Weibull

Kjøp og salg av bedrifter

Weibull er en av norges ledende transaksjonsrådgivere i SMB markedet.

Vi kombinerer tung transaksjonserfaring med industriell kompetanse for å levere gode løsninger for våre kunder. Weibull er en profesjonell samarbeidspartner når du skal kjøpe eller selge en bedrift.

 

 

Salg av bedrift

Les mer

Kjøp av bedrift

Les mer

Verdivurdering

Les mer
Prosessen var mer krevende og kompleks enn vi hadde sett for oss på forhånd, men resultatet er riktig både for bedriftene, de ansatte og for markedet
Steinar Kobbeltvedt - Tidligere aksjonær og leder av Kokstad Bedriftshelsetjeneste og nå leder for den samlede bedriftshelsevirksomheten for Int. SOS i Norge.

Weibullseminar i Oslo 3. september 2015

Seminar for bedriftseiere: Salg av bedriften i et urolig marked. Hvilken effekt har fallende oljepris, lav kronekurs og økende arbeidsløshet på utsiktene for norsk økonomi, og hvordan påvirker det interessen for å kjøpe bedrifter? Vi Les mer

AQUA NOR 2015

18.-21. August arrangeres Aqua Nor messen i Trondheim. Det er over 500 utstillere representert på messen. Havbruk er i vinden og mye forventes å skje. Weibull er til stede på Les mer

Weibull lanserer ny hjemmeside

Weibull lanserer nye hjemmeside. Vi er meget fornøyde med å ha fått laget ny hjemmeside for Weibull, og håper det vil gjøre det enklere for både eksisterende og kommende kunder å kunne Les mer

God sommer!

Weibull ønsker alle sine kunder og forretningsforbindelser en god sommer. Første halvår 2015 har vært preget av høy M&A-virksomhet og høyt aktivitetsnivå. Sommeren er tiden da mange kan ta seg Les mer

Betong Øst AS kjøper 100% av aksjene i Dyrøy Betong Spydeberg AS

TL_Betong ØstTB_Dyrøy Betong Spydeberg AS
Betong Øst AS kjøper 100% av aksjene i Dyrøy Betong Spydeberg AS

Betong Øst AS er en videreføring av ferdigbetongvirksomheten til Kongsvinger Betong AS og Nor Betong AS i Hedmark, Oppland og Akershus. Disse to selskapene eier 50 % hver i Betong Øst AS.

Dyrøy Betong Spydeberg AS har et av de mest moderne og funksjonelle betongstasjoner i Norge.
Betongverket er bygget ut i fra de strengeste krav som er i markedet, og stasjonene er sertifisert for alle typer fabrikkblandet betong. Selskapet omsetter for ca. NOK 30 mill. pr. år

Formålet med oppkjøpet er å etablere seg som en betydelig aktør innenfor ferdigbetong i indre Østfold.

Weibull AS har vært rådgiver for Betong Øst AS i oppkjøpsprosessen.

Room2Room solgt til Hestra Inredningar AB

TL_Room2RoomTL_Hestra Inredningar AB
Room2Room solgt til Hestra Inredningar AB

Room2Room har i en årrekke vært en totalleverandør av tjenester til hotellinnredningsmarkedet. Room2Room har vunnet og levert prosjekter til alle de større hotellkjedene som er representert i Norge, og har levert innredningsløsninger til hoteller i mange land i Europa.

I forbindelse med at eieren ønsket å trekke seg tilbake ble Weibull engasjert for å finne en ny eier som kunne videreutvikle selskapet, og den 29. juni 2015 var transaksjonen med det svenske selskapet Hestra Inredningar AB gjennomført.

Hestra Inredningar er et familieeid selskap som produserer og selger butikkinnredninger.

Weibull AS har bistått som rådgivere for Room2Room.

Frøy Akvaservice kjøper 66,5% av aksjene i Mermaid AS

TL_Frøy AkvaserviceTL_Dykkerservice
Frøy Akvaservice kjøper 66,5% av aksjene i Mermaid AS

Frøy Akvaservice AS er det ledende havbruk serviceselskap i Midt Norge og omsetter sammen med søsterselskapet Frøy Sjøtransport for ca 350 mill kr. Selskapene er eid av Gåsø Næringsutvikling.Mermaid AS samler virksomheten i selskapene Mermaid Drift, West Dykkerservice, Sunnfjord Dykkerservice, Møre Dykkerservice og West Service. Disse selskapene er den ledende grupperingen innenfor havbruk service i Sunnmøre og i Nordre Sogn og Fjordane. Selskapene har en samlet omsetning på ca 120 mill kr og 96 ansatte.

Begge selskapsgruppene har Marine Harvest som sin store kunde og samarbeidspartner. Gjennom dette oppkjøpet ser en mulighet for stordriftsfordeler samtidig som man vil være bedre rustet til å møte økte krav fra kundene både med hensyn til HMS og KS arbeide. Samtidig ser man at det er nødvendig med store investeringer i stadig mer avanserte fartøyer og utrustning for å betjene de store oppdrettsselskapene.

Rådgiver i oppkjøpsprosessen har vært Weibull AS.