger for bedriftsmarkedet og har rammeavtaler med mange av Norges større bedrifter og offentlig, lokal og sentral forvaltning.

Selskapet forventer å generere driftsinntekter på 115 millioner kroner og EBITDA på 11,5 millioner kroner i 2013. Kjøpet av Mobility Invest, og derigjennom Itale, inngår i konsernets strategi om å ta en betydelig posisjon i det mobile terminal markedet. Itale leverer både produkter og tjenester i et sterkt voksende marked basert på smartphones og tablets. Atea overtar alle aksjene i selskapet. Alle medarbeiderne vil fortsette i Atea etter overtakelsen noe som vil styrker Ateas kompetanse innen segmentet. Avtalt transaksjonsverdi (enterprise value) er 49 millioner kroner.

Weibull har vært rådgiver for Itale i denne prosessen.

Kjøper
Selger

Janki Transport har kjøpt 80 % av aksjene i Vermelid Transport

Familien Vermelid har solgt sine aksjer i selskapet Vermelid Transport AS til Janki Transport, mens fungerende daglig leder, John-Ove Villung, beholder sin aksjeandel på 20 %. Janki Transport og Vermelid Transport vil driftes videre som enkeltstående selskaper, men under samme paraply. Oppkjøpet er strategisk riktig for eierne av Janki Transport som nå får et sterkere fundament for ytterligere posisjonering i sitt nærområde og for videreutvikling av både eksisterende og nye kundeforhold. Nærmere samarbeid mellom selskapene gir tydelige synergier.

Tidligere hovedeier, Kjell Gunnar Vermelid, vil i en periode etter transaksjonen være aktiv i driften av Vermelid for å sikre smidig overgang til ny eier. Deretter vil han ha full fokus på selskapet Larvik Last & Buss AS i Larvik med fokus på å tilby sine kunder ytterligere god kvalitet og service. Weibull AS bistod eierne av Vermelid Transport AS i salget.

Kjøper
Selger

Lev Landlig solgt til Egmont Hjemmet Mortensen

Norges største magasinutgiver styrker seg på bolig og interiør ved å kjøpe Lev Landlig fra Tun Media. Lev Landlig er Norges eneste magasin innen «country living»-sjangeren. Magasinet gir leserne en opplevelse av landlig livsstil og interiør, masse ideer til hus og hage, og sesongens beste oppskrifter på hjemmelaget mat. Opplaget er på ca. 20.000. Egmont Hjemmet Mortensen er Norges største utgiver av boligmagasiner og har i tillegg boligsatsningen klikk/Bolig på nisjenettverket Klikk.no. Ved kjøp av magasinet Lev Landlig styrkes posisjonen ytterligere.

Lev Landlig er et godt magasin som Tun Media er stolt over å ha utviklet. I et krevende marked er det viktig med tilstrekkelig kompetanse og ressurser til å kunne videreutvikle produktene. I den situasjonen tror vi andre har større muligheter og ressurser til å utvikle Lev Landlig videre, og er glad for at EHM overtar magasinet, sier administrerende direktør Mari Velsand i Tun Media AS.

Weibull har vært rådgiver for Tun Media i denne prosessen.

Kjøper
Selger

blogg.no solgt til Nettavisen

Mediehuset Nettavisen kjøper 100 prosent av aksjene i Bootstrap fra gründerne Rafiq Charania og Per Kleven. Samtidig engasjeres Blogg-gründerne og resten av de ansatte i Bootstrap til å lede bloggsatsingen i Mediehuset Nettavisen. Blogg.no har samlet alle de største bloggerne i Norge. Det er svært spennende for Nettavisen å få et tilfang på rundt 360.000 aktive bloggere, sier sjefredaktør og administrerende direktør Gunnar Stavrum i Nettavisen. Med overtakelsen blir landets niende og tiende største nettsteder slått sammen.

Vi ser for oss å kunne bruke koblingen til bloggerne redaksjonelt og dermed skape en norsk utgave av Huffington Post, sier sjefredaktør Gunnar Stavrum i Nettavisen til NTB. Huffington Post er et amerikansk nyhetsnettsted og blogg som inneholder nyhetsartikler fra en rekke kilder. Avisen er kjent for å støtte demokratiske og liberale synspunkter. Nettavisen ble etablert i 1996, mens bloggnettverket blogg.no ble dannet for åtte år siden. Les pressemeldingen her. Weibull var rådgivere for blogg.no i denne prosessen.

Kjøper
Selger

Tollpost Globe kjøper Byrknes Auto

Tollpost Globe har inngått en avtale med Byrknes Auto om kjøp av selskapet. «Kjøpet styrker Tollpost Globes generelle posisjon i logistikkmarkedet og spesielt innenfor termosektoren, sier administrerende direktør i Tollpost Globe», Robin Olsen. Byrknes er en av Norges største termotransportører og tilbyr tjenester primært innen fisk og dagligvare. Selskapet omsatte i 2011 for 293,6 mill kr og har ca 100 ansatte. Byrknes har hovedkontor på Byrknesøy, samt avdelinger i Oslo, Bergen, Ålesund og Tromsø. Gründer av Byrknes Auto, Stein-Inge Larsen, har valgt å selge virksomheten til Tollpost Globe for å sikre videre utvikling av selskapet samt trygge arbeidsplasser.

Tollpost Globe er et av Norges tre største transportselskaper, og sysselsetter 900 medarbeidere og 700 sjåfører fordelt på 30 avdelinger. Selskapet håndterer mer enn 80.000 kolli hver eneste dag. Selskapets hovedkontor ligger på Alfaset i Oslo. Omsetningen er på cirka 2,7 mrd norske kroner. Selskapet eies av PostNord. Kjøpet fordrer godkjennelse av konkurransemyndighetene. Les fullstendig pressemelding her. Weibull har vært rådgivere for Byrknes Auto i denne prosessen.

Kjøper
Selger

Portal Eiendomsforvaltning solgt til Basale

Partene Hagb. Kræmer AS, Bjørn-Gruppen AS og Basale AS har besluttet å gå sammen i et strategisk samarbeid med felles eierskap i Portal Eiendomsforvaltning AS. Sammen vil partene utvikle Portal Eiendomsforvaltning AS ytterligere til den ledende aktør innen forvaltning av næringseiendom i Nord-Norge . Portal Eiendomsforvaltning AS er et selskap som i løpet av de siste årene har utviklet seg til et av Nord-Norges største aktører innen forvaltning av næringseiendom. Selskapet har hovedkontor i Tromsø, og består i tillegg til morselskapet av datterselskapene Portal Bodø AS og Portal Økonomi AS.

Total forvalter selskapene ca. 280.000 m2 næringsareal i Nord-Norge. Basale AS er en av Nordens ledende aktører innen forvaltning av næringseiendom. Selskapet er 100 % eid av OBOS, og har hovedkontor i Trondheim og egne avdelingskontorer i Oslo, Stavanger, Bergen og Stockholm. Selskapet med datterselskap har 182 ansatte og forvalter ca 2,4 millioner m2 næringsareal i Norge, Sverige og Danmark, med en samlet verdi på over NOK 30 milliarder. Endringene i eierskap i Portal Eiendomsforvaltning AS vil effektueres med virkning fra 03.01.2013. Les fullstendig pressemelding her.

Weibull har vært rådgivere for Portal Eiendomsforvaltning i denne prosessen.

Kjøper
Selger

Virgo Gartnerservice solgt til Landskapsetreprenørene AS

Landskapsentreprenørene AS er en ren anleggsgartnerbedrift med hovedkontor i Kristiansand og avdelinger i Mandal og Arendal. Selskapet ble etablert i 1986 og har lagt stein på stein til nå å bli en av landets ledende anleggsgartnerbedrifter. Stavangerregionen er et interessant område med høy aktivitet og mange nye prosjekter. Landskapsentreprenørene har over lengre tid vært på utkikk etter naturlige samarbeidspartner i regionen.

Valget ble da Virgo Gartnerservice. Dagens leder Arild Johnsen fortsetter i selskapet, som ledes videre under samme firmanavn. Organisasjonen skal styrkes i tiden fremover for å bli den ledende anleggsgartnerbedrift i Stavanger regionen. Weibull var rådgiver for Virgo Gartnerservice i prosessen.

Kjøper
Selger

Wonderland solgt til Interstil Holding

Weibull har bistått ledelsen i Wonderland med å finne nye eiere til selskapet. Wonderland er en av Skandinavias ledende aktører innen senger og madrasser. De produserer og leverer individuelle tilpassede sengeløsninger med unike egenskaper og design. Selskapet har en omsetning på rundt 290 millioner kr og har 87 ansatte.

Interstil Holding er Nord Europas største møbelimportfirma, de importerer møbler fra land i Det fjerne østen og selger til de store møbelkjedene. De eier også møbelprodusentene Hjellegjerde og Hødnebø. Konsernet vil i år ha en omsetning på 1,6 milliarder (inkl Wonderland).

Kjøper
Selger

Advansia solgt til ÅF

ÅF kjøper 100 % av aksjene i det norske prosjektledelsesselskapet Advansia, med Weibull som rådgiver for de selgende aksjonærene. Advansias fokusområder er infrastrukturprosjekter, hvor de har en markedsledende stilling i Norge og en voksende virksomhet i Sverige (20 % av omsetningen). Advansia har 120 medarbeidere og forventer en omsetning på 285 MNOK i inneværende år. Driftsresultatet beregnes til ca. 55 MNOK. Driftsmarginen har i snitt vært nærmere 20% de siste fire årene. Kjøpesummen er avtalt til 300 MNOK, samt en tilleggssum basert på resultatutviklingen i årene 2013-2015.

Det norske Konkurransetilsynets behandling av saken beregnes å være ferdig i løpet av september. Oppkjøpet av Advansia forsterker ÅF på det nordiske infrastrukturmarkedet. ÅF i Norge blir med dette ca. 250 ansatte, noe som er en drøy dobling fra i dag. Advansia vil tilføre ÅF nye kontakter og ledende prosjektledelsesressurser for flere av de store infrastrukturprosjektene i Norge og Sverige. Noen av Advansias viktigste kunder er Oslo Lufthavn AS (OSL), Posten Norge, Helse Sør-Øst (AHUS) og Steen og Strøm. Advansia integreres i divisjon Infrastructure i ÅF og skal bygge opp et forretningsområde med 200 personer innenfor prosjektledelse, og vil dermed bli en av de ledende aktørene på området i Norge og Sverige. Se også artikkel i DN om transaksjonen.

Kjøper
Selger

Cowi kjøper A-Tek

A-TEK er et rådgivende ingeniørfirma innen landbaserte oljelagringsanlegg og VVS med 20 medarbeidere. Firmaet ble etablert i 1975 og er hel-eid av ansatte. Cowi erverver 100 % av aksjene. Weibull har bistått Cowi med oppkjøpet. Se pressemelding fra COWI for ytterligere informasjon.

Kjøper
Selger

Malermestrene Bogstrand solgt til Nilsen & Haukland

Entreprenørselskapet Nilsen & Haukland AS v/Firkanten Eiendom AS har kjøpt Malermestrene Bogstrand AS, begge Harstad. Malermestrene Bogstrand var kommet til et nivå de de mente det var behov for å komme inn i en større organisasjon for å kunne utvikle bedriften videre. De to selskapene kjenner hverandre godt og har samarbeidet om mange prosjekter over mange år. Sammen vil de utfylle hverandre og styrke sin posisjon i markedet som en av Nord Norges største entreprenør.

De to selskapene vil bli drevet som selvstendige datterselskaper eid av Firkanten Eiendom AS. Sammen forventer de to selskapene å nå en omsetning på over kr 200 mill i 2012. Weibull Nord har bistått Malermestrene Bogstrand.

Kjøper
Selger

Frigaard Bemanning solgt til svenske Aktriva

Aktriva AB i Stockholm med NorgesInvestor Private Equity som hovedeier har kjøpt samtlige aksjer i Frigaard Bemanning AS fra eierne Frigaardgruppen AS. Aktriva AB eier bemanningsselskapet Arena Personal AB og Arbetslivsresurs AR AB som er en ledende svensk aktør innen organisasjonsutvikling og yrkesmessig omstilling og rehabilitering. Samlet årlig omsetning for de to selskapene er ca SEK 600 mill.

Transaksjonen vil bety lettere tilgang på svensk arbeidskraft til ledige stillinger hos Frigaard Bemannings kunder i Østfold. Frigaard Bemanning har hatt en sterk vekst siden etableringen i 2010, og omsatte i 2011 for 16,2 millioner med meget godt resultat. Frigaardgruppen AS går i forbindelse med transaksjonen inn som aksjonærer i Aktriva AB. Weibull har vært rådgiver for Frigaardgruppen AS.

Kjøper
Selger

Nortett Bygg solgt til Nordic Waterproofing Group

Nordic Waterproofing Group AB har inngått en avtale med Nortett Bygg AS eiere om kjøp av alle selskapets aksjer. Nordic Waterproofing Group er produsent og betydelig markedsaktør innen taktekkingsprodukter i Finland, Sverige og Danmark. “Nordic Waterproofing Group har lenge ønsket å styrke sitt fotfeste i Norge for å kunne nå gruppens strategi om å være en betydelig aktør i det nordiske markedet innen våre hovedproduktsegmenter. Vi anser nå med Nortett i gruppen at vår målsetning kan lykkes”, sier Mats Lindborg, VD i Nordic Waterproofing AB.

Nortett har siden tidlig på 2000-tallet utviklet produktkonsepter for drenering, radontetting, ATB (asfalt takbelegg), vind- og damptetting med mer. Hovedmarkedet er byggevarehus, hus- og hytteprodusenter i Norge. Weibull har vært Nortetts rådgiver i prosessen. «Weibull har vært en god rådgiver for oss som eiere og som vi har hatt stor nytte av særlig i siste del av forhandlingene» sier Petter Holth, deleier av Nortett Bygg.

Kjøper
Selger

Frontlite AS solgt til EastAvab Norway AS

EastAvab Norway AS som eies av East Avab Group OY/ CapMan har kjøpt samtlige aksjer i Frontlite AS fra ledelse og ansatte. Frontlite driver med utleie av lyd, lys og sceneutstyr til konserter og arrangementer med 50 MNOK i omsetning og 30 ansatte. Transaksjonen bidrar til å styrke den nordiske gruppen av selskaper som driver med salg og utleie av lyd, lys, AV og sceneutstyr. Lederteamet i Frontlite går i forbindelse med transaksjonen inn som aksjonærer i EastAvab Group OY. Weibull har vært rådgiver for selgerne av aksjene i Frontlite AS.

Kjøper
Selger

Rådgivende ingeniørfirma Roar Jørgensen AS solgt til ledende ansatte

Fire avdelingsledere har kjøpt samtlige aksjer i Roar Jørgensen AS fra Sesserud AS/Roar Jørgensen. Roar Jørgensen AS på Hønefoss er et rådgivende ingeniørfirma innen prosjektering, byggeledelse og brann teknikk med omsetning rundt 20 MNOK med 20 ansatte. Transaksjonen bidrar til generasjonsskifte på eiersiden og kontinuitet i selskapets videre virksomhet. Weibull har vært rådgiver for partene både med hensyn til overdragelsen av aksjene og finansiering av transaksjonen. Se også medieomtale i Ringerikets Blad

Kjøper
Selger

Safetec Nordic solgt til American Bureau of Shipping (ABS)

ABS (American Bureau of Shipping) kunngjorde i dag at de har inngått avtale om å kjøpe Safetec Nordic. ABS er det ledende amerikanske klasseselskap og vil ved oppkjøpet styrke og videreutvikle sine tjenester innen sikkerhet, beredskap og pålitelighet i Europa. Safetec’s fokus har vært å betjene kunder innen offshore, maritim og landbasert industri fra sine kontor i Norge, Storbritannia og Malaysia i nærmere 30 år.

I løpet av den samme perioden, har ABS Consulting etablert seg som en global leder innen områdene sikkerhet, risiko og pålitelighet. Safetec’s tjenester vil forbedre ABS Consultings eksisterende risiko- og pålitelighetstjenester betydelig. Weibull var rådgiver for Safetec Nordic. Se også pressemelding fra ABS.

Kjøper
Selger

Arcit Videokonferanse solgt til Datarekvisita Norge

Datarekvisita Norge styrker sin strategiske satsing innen videokonferanse og AV, og har inngått en avtale med Arcit Videomøte om overtakelse av selskapet. Arcit Videomøte er en leverandør av videokonferanseløsninger og tilhørende møteromutstyr basert på Polycom, Sony, Ceelab og Radvision.

Arcit leverer alt fra videokonferanse infrastruktur og managementløsninger, til PC, desktop og komplekse samhandlingsrom, alt etter kundens behov. Arcit Videokonferanse omsatte for 20,6 milioner kr i 2010. Datarekvisita Norge as er et heleid selskap i Maske Gruppen. Weibull har bistått aksjonærene i Arcit med salget.

Kjøper
Selger

T. O. Bull solgt til Nordic Crane Group

Konkurransetilsynet hadde ingen innsigelse mot overtakelsen, og endelig avtale ble signert tirsdag 23. august 2011. Overtakelsen har regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2011. T. O. Bull AS har gjennom mange år vært den største mobilkranaktøren i Osloområdet. Kran- og transportvirksomheten består av 190 ansatte og 160 mobilkraner/lastebilkraner/trekkbiler. Virksomheten fortsetter som før med alle kontrakter, avtaler og forpliktelser som ligger i T. O. Bull AS. Betongpumper er ikke en del av avtalen. Denne virksomheten drives videre av Tom Ola Bull. Petter Brovold er ansatt som ny daglig leder i T. O. Bull AS. Brovold kommer fra stillingen som konsernsjef i Europris, og har tiltrådt stillingen med virkning fra 23. august. Han har også bakgrunn som administrerende direktør i ASKO Øst og har vært ansvarlig for markedsområdene storhusholdning og servicehandel i NorgesGruppen.

Etter overtagelsen er Nordic Crane Group AS Nordens ledende aktør innenfor mobilkraner og spesialtransport. Markedene er bygg/anlegg, petroleum/industri, vindkraft og transport. Nordic Crane Group har virksomhet fra Malmø i sør til Hammerfest i nord, og 600 ansatte vil omsette for 1.2 mrd kroner i 2011. Selskapet eies av familiene Kynningsrud og Stangeland 50/50 gjennom selskapene Kynningsrud Holding AS og TS Eiendom AS. Weibull har bistått T. O. Bull i transaksjonen.

Kjøper
Selger

Hinfo solgt til Holte Byggsafe

Holte Byggsafe AS (Oslo) har med virkning fra 1. juli 2011 kjøpt 100% av aksjene i Hinfo AS (Trondheim). Oppkjøpet styrker begge selskapenes posisjon i VVS-markedet. Selskapene har totalt 95 ansatte og vil i 2011 få en samlet omsetning på 100 mill NOK. Målt i antall ansatte og omsetning blir Holte/Hinfo den desidert største aktøren innen IT-systemer og relaterte tjenester til VVS bransjen. Holte Byggsafe AS er Norges ledende programvarehus for bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen. Selskapet ble etablert i 1977, og leverer datasystemer og tjenester i forbindelse med kalkulasjon, fakturering, timeregistrering, HMS, kvalitetssikring, byggesøknader, FDV-analyser, sentral godkjenning m.m.

Typiske kunder er byggmestere, snekkere, rørleggere, elektrikere, murere og arkitekter. Hinfo AS ble etablert i 1987 og leverer JobOffice, et forretningssystem spesielt tilpasset VVS-bransjen. JobOffice benyttes av nesten 1000 rørleggerfirma i Norge og inneholder moduler for kalkulasjon, fakturering, timeregistrering, kalender for ressursplanlegging, prisbøker fra grossister med mer. Systemet leveres også i en PocketPC-versjon, som synkroniseres med JobOffice på kontoret via GSM. Hinfo AS forsetter inntil videre som eget selskap, med Holte Byggsafe AS som 100% eier. Alle ansatte i Hinfo blir med videre, Atle Harrang vil i tillegg tre inn i ledergruppen i Holte Byggsafe AS. Weibull Trøndelag har bistått Hinfo i prosessen. Les Pressemelding HINFO